Tải iso windows server full 2008 2012 2016 2019 chính gốc by 21ak22

      158

Trong bài này mình vẫn tổng hợp link tải về windows server toàn bộ các phiên bản với link Google Drive vận tốc cao nhất


Bạn đang xem: Tải iso windows server full 2008 2012 2016 2019 chính gốc by 21ak22

Phiên BảnLink 1Link 2
Windows Server năm 2016 EssentialsGoogle DriveMshare
Windows Server 2016 Standard & DatacenterGoogle DriveMshare
Windows Storage hệ thống 2016Google DriveMshare
Microsoft Hyper-V server 2016Google DriveMshare

Phiên BảnLink 1Link 2
Windows Server 2016 EssentialsGoogle DriveMshare
Windows Server năm 2016 Standard và DatacenterGoogle DriveMshare
Windows Storage server 2016Google DriveMshare
Microsoft Hyper-V vps 2016Google DriveMshare

Phiên BảnLink 1Link 2
Windows vps 2012 EssentialsGoogle DriveMshare
Windows server 2012 Standard và DatacenterGoogle DriveMshare
Windows vps 2012 Standard & Datacenter VLGoogle DriveMshare
Windows Storage server 2012Google DriveMshare
Microsoft Hyper-V hệ thống 2012Google DriveMshare

Phiên BảnLink 1Link 2
Windows vps 2012 Language PackGoogle DriveMshare
Windows vps 2012 Standard và DatacenterGoogle DriveMshare
Windows vps 2012 Standard và Datacenter VLGoogle DriveMshare
Windows Storage & Foundation server 2012Google DriveMshare
Microsoft Hyper-V vps 2012Google DriveMshare

Phiên BảnLink 1Link 2
Windows server 2008 R2 Language PackGoogle DriveMshare
Windows vps 2008 R2 Standard và DatacenterGoogle DriveMshare
Windows vps 2008 R2 Standard và Datacenter VLGoogle DriveMshare
Windows vps 2008 R2EssentialsGoogle DriveMshare
Microsoft hệ thống 2008 R2 Storage EssentialsGoogle DriveMshare
Microsoft vps 2008 R2 Storage Essentials (Client Restore Disk)Google DriveMshare
Microsoft Windows hệ thống 2008 R2 ALL Edition (Web, Standard, Enterprise, Datacenter)Google DriveMshare

Phiên BảnLink 1Link 2
Prerequisite Plannig ToolsGoogle DriveMshare
Windows server 2008 Standard & Premium Management ServerGoogle DriveMshare
Windows vps 2008 Standard và Premium Security ServerGoogle DriveMshare
Windows hệ thống 2008 Messaging ServerGoogle DriveMshare
Microsoft server 2008 (DataCenter, Enterprise, Standard) Core và GUI X64 SP2Google DriveMshare
Microsoft vps 2008 (DataCenter, Enterprise, Standard) Core và GUI X86 SP2Google DriveMshare
Microsoft server 2008 (DataCenter, Enterprise, Standard) Core và GUI X64Google DriveMshare
Microsoft hệ thống 2008 (DataCenter, Enterprise, Standard) Core và GUI X86Google DriveMshare
Microsoft Windows vps 2008 Embeded BasicGoogle DriveMshare
Microsoft Windows hệ thống 2008 Embeded ,Basic, Standard, Enterprise, WorkgroupGoogle DriveMshare

Xem thêm: Miễn Phí Apple Software Update Là Gì Archives, Software Update 5

Phiên BảnLink 1Link 2
Microsoft Windows vps 2003 R2 Standard SP2 CD 1 VLGoogle DriveMshare
Microsoft Windows vps 2003 R2 Standard SP2 CD 2 VLGoogle DriveMshare
Microsoft Windows server 2003 R2 Standard SP2 CD 1Google DriveMshare
Microsoft Windows server 2003 R2 Standard SP2 CD 2Google DriveMshare
Microsoft Windows hệ thống 2003 R2 Enterprise SP2 CD 1 VLGoogle DriveMshare
Microsoft Windows vps 2003 R2 Enterprise SP2 CD 2 VLGoogle DriveMshare
Microsoft Windows hệ thống 2003 R2 Enterprise SP2 CD 1Google DriveMshare
Microsoft Windows server 2003 R2 Enterprise SP2 CD 2Google DriveMshare
Microsoft Windows hệ thống 2003 R2 DataCenter SP2 CD 1 VLGoogle DriveMshare
Microsoft Windows server 2003 R2 DataCenter SP2 CD 2 VLGoogle DriveMshare
Microsoft Windows server 2003 R2 DataCenter SP2 CD 1Google DriveMshare
Microsoft Windows server 2003 R2 DataCenter SP2 CD 2Google DriveMshare

Phiên BảnLink 1Link 2
Microsoft Windows server 2003 web SP1Google DriveMshare
Microsoft Windows server 2003 R2 Standard SP1Google DriveMshare
Microsoft Windows vps 2003 Enterprise SP1Google DriveMshare

Bài trước

#5 USB Boot Là Gì ? Toàn Tập Về USB Boot !

Bài tiếp theo

Hướng dẫn tạo sever KMS hệ thống Linux kích hoạt Windows, Office


*

Nguyễn Văn Long

Mình viết blog này mục đích lúc đầu là lưu trữ cá nhân, sau là share những khoáng sản mình tham khảo được cũng giống như kinh nghiệm, thủ thuật tự khắc phục các sự cố laptop mà mình từng gặp phải


*

Một Số dịch vụ thương mại Public DNS giúp Khắc Phục Sự thay Internet Khi liên kết Đến các Trang website Của Trung Quốc