Xử lý nợ khó đòi

      55

Nợ nặng nề đòi là một trong những vấn đề khiến nhiều các nhân/đơn vị đau đầu hiện nay. Để giải quyết tốt vấn đề này, trước tiên doanh nghiệp cần hiểu rõ nợ khó khăn đòi là gì, sau đó mới đưa ra các cách xử lý phù hợp theo quy định. Cùng công ty Tim Sen tra cứu hiểu cụ thể hơn về vấn đề này trong bài xích viết dưới đây!


Phụ lục

Nguyên tắc kế toán dự chống nợ khó khăn đòi là gì?Cách xử lý nợ nặng nề đòi theo quy định

Nợ khó đòi là gì?

Vậy, nợ khó khăn đòi là gì? Nợ nặng nề đòi (Uncollectible accounts) hay còn được gọi là nợ xấu (bad debt), là những khoản cho vay, khoản phải thu hay những khoản nợ khác gồm khả năng cao ko thể thanh toán bởi nhiều lý do như: thiếu tài liệu cần thiết để chứng minh rằng khoản nợ gồm tồn tại, bị quý khách lừa đảo, không tìm được người tiêu dùng hay quý khách phá sản,…

*
Nợ khó đòi là gì?

Theo nguyên tắc phù hợp vào kế toán, kế toán viên cần tiến hành trích lập dự phòng cho những khoản nợ phải thu khó khăn đòi. Những khoản nợ này được xác định là khoản ngân sách chi tiêu kinh doanh với được khấu trừ vào lợi nhuận công ty.

Bạn đang xem: Xử lý nợ khó đòi

Đối tượng để lập dự chống nợ khó đòi

Ngoài câu hỏi “nợ khó khăn đòi là gì?” thì nợ đối tượng lập dự chống nợ khó đòi cũng là vấn đề cần được quan tiền tâm. Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC, đối tượng lập dự phòng bao gồm:

Các khoản nợ phải thu (khoản trái phiếu doanh nghiệp đang sở hữu, chưa được đăng cam kết giao dịch bên trên thị trường chứng khoán và những khoản doanh nghiệp hiện đang mang đến vay) đã vượt vượt thời hạn cần thanh toán.Các khoản nợ phải thu chưa đến hạn nhưng tất cả khả năng cao doanh nghiệp ko thể thu hồi đúng hạn.

Nguyên tắc kế toán dự chống nợ nặng nề đòi là gì?

Điều kiện để trích lập dự phòng nợ phải thu cực nhọc đòi là gì?

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC, việc trích lập dự phòng cần đáp ứng các điều kiện sau:

Phải có chứng từ gốc nhằm chứng minh tính xác thực về số tiền đối tượng nợ chưa trả. Cụ thể:Bản thanh lý hợp đồng (nếu có);Bảng kê công nợ;Một trong số chứng từ gốc sau: khế ước vay mượn nợ, Hợp đồng tởm tế, cam kết nợ;Đối chiếu công nợ/văn bản đề nghị đối chiếu xác nhận công nợ/văn bản đòi nợ bởi doanh nghiệp đã gửi (có xác nhận của đơn vị chuyển phân phát hoặc dấu bưu điện);Các chứng từ có tương quan khác (nếu có).
*
Điều kiện để trích lập dự phòng nợ khó đòi là gì?Đủ căn cứ để xác định đó là khoản nợ phải thu cạnh tranh đòi:Nợ phải thu vượt thừa thời hạn thanh toán 06 tháng trở lên (không tính đến thời gian gia hạn trả nợ giữa các bên, chỉ tính theo thời hạn thanh toán giao dịch nợ gốc ban đầu theo khế ước vay nợ, hợp đồng tởm tế hoặc những cam kết vay mượn nợ khác), doanh nghiệp đã đôn đốc giao dịch thanh toán hoặc gửi đối chiếu xác nhận nợ nhưng nợ vẫn chưa được thu hồi.Nợ phải thu chưa đến hạn cần thanh toán nhưng doanh nghiệp thu thập được những bằng chứng xác định đối tượng vay mượn nợ gồm khả năng ko thể thanh toán được nợ theo điểm c khoản 2 Điều này.Đối với những khoản nợ tải của doanh nghiệp mua bán nợ (có đăng ký ngành nghề, hoạt động giao thương nợ theo đúng quy định pháp luật), sẽ tất cả thời gian thừa hạn được tính theo cam kết gần nhất (nếu có) hoặc theo ngày chuyển giao quyền chủ nợ giữa các bên (trên cơ sở thông tin bàn giao quyền chủ nợ hoặc biên bản) giữa doanh nghiệp giao thương mua bán nợ và doanh nghiệp đối tượng nợ.

Mức trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu cạnh tranh đòi

Cũng theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC, mức trích lập dự phòng cho những khoản nợ phải thu nặng nề đòi được quy định như sau:

a) Đối với các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán:

Thời gian những khoản nợ phải thu vượt thừa thời hạn thanh toánMức trích lập dự phòng
Từ 6 tháng đến dưới 1 năm30% giá chỉ trị
Từ 1 năm đến dưới 2 năm50% giá chỉ trị
Từ 2 năm đến dưới 3 năm70% giá bán trị
Từ 3 năm trở lên100% giá bán trị

b) Đối với doanh nghiệp marketing bán lẻ hàng hóa và doanh nghiệp marketing dịch vụ viễn thông, khoản nợ phải thu do bán lẻ mặt hàng hóa theo như hình thức trả góp/trả chậm với khoản nợ phải thu cước truyền hình trả sau, công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông của những đối tượng nợ là cá thể đã thừa thời hạn cần thanh toán, mức trích lập dự phòng được quy định theo bản sau:

Thời gian khoản nợ phải thu vượt thừa thời hạn thanh toánMức trích lập dự phòng
Từ 3 mon đến dưới 6 tháng30% giá chỉ trị
Từ 6 mon đến dưới 9 tháng50% giá bán trị
Từ 9 tháng đến dưới 12 tháng70% giá chỉ trị
Từ 12 tháng trở lên100% giá bán trị
c) Đối với các khoản nợ phải thu chưa đến hạn giao dịch thanh toán nhưng đối tượng nợ đang thực hiện án/đang bị các cơ quan tiền pháp luật giam giữ, tầm nã tố, xét xử/đang mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận từ bệnh viện)/đã chết hoặc khoản nợ đã được doanh nghiệp yêu cầu thi hành án nhưng ko thể thực hiện được vì lý do đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú; doanh nghiệp thu thập được các bằng chứng xác định tổ chức tởm tế đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh, đã mở thủ tục phá sản, đã phá sản; khoản nợ đã được doanh nghiệp khởi kiện đòi nợ nhưng bị đình chỉ giải quyết vụ án thì doanh nghiệp tự dự kiến mức tổn thất ko thu hồi được (tối đa bằng giá chỉ trị khoản nợ đang theo dõi trên sổ kế toán) để trích lập dự phòng.

Phương pháp trích lập

Khi đã có được những cơ sở, bằng chứng xác thực, đáng tin cậy, kế toán viên tiến hành lập dự phòng mang đến nợ phải thu khó khăn đòi theo mức trích lập dự phòng nêu trên.

Xem thêm: Giải Mã Bí Ẩn Sao La Hầu Năm 2021 Chiếu Mạng Tuổi Nào, Nam La Hầu Nữ Kế Đô

Sau khi hoàn tất trích lập, doanh nghiệp cần tổng hợp tất cả các khoản dự phòng này vào bảng kê chi tiết để làm cho căn cứ mang lại việc hạch toán vào túi tiền quản lý doanh nghiệp sau đó.

Cách xử lý nợ cạnh tranh đòi theo quy định

Thẩm quyền xử lý

Theo điểm đ, khoản 4 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC, thẩm quyền xử lý bao gồm: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, chủ doanh nghiệp tư nhân với chủ sở hữu của các tổ chức ghê tế vào các bằng chứng liên quan đến khoản nợ với Biên bản của Hội đồng xử lý do doanh nghiệp lập để quyết định xử lý những khoản nợ phải thu ko thu hồi cùng chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật. Doanh nghiệp sẽ tự quyết định thành phần Hội đồng xử lý.

*
Cách xử lý nợ cạnh tranh đòi theo quy định

Hồ sơ

Theo điểm d, khoản 4 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC, để xử lý những khoản nợ phải thu không tồn tại khả năng thu hồi, doanh nghiệp cần lập hồ sơ sau:

– Biên bản của Hội đồng xử lý nợ của doanh nghiệp. Trong đó ghi rõ giá trị của từng khoản nợ phải thu, giá trị thiệt hại thực tế (sau khi đã trừ đi những khoản thu hồi được) với giá trị nợ đã thu hồi được.

– Bảng kê chi tiết về các khoản nợ phải thu đã xóa để làm cho căn cứ hạch toán. Sổ kế toán, tài liệu, chứng từ chứng minh khoản nợ chưa thu hồi được, đến thời điểm xử lý nợ doanh nghiệp đang hạch toán nợ phải thu trên sổ kế toán của doanh nghiệp.

– những tài liệu, hồ sơ tương quan đến việc thực hiện trích lập dự phòng tương quan đến các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi.

Xử lý tài chính

Theo điểm c, khoản 4 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BTC:

Tổn thất thực tế của từng khoản nợ không thu hồi được là khoản chênh lệch giữa nợ phải thu ghi trên sổ kế toán và số tiền đã thu hồi được (do phát mại tài sản của người nợ hoặc đối tượng nợ, do người gây ra thiệt hại đền bù, bởi được phân chia tài sản theo quyết định của tandtc hoặc những cơ quan gồm thẩm quyền khác).Đối với giá chỉ trị tổn thất thực tế của khoản nợ không thể thu hồi, doanh nghiệp sử dụng nguồn dự phòng nợ phải thu cạnh tranh đòi (nếu có) để bù đắp mang đến phần chênh lệch thiếu hạch toán vào túi tiền của doanh nghiệp.Các khoản nợ phải thu không tồn tại khả năng thu hồi sau khi đã tất cả quyết định xử lý theo quy định trên, doanh nghiệp phải theo dõi tin tức trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp và trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chủ yếu trong thời hạn tối thiểu là 10 năm kể từ ngày thực hiện xử lý cùng tiếp tục có những biện pháp để thu hồi nợ. Trường hợp thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau thời điểm trừ đi các chi phí có tương quan đến việc thu hồi nợ, doanh nghiệp hạch toán vào thu nhập.

Như vậy, bên trên đây doanh nghiệp Tim Sen đã góp doanh nghiệp giải đáp “nợ cạnh tranh đòi là gì?” và phương pháp xử lý nợ khó khăn đòi theo quy định. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, góp doanh xử lý tốt những vấn đề về nợ khó đòi trong quá trình hoạt động tởm doanh!