Tieu muc 4944 là gì

      61
------Liên kết web-----Tra cứu giúp Tên Doanh NghiệpTra cứu vãn MST thu nhập cá nhânTra cứu tin tức hóa đơnKê khai Thuế qua mạngCục Thuế TP.HCMCục thương chính TP.HCMSở Lao Động TP.HCMBảo Hiểm làng Hội TP.HCMSở planer Đầu tư TP.HCMCông An TP.HCMGiám sát hành trình xeTra cứu giúp MST doanh nghiệpTra cứu bạn nộp thuếBạn đang xem: đái mục 4944 là gìBạn sẽ xem: tè mục 4944 là gì
*

*

1/Thuế giá trị ngày càng tăng (GTGT)

- Mã tiểu mục nộp thuế GTGT mặt hàng SXKD nội địa :1701- Mã tiểu mục nộp thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu:1702- Mã đái mục nộp tiền chậm thuế GTGT:4931

2/ Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

- Mã tiểu mục nộp thuế TNDNtừ hoạt động sản xuất sale :1052- Mã đái mục nộp tiền chậm chạp nộp thuế TNDN:4918

3/ Thuế thu nhập cá thể ( TNCN)

- Mã tiểu mục nộp thuế TNCN từ tiền lương, chi phí công:1001- Mã đái mục nộp thuế TNCN từ hoạtđộng SXKD :1003- Mã đái mục nộp thuế TNCN từ chi tiêu vốn:1004- Mã tiểu mục nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng ủy quyền vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán):1005- Mã tè mục nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng ủy quyền BĐS:1006- Mã đái mục nộp thuế TNCN từ trúng thưởng:1007- Mã tè mục nộp thuế TNCN từ bản quyền:1008- Mã tè mục nộp thuế TNCN từ quá kế:1012- Mã đái mục nộp thuế TNCN từ thuê mướn tài sản:1014- Mã đái mục nộp thuế TNCN từ ủy quyền chứng khoán:1015- Mã đái mục tiền chậm chạp nộp thuế TNCN:4917

4/ Môn bài ( CTy thì nhờ vào vốn điều lệ. Hộ ghê doanh nhờ vào doanh thu)

5/ Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Mã tè mục nộp thuế tiêu thụ đặc biệt:1757- Mã tè mục tiền lừ đừ nộp thuế tiêu thụ sệt biệt:4934

6/ Thuế tài nguyên

- Mã tè mục nộp thuế tài nguyên:1599- Mã đái mục nộp tiền lừ đừ nộp thuế tài nguyên:4927

7/ vi phạm hành chính

- Mã đái mục vi phạm luật hành bao gồm (trừ thuế TNCN):4254- Mã đái mục phạt vi phạm luật hành chính thuế TNCN:4268- Mã tè mục tiền chậm nộp của vi phạm luật hành thiết yếu (trừ thuế TNCN):4272