Tờ báo nào là cơ quan ngôn luận của đông dương cộng sản đảng?

      67

Ngày 17 – 6 - 1929, đại biểu những tổ chức cơ sở cộng sản sinh hoạt Bắc Kỳ họp Đại hội tận nơi số 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội), quyết định ra đời Đông Dương cùng sản đảng, ra báo Búa liềm làm cơ sở ngôn luận.


Bạn đang xem: Tờ báo nào là cơ quan ngôn luận của đông dương cộng sản đảng?

*
*
*
*
*
*
*
*

Năm 1929, vào nội cỗ Hội việt nam Cách mạng giới trẻ đã bao gồm sự phân hóa thành các tổ chức cùng sản nào?


Tổ chức cộng sản nào không tham dự lễ hội nghị hợp nhất những tổ chức cộng sản sinh hoạt Cửu Long (Trung Quốc) đầu xuân năm mới 1930?


Cương lĩnh bao gồm trị trước tiên của Đảng cộng sản vn (1930) đã xác minh đường lối chiến lược của cách mạng vn là


Trong cương cứng lĩnh bao gồm trị trước tiên của Đảng cộng sản việt nam (1930) đề ra nhiệm vụ ra đời chính phủ


Tư tưởng cốt lõi biểu đạt trong cương cứng lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng cộng sản việt nam (đầu năm 1930) là


Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức triển khai cộng sản là một trong xu cố gắng khách quan lại của cuộc di chuyển giải phóng dân tộc?


Xem thêm: Bệnh Vẩy Nến Có Chữa Được Không, Bệnh Vảy Nến

Tác phẩm lý luận đầu tiên vạch ra phương hướng cơ bạn dạng về kế hoạch và sách lược của bí quyết mạng hóa giải dân tộc việt nam là


Đâu chưa hẳn là luận điểm minh chứng việc thành lập và hoạt động Đảng cùng sản việt nam là một cách ngoặt béo tròn của lịch sử dân tộc Việt Nam?


Nguyên nhân công ty yếu khiến cho yêu cầu ra đời một Đảng cùng sản ở việt nam xuất hiện đầu tiên và ngày càng thiết yếu ở Bắc Kỳ?


Điểm không giống nhau cơ phiên bản giữa sự thành lập của Đảng cộng sản việt nam với các đảng cùng sản trên quả đât là


Vì sao có thể khẳng định cương cứng lĩnh chủ yếu trị của Đảng cùng sản Việt Nam đầu năm 1930 là một phiên bản cương lĩnh đúng đắn, sáng sủa tạo?


Cơ sở nào nhằm Nguyễn Ái Quốc xác minh cách mạng vn là một phần tử khăng khít của phương pháp mạng cố gắng giới?


Đâu là vì sao khách quan dẫn tới vấn đề tiếp thu công ty nghĩa Mác - Lênin của trào lưu yêu nước trong quy trình vận động thành lập Đảng cùng sản Việt Nam?


Lực lượng phương pháp mạng được xác minh trong cương cứng lĩnh chủ yếu trị (1930) với cuộc bí quyết mạng vô sản ngơi nghỉ phương Tây có điểm khác nhau cơ bạn dạng là


Bài học hầu hết nào rất có thể rút ra cho biện pháp mạng nước ta từ sự phân tách rẽ của ba tổ chức cộng sản năm 1929?