Thông tư 161 hướng dẫn chuẩn mực kế toán

      54
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH *****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc *******

Số: 161/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 mon 12 năm 2007

THÔNG TƯ

I.QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông bốn này ápdụng cho những doanh nghiệp thuộc những ngành, những thành phần kinh tế tài chính trong cảnước.

Bạn đang xem: Thông tư 161 hướng dẫn chuẩn mực kế toán

2. Thông tư này hướngdẫn triển khai các chuẩn chỉnh mực kế toán gồm: chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính số 02 “Hàng tồnkho”, chuẩn chỉnh mực kế toán số 03 “Tài sản cố định hữu hình”, chuẩn chỉnh mực kế toán số04 “Tài sản cố định và thắt chặt vô hình”, chuẩn mực kế toán tài chính số 05 “Bất động sản đầu tư”,Chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”, chuẩn mực kế toán số 07 “Kế toán cáckhoản chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết”, chuẩn chỉnh mực kế toán số 08 “Thông tin tàichính về những số vốn liếng góp liên doanh”, chuẩn mực kế toán tài chính số 10 “Ảnh hưởngcủa việc biến đổi tỷ giá hối hận đoái”, chuẩn chỉnh mực kế toán số 14 “Doanh thu và thunhập khác”, chuẩn chỉnh mực kế toán số 15 “Hợp đồng xây dựng”, chuẩn mực kế toán số16 “Chi tổn phí đi vay”, chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày report tài chính”,Chuẩn mực kế toán tài chính số 24 “Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ”, chuẩn mực kế toán số 25“Báo cáo tài bao gồm hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào doanh nghiệp con”, chuẩn chỉnh mựckế toán số 26 “Thông tin về những bên liên quan”.

II.HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 "HÀNG TỒN KHO", CHUẨN MỰCKẾ TOÁN SỐ 03 "TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH", CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04"TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH"

Nội dung đề đạt vàphương pháp kế toán tài chính TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình được tiến hành theo chế độ kếtoán doanh nghiệp lớn hiện hành (Xem hướng dẫn TK 211, 213).

III.HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 05 “BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ”

1. Bấtđộng sản chi tiêu và các trường phù hợp ghi nhận:

1.1. Bấtđộng sản đầu tư:

Bất cồn sản (BĐS)đầu tứ là bất tỉnh sản, gồm: Quyền áp dụng đất; Nhà, hoặc một phần của nhà,hoặc anh chị em và đất; cơ sở hạ tầng do người sở hữu sở hữu hoặc người đi thuê tàisản theo hòa hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ những việc cho thuêhoặc chờ tăng giá mà không phải để:

- sử dụng trong sản xuất,cung cung cấp hàng hóa, thương mại dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản ngại lý; hoặc:

- phân phối trong kỳ hoạtđộng kinh doanh thông thường.

1.2. Cáctrường vừa lòng được ghi nhận là bất động sản đầu tư:

- Quyền thực hiện đất(do doanh nghiệp trút tiền ra cài lại) sở hữu trong thời gian dài để đợi tănggiá;

- Quyền thực hiện đất(do doanh nghiệp ném tiền ra tải lại) sở hữu mà chưa xác minh rõ mục tiêu sửdụng trong tương lai;

- Nhà vày doanh nghiệpsở hữu (hoặc bởi doanh nghiệp thuê tài chính) và thuê mướn theo một hoặc nhiềuhợp đồng thuê hoạt động;

- Nhà đang được giữđể dịch vụ thuê mướn theo một hoặc những hợp đồng mướn hoạt động;

- cơ sở hạ tầng đangđược giữ làm cho thuê theo một hoặc các hợp đồng thuê hoạt động.

1.3. Cáctrường hợp quan trọng được ghi dấn là bất động sản đầu tư

- Đối vớinhững bất động sản mà một phần doanh nghiệp nuốm giữ nhằm mục đích mục đích thu lợi từviệc mang lại thuê vận động hoặc chờ tăng giá và một trong những phần sử dụng đến sản xuất,cung cung cấp hàng hóa, thương mại & dịch vụ hoặc cho thống trị thì nếu đa số phần tài sản này đượcbán riêng rẽ (hoặc thuê mướn riêng rẽ theo một hoặc các hợp đồng thuê hoạtđộng), doanh nghiệp sẽ hạch toán phần gia sản dùng làm cho thuê hoặc hóng tănggiá là không cử động sản chi tiêu còn phần tài sản dùng cho phân phối và thống trị đượchạch toán là TSCĐ hữu hình hoặc TSCĐ vô hình.

Trường hợpbất động sản không bán được riêng rẽ với phần sử dụng cho marketing hoặc choquản lý là không đáng kể (dưới 20% diện tích) thì hạch toán là bđs đầutư. Ví dụ: Doanh nghiệp tất cả một toà nhà tất cả trên 80% diện tích s chuyên đến thuêhoạt hễ và bên dưới 20% diện tích sử dụng có tác dụng văn phòng công ty thì toà nhà đóđược hạch toán là bđs đầu tư.

- Trường đúng theo doanhnghiệp cung ứng các thương mại dịch vụ liên quan cho người sử dụng bất động sản dodoanh nghiệp cài đặt là một phần tương đối nhỏ dại trong toàn cục thoả thuận thìdoanh nghiệp đã hạch toán gia sản này là bất động sản nhà đất đầu tư. Ví dụ: Doanhnghiệp cài toà nhà cho các đơn vị khác thuê làm văn phòng (cho mướn hoạtđộng) đồng thời hỗ trợ dịch vụ bảo dưỡng và an toàn đối với toà nhà thuê mướn này.

- trường hợp, mộtCông ty con cho công ty mẹ hoặc doanh nghiệp con không giống trong cùng một tập đoàn thuêhoặc thực hiện và sở hữu một bđs nhà đất thì bđs đó được hạch toán làbất rượu cồn sản chi tiêu trên report tài thiết yếu riêng của công ty con có bất đụng sảnđó hoặc report tài thiết yếu riêng của khách hàng mẹ nếu công ty mẹ cho các Công tycon mướn (nếu nó tán thành định nghĩa bất động sản đầu tư), dẫu vậy không đượcphản ánh là không cử động sản đầu tư chi tiêu trong báo cáo tài bao gồm hợp nhất.

2.Kế toán bđs nhà đất đầu tư: Nội dung phản ảnh và phương thức kế toánbất rượu cồn sản chi tiêu theo cơ chế kế toán doanh nghiệp (Xem hướng dẫn TK 217, TK2147, TK 5117, TK 1567, TK 632).

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ06 "THUÊ TÀI SẢN"

1. Phân nhiều loại thuê tài sản

1.1. Phân nhiều loại thuêtài sản phải địa thế căn cứ vào thực chất các luật pháp trong thích hợp đồng và đề nghị thựchiện ngay lập tức tại thời điểm mở màn thuê tài sản. Sau thời điểm mở màn thuê tàisản nếu có chuyển đổi các lao lý của đúng theo đồng (trừ gia hạn đúng theo đồng) thì những điềukhoản bắt đầu này được áp dụng cho xuyên suốt thời hạn đúng theo đồng. Nhưng chuyển đổi về ướctính (thay đổi ước tính thời gian sử dụng kinh tế tài chính hoặc giá bán trị còn lại của tàisản thuê) hoặc chuyển đổi khả năng giao dịch của mặt thuê thì không làm cố gắng đổisự phân các loại thuê tài sản so với ghi sổ kế toán.

1.2. Phân các loại thuêtài sản được căn cứ vào tầm độ chuyển giao những rủi ro và tác dụng gắn ngay tức khắc vớiquyền sở hữu gia sản thuê trường đoản cú bên dịch vụ cho thuê cho mặt thuê. Thuê tài sản bao gồmthuê tài chính và mướn hoạt động.

1.2.1. Thuê tàichính:

a) thuê tài chính: Làthuê tài sản mà bên dịch vụ thuê mướn có sự gửi giao phần lớn rủi ro và ích lợi gắnliền với quyền sở hữu gia tài cho bên thuê. Quyền download tài sản hoàn toàn có thể chuyểngiao vào thời điểm cuối thời hạn thuê.

b) những trường hợpthuê tài sản sau đây thường dẫn cho hợp đồng thuê tài chính:

- Bên cho mướn chuyểngiao quyền sở hữu gia tài cho bên thuê khi không còn thời hạn thuê.

- Tại thời khắc khởiđầu thuê tài sản, mặt thuê bao gồm quyền lựa chọn download lại gia sản thuê với mức giáước tính rẻ hơn giá bán trị hợp lý và phải chăng vào cuối thời hạn thuê.

- Thời hạn mướn tàisản về tối thiểu đề nghị chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế tài chính của gia tài cho dùkhông gồm sự chuyển giao quyền sở hữu.

- Tại thời khắc khởiđầu mướn tài sản, giá trị bây giờ của khoản thanh toán giao dịch tiền thuê về tối thiểuchiếm đa phần (tương đương) giá trị hợp lý và phải chăng của tài sản thuê.

- gia sản thuê thuộcloại chuyên cần sử dụng mà chỉ tất cả bên thuê có chức năng sử dụng không cần có sự thayđổi, thay thế lớn nào.

c) đúng theo đồng thuê tàisản cũng được coi là hợp đồng thuê tài chủ yếu nếu thích hợp đồng thoả mãn tối thiểu mộttrong bố (3) trường vừa lòng sau:

- Nếu bên thuê huỷhợp đồng với đền bù tổn thất phạt sinh liên quan đến vấn đề huỷ phù hợp đồng mang lại bêncho thuê;

- các khoản thu nhập hoặc tổnthất do sự thay đổi giá trị hợp lý và phải chăng của giá bán trị sót lại của gia tài thuê thêm vớibên thuê;

- bên thuê có khảnăng liên tiếp thuê lại tài sản sau thời điểm hết hạn đúng theo đồng mướn với tiền thuê thấphơn giá mướn thị trường.

1.2.2. Thuê hoạtđộng:

- Thuê gia sản đượcphân nhiều loại là thuê chuyển động nếu văn bản của phù hợp đồng mướn tài sản không tồn tại sựchuyển giao nhiều phần rủi ro và tác dụng gắn ngay tức khắc với quyền cài đặt tài sản.

- Thuê gia sản làquyền thực hiện đất thường được phân các loại là thuê vận động vì quyền thực hiện đấtthường có thời gian sử dụng kinh tế vô hạn và quyền sở hữu sẽ không còn chuyển giaocho bên thuê khi hết thời hạn thuê.

2. Trả lời kế toán thuê gia tài là thuê tài chính

2.1- Ghinhận gia sản thuê tài chính so với bên thuê

2.1.1.Tại thời điểm nhận gia sản thuê, mặt thuê ghi dìm giá trị tài sản thuê tàichính với nợ gốc bắt buộc trả về mướn tài chính với một giá trị bằng với giátrị hợp lý và phải chăng của gia tài thuê. Nếu giá trị hợp lí của gia tài thuê cao hơn nữa giátrị hiện tại của khoản giao dịch tiền thuê buổi tối thiểu thì ghi theo quý hiếm hiệntại của khoản giao dịch thanh toán tiền thuê buổi tối thiểu.

Khitính giá chỉ trị hiện tại của khoản giao dịch tiền thuê tối thiểu cho vấn đề thuêtài sản, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng xác suất lãi suất ngầm định hoặc xác suất lãisuất được ghi trong thích hợp đồng thuê hoặc phần trăm lãi suất biên đi vay của mặt thuê.

Trườnghợp trong vừa lòng đồng mướn tài chính đã ghi rõ số nợ gốc đề nghị trả bởi giá trị hợplý gia tài thuê thì gia sản thuê cùng nợ phải trả về mướn tài bao gồm được ghi theocùng cực hiếm này.

Giátrị phải chăng hoặc giá trị bây giờ của khoản thanh toán tiền thuê buổi tối thiểu ghinhận quý giá TSCĐ mướn tài đó là giá chưa tồn tại thuế GTGT (Kể cả ngôi trường hợpTSCĐ mướn tài thiết yếu dùng vào hoạt động SXKD mặt hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượngchịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế cùng trường vừa lòng TSCĐ thuê tàichính sử dụng vào vận động SXKD mặt hàng hoá, dịch vụ thương mại thuộc đối tượng người dùng không chịu thuếGTGT hoặc chịu đựng thuế GTGT tính theo cách thức trực tiếp).

2.1.2.Các ngân sách trực tiếp phát sinh lúc đầu liên quan tiền đến hoạt động thuê tài chínhđược tính vào nguyên giá chỉ của gia tài thuê.

2.1.3.Khoản giao dịch thanh toán tiền thuê gia sản thuê tài chính phải được chia nhỏ ra thành chiphí tài thiết yếu (số chi phí lãi thuê tài chính) cùng khoản cần trả nợ cội từng kỳ. Sốtiền lãi thuê tài thiết yếu phải trả được hạch toán vào giá thành tài chủ yếu trongsuốt thời hạn thuê. Số tiền lãi mướn tài chính ghi nhận vào giá thành tài chínhtừng kỳ được xác minh bằng số dư nợ gốc còn sót lại nhân (x) với tỷ lệ lãi suấtđịnh kỳ nỗ lực định.

Trườnghợp số thuế GTGT vị bên cho thuê đã trả lúc mua TSCĐ để cho thuê mà bên thuêphải hoàn trả thì số chi phí lãi thuê tài chính phải trả bao gồm cả số lãi tínhtrên số thuế GTGT mà mặt thuê không trả cho bên cho thuê.

2.1.4.Bên mướn có trách nhiệm tính, trích khấu hao tài sản cố định vào giá thành sảnxuất, sale theo thời hạn trên cơ sở áp dụng chính sách khấu hao tốt nhất quánvới chính sách khấu hao của gia sản cùng các loại thuộc sở hữu của khách hàng đithuê.

Nếukhông chắc chắn là là bên thuê sẽ sở hữu được quyền sở hữu gia tài thuê khi hết hạn sử dung hợpđồng mướn thì gia sản thuê sẽ tiến hành khấu hao theo thời hạn thuê trường hợp thời hạnthuê ngắn lại hơn nữa thời gian sử dụng hữu ích của gia sản thuê.

2.1.5.Trường phù hợp lãi thuê tài thiết yếu đủ đk được vốn hoá vào giá trị gia sản dởdang thì triển khai theo quy định ở vị trí hướng dẫn chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính số 16-Chi giá thành đi vay.

2.2. Kế toán TSCĐ thuê tài chính: Nội dungphản ánh và cách thức kế toán TSCĐ mướn tài chính triển khai theo vẻ ngoài tạiChế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

3. Lí giải kế toán thuê tài sản là mướn hoạt động3.1. Ghi nhận thuê tài sản là thuê chuyển động đối vớidoanh nghiệp thuê

Thuêtài sản là thuê chuyển động thì doanh nghiệp lớn thuê không phản ánh quý giá tài sảnđi thuê trên Bảng bằng phẳng kế toán của doanh nghiệp, mà chỉ phản nghịch ánh đưa ra phítiền thuê hoạt động vào chi tiêu sản xuất, sale theo cách thức đườngthẳng mang đến suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào vào cách làm thanhtoán tiền thuê (Trả tiền thuê từng kỳ xuất xắc trả trước, trả sau).

3.2. Kếtoán TSCĐ thuê hoạt động: Nội dung phản chiếu và cách thức kế toán TSCĐthuê chuyển động thực hiện tại theo hiện tượng tại chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

4. Kế toángiao dịch chào bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính

4.1. Ghinhận thanh toán bán cùng thuê lại gia sản là thuê tài chính

Giao dịchbán và thuê lại gia sản được tiến hành khi gia tài được chào bán và được thuê lạibởi chính tín đồ bán. Khoản chênh lệch giữa thu nhập cá nhân bán gia tài với quý giá cònlại bên trên sổ kế toán tài chính không được ghi nhấn ngay là 1 khoản lãi hoặc lỗ từ bỏ việcbán gia sản mà cần ghi thừa nhận là các khoản thu nhập chưa thực hiện hoặc ngân sách trả trướcdài hạn và phân chia cho suốt thời gian thuê tài sản. Trong giao dịch bán và thuêlại, trường hợp có ngân sách chi tiêu phát sinh ngoài giá cả khấu hao thì được hạch toán vào chiphí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

4.2. Kếtoán thanh toán bán với thuê lại gia sản là mướn tài chính: Được thựchiện theo chính sách kế toán doanh nghiệp hiện hành (Xem phần chỉ dẫn TK 212).

5. Kế toángiao dịch bán và thuê lại TSCĐ là mướn hoạt động

5.1. Ghi nhận thanh toán bán cùng thuê lại TSCĐ là mướn hoạtđộng

5.1.1. Nếugiá chào bán được thỏa thuận ở mức giá trị hợp lý và phải chăng thì những khoản lỗ hoặc lãi nên đượcghi nhận ngay vào báo cáo kết quả vận động kinh doanh vào kỳ vạc sinh;

5.1.2. Nếugiá bán tốt thoả thuận rẻ hơn giá bán trị hợp lí thì những khoản lãi hoặc lỗ cũngphải được ghi nhận ngay vào kỳ phân phát sinh, trừ trường hòa hợp khoản lỗ được bù đắpbằng khoản tiền thuê trong tương lai ở một mức chi phí thuê phải chăng hơn giá thuê thịtrường, thì khoản lỗ này sẽ không được ghi nhận ngay nhưng phải phân chia dần phù hợpvới khoản thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn mà gia sản đó được dự kiếnsử dụng;

5.1.3. Nếugiá bán cao hơn giá trị phù hợp thì khoản chênh lệch cao hơn giá trị đúng theo lýkhông được ghi nhận ngay là một trong những khoản lãi vào kỳ mà yêu cầu được phân chia dầntrong suốt thời hạn mà tài sản đó được dự kiến sử dụng;

5.1.4. Đốivới mướn hoạt động, giả dụ giá trị phải chăng tại thời gian bán và thuê lại tài sảnthấp hơn giá bán trị còn sót lại của tài sản, khoản lỗ thông qua số chênh lệch giữa giá chỉ trịcòn lại cùng giá trị phù hợp phải được ghi thừa nhận ngay vào kỳ phát sinh.

5.2. Kế toán giao dịch bán cùng thuê lại TSCĐ là mướn hoạtđộng

5.2.1.Khi phân phối TSCĐ với thuê lại, căn cứ vào hóa đối chọi GTGT và những chứng từ liên quan đếnviệc bán TSCĐ, kế toán phản ánh thanh toán bán theo những trường đúng theo sau:

a) Nếu giá bán đượcthỏa thuận ở mức chi phí trị hợp lí thì các khoản lỗ xuất xắc lãi bắt buộc được ghi nhậnngay vào kỳ vạc sinh, địa thế căn cứ vào hoá 1-1 chứng từ:

- phản nghịch ánhsố thu nhập phân phối TSCĐ, ghi:

Nợ những TK111, 112, 131,...

Có TK 711 -Thu nhập không giống (Giá phân phối TSCĐ)

Có TK 3331- Thuế GTGT buộc phải nộp (Nếu có).

Đồng thời,ghi sút TSCĐ:

Nợ TK 811 -Chi phí tổn khác (Giá trị còn lại của TSCĐ cung cấp và mướn lại)

Nợ TK 214 -Hao mòn TSCĐ (Số sẽ hao mòn - nếu như có)

Có TK 211-TSCĐ hữu hình (Nguyên giá bán TSCĐ).

b) nếu như giábán được thoả thuận ở tầm mức thấp hơn giá bán trị hợp lí thì các khoản lãi hoặc lỗcũng phải được ghi thừa nhận ngay, kế toán ghi sổ những bút toán như sinh sống điểm 5.2.1(a).

Trường hợpgiá phân phối và thuê lại TSCĐ rẻ hơn giá trị hợp lý nhưng mức ngân sách thuê rẻ hơngiá thuê thị trường thì khoản lỗ này không được ghi dấn ngay mà bắt buộc phân bổdần phù hợp với khoản giao dịch tiền thuê trong thời hạn thuê tài sản:

- Căn cứvào hoá đơn GTGT và các chứng từ tương quan đến việc bán TSCĐ, phản ánh thu nhậpbán TSCĐ, ghi:

Nợ những TK111, 112,...

Có TK 711 -Thu nhập khác (Giá phân phối TSCĐ)

Có TK 3331- Thuế GTGT nên nộp.

Đồng thời,ghi bớt TSCĐ:

Nợ TK 811 -Chi mức giá khác (Tính bằng giá cả của TSCĐ)

Nợ TK 242 -Chi phí tổn trả trước lâu năm (Chênh doanh thu trị sót lại của TSCĐ lớn hơn giá bán)

Nợ TK 214 -Hao mòn TSCĐ

Có TK 211 -TSCĐ hữu hình.

- Trongcác kỳ tiếp theo phân bổ số lỗ về giao dịch bán với thuê lại gia tài là thuêhoạt cồn vào giá thành sản xuất, sale trong kỳ phù hợp với khoản thanhtoán tiền mướn trong suốt thời gian mà tài sản đó dự kiến sử dụng, ghi:

Nợ những TK623, 627, 641, 642

Có TK 242 -Chi phí tổn trả trước lâu năm hạn.

c) trường hợp giábán với thuê lại gia tài cao hơn giá trị hợp lý thì khoản chênh lệch cao hơn nữa giátrị hợp lý và phải chăng không được ghi dìm ngay là một khoản lãi trong kỳ mà lại được phân bổdần vào suốt thời hạn mà gia tài đó được dự kiến thực hiện còn số chênh lệchgiữa giá chỉ trị phải chăng và giá chỉ trị sót lại được ghi dìm ngay là 1 khoản lãitrong kỳ.

- Căn cứvào hoá đối chọi GTGT phân phối TSCĐ, ghi:

Nợ những TK111, 112, 131

Có TK 711 -Thu nhập không giống (Tính bởi giá trị phù hợp của TSCĐ)

Có TK 3387-Doanh thu chưa triển khai (Chênh lợi nhuận bán cao hơn nữa giá trị hợp lý của TSCĐ)

Có TK 3331- Thuế GTGT nên nộp (Nếu có).

Đồng thời,ghi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị TSCĐ phân phối và mướn lại:

Nợ TK 811 -Chi giá tiền khác (Giá trị sót lại của TSCĐ chào bán và mướn lại)

Nợ TK 214 -Hao mòn TSCĐ (Nếu có)

Có TK 211 -TSCĐ hữu hình.

- Định kỳ,phân bửa số lãi về thanh toán bán cùng thuê lại gia tài là thuê vận động ghi giảmchi tầm giá sản xuất, sale trong kỳ cân xứng với khoản thanh toán tiền thuêtrong suốt thời hạn mà gia sản đó dự con kiến sử dụng, ghi:

Nợ TK 3387- lệch giá chưa thực hiện

Có các TK 623, 627, 641, 642.

5.2.2.Định kỳ, xác minh tiền thuê TSCĐ cần trả, ghi:

Nợ những TK623, 627, 641, 642

Nợ TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112,331.

V. HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 07 “KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊNKẾT”

1. Lý lẽ chung

1.1. Nhàđầu tứ được xem như là có ảnh hưởng đáng kể

Nhà đầu tưnắm duy trì trực tiếp tự 20% mang đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư màkhông có thoả thuận không giống thì được xem là có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhậnđầu tư.

Trường hợpnhà đầu tư nắm giữ bên dưới 20% quyền biểu quyết của mặt nhận đầu tư nhưng tất cả thoảthuận giữa mặt nhận đầu tư và nhà đầu tư chi tiêu về bài toán nhà đầu tư chi tiêu đó có ảnh hưởngđáng đề cập hoặc trường phù hợp nhà chi tiêu nắm giữ trên một nửa quyền biểu quyết của bênnhận chi tiêu nhưng có thỏa thuận hợp tác về việc nhà chi tiêu đó không sở hữu quyền kiểmsoát so với bên nhận đầu tư chi tiêu thì vẫn được kế toán khoản chi tiêu đó là khoản đầutư vào công ty liên kết.

1.2. Cácphương pháp kế toán tài chính khoản chi tiêu vào công ty liên kết

- Phương phápgiá gốc:

+ bên đầutư ghi nhận ban đầu khoản đầu tư chi tiêu vào công ty liên kết theo giá chỉ gốc.

+ Sau ngàyđầu tư, nhà đầu tư chi tiêu được ghi nhấn cổ tức, lợi tức đầu tư được phân chia từ lợi nhuận sauthuế của người tiêu dùng liên kết vào doanh thu chuyển động tài chính theo vẻ ngoài dồntích (không bao gồm khoản cổ tức, lợi nhuận của kỳ kế toán trước khi khoản đầutư được mua).

+ Cáckhoản không giống từ công ty link mà nhà chi tiêu nhận được ngoài cổ tức với lợinhuận được phân tách được coi là phần thu hồi của các khoản đầu tư và được ghi giảmgiá cội khoản đầu tư. Ví dụ khoản cổ tức, lợi tức đầu tư của kỳ kế toán tài chính trước khikhoản đầu tư được download mà nhà chi tiêu nhận được nên ghi giảm ngay gốc khoản đầutư.

+ Phương phápgiá cội được áp dụng trong kế toán khoản đầu tư chi tiêu vào công ty liên kết khi lập vàtrình bày report tài bao gồm riêng của phòng đầu tư.

- Phương phápvốn chủ sở hữu:

+ Khoảnđầu tứ vào công ty liên kết được ghi nhận ban sơ theo giá chỉ gốc.

+ Sau đó,vào cuối từng kỳ kế toán, lúc lập cùng trình bày báo cáo tài thiết yếu hợp nhất, giátrị ghi sổ của khoản đầu tư chi tiêu được kiểm soát và điều chỉnh tăng hoặc giảm tương xứng với phầnsở hữu của nhà đầu tư chi tiêu trong lãi hoặc lỗ của người tiêu dùng liên kết sau ngày đầu tư.

+ Cổ tức,lợi nhuận được phân tách từ công ty link được ghi giảm ngay trị ghi sổ của khoảnđầu tứ vào công ty liên kết trên báo cáo tài bao gồm hợp nhất.

+ giá bán trịghi sổ của khoản đầu tư vào công ty links cũng đề nghị được kiểm soát và điều chỉnh khi lợiích ở trong phòng đầu tư thay đổi do tất cả sự đổi khác trong vốn chủ sở hữu của công tyliên kết nhưng lại không được phản chiếu trên báo cáo kết quả vận động kinh doanhcủa doanh nghiệp liên kết. Ví dụ biến đổi trong vốn nhà sở hữu của doanh nghiệp liên kếtcó thể bao gồm những khoản gây ra từ việc reviews lại TSCĐ và các khoản đầutư, chênh lệch tỷ giá chỉ quy đổi ngoại tệ và phần lớn điều chỉnh những chênh lệch phátsinh khi vừa lòng nhất marketing (khi thiết lập khoản đầu tư).

+ Phương phápvốn chủ thu được áp dụng trong kế toán khoản đầu tư chi tiêu vào công ty liên kết khilập và trình bày report tài chính hợp nhất ở trong phòng đầu tư.

Xem thêm: Tìm Pass Wifi Đã Kết Nối Trên Máy, Lấy Pass Wifi Trên Máy Tính

1.3. Căncứ để ghi sổ kế toán, lập với trình bày report tài chính ở trong nhà đầu tư

1.3.1. Căncứ nhằm ghi sổ kế toán, lập và trình bày report tài thiết yếu riêng của phòng đầu tưđược thực hiện theo cơ chế kế toán công ty hiện hành.

1.3.2. Căncứ nhằm ghi sổ kế toán, lập với trình bày báo cáo tài bao gồm hợp nhất của nhà đầutư

a) Đối vớikhoản đầu tư trực tiếp vào công ty liên kết, nhà đầu tư căn cứ vào report tàichính của bạn liên kết và các tài liệu bao gồm liên quan khi mua khoản đầu tư.

b) Đối vớikhoản đầu tư gián tiếp vào công ty liên kết thông qua các công ty con, bên đầutư căn cứ vào báo cáo tài chính của người tiêu dùng con và những tài liệu tin tức phụcvụ cho việc hợp nhất, report tài chính của chúng ta liên kết và các tài liệuliên quan liêu khi doanh nghiệp con download khoản chi tiêu vào công ty liên kết.

c) Trongcả hai trường hòa hợp (đầu tứ trực tiếp vào công ty liên kết và chi tiêu gián tiếpvào doanh nghiệp liên kết thông qua các doanh nghiệp con), cuối mỗi kỳ kế toán, công ty đầutư địa thế căn cứ vào báo cáo kết quả vận động kinh doanh của khách hàng liên kết để xácđịnh với ghi thừa nhận phần lãi (hoặc lỗ) của chính mình trong công ty link trên Báocáo tài thiết yếu hợp nhất. Đồng thời địa thế căn cứ vào Bảng bằng phẳng kế toán của công tyliên kết để khẳng định và kiểm soát và điều chỉnh tăng hoặc áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị ghi sổ của khoản đầutư khớp ứng với phần sở hữu của bản thân mình trong sự chuyển đổi vốn chủ mua của côngty link nhưng không được phản chiếu trong báo cáo kết quả hoạt động kinhdoanh của người tiêu dùng liên kết.

d) Trườnghợp lúc mua khoản đầu tư, nếu bao gồm chênh lệch thân giá sở hữu khoản đầu tư chi tiêu và giátrị ghi sổ của gia sản thuần rất có thể xác định được khớp ứng với phần tải củanhà đầu tư chi tiêu tại thời khắc mua, kế toán tài chính phải khẳng định khoản chênh lệch này thànhcác phần sau đây:

- Chênhlệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của tài sản thuần rất có thể xác địnhđược của chúng ta liên kết tương xứng với phần download của nhà đầu tư tại thời điểmmua, đồng thời phần chênh lệch này cần được xác định cho từng chỉ tiêu, như:Chênh lệch giữa quý hiếm ghi sổ cùng giá trị phù hợp của TSCĐ, của mặt hàng tồn kho,...

- Phầnchênh lệch còn sót lại giữa giá sở hữu khoản đầu tư và phần sở hữu của phòng đầu tưtrong giá bán trị phải chăng của gia sản thuần có thể xác định được (nếu có), được gọilà lợi thế thương mại dịch vụ (nếu giá mua khoản đầu tư chi tiêu lớn hơn phần sở hữu của phòng đầutư trong giá chỉ trị phải chăng của gia sản thuần rất có thể xác định được) hoặc phần chênhlệch thân phần thiết lập của nhà đầu tư chi tiêu trong giá chỉ trị hợp lý và phải chăng của gia tài thuần cóthể xác định được lớn hơn giá cài khoản đầu tư.

Nhà đầu tưkhông bắt buộc phản ánh những khoản chênh lệch giữa giá tải khoản chi tiêu và giá chỉ trịghi sổ của tài sản thuần hoàn toàn có thể xác định được của người tiêu dùng liên kết tương ứngvới phần thiết lập của nhà đầu tư chi tiêu tại thời khắc mua trên những tài khoản và sổ kếtoán ship hàng cho câu hỏi lập báo cáo tài bao gồm riêng của nhà đầu tư chi tiêu mà chỉ mở sổkế toán chi tiết để theo dõi và đo lường số chênh lệch (nếu có) được phân bổđịnh kỳ ship hàng cho bài toán lập báo cáo tài bao gồm hợp tốt nhất (nếu nhà chi tiêu phảilập report tài chủ yếu hợp nhất). Sổ theo dõi chi tiết khoản chênh lệch này nằmtrong khối hệ thống sổ kế toán phục vụ cho vấn đề lập báo cáo tài bao gồm hợp nhất.

2. Quyđịnh vắt thể

2.1. Kếtoán khoản chi tiêu vào công ty links khi lập với trình bày report tài chínhriêng của nhà chi tiêu được tiến hành theo cơ chế kế toán Doanh nghiệp.

2.2. Kếtoán khoản đầu tư chi tiêu vào công ty link khi lập với trình bày report tài chínhhợp tuyệt nhất của nhà chi tiêu (ngoại trừ những trường phù hợp được quy định ở chỗ 09 vàđoạn 11 của chuẩn mực số 07 “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết”).

2.2.1.Nguyên tắc chung

2.2.1.1.Trong báo cáo tài thiết yếu hợp nhất ở trong nhà đầu tư, khoản chi tiêu vào doanh nghiệp liênkết cần được kế toán theo cách thức vốn nhà sở hữu, nước ngoài trừ các trường hợpđược quy định ở chỗ 09 cùng đoạn 11 của chuẩn chỉnh mực số 07 “Kế toán những khoản đầutư vào công ty liên kết”.

2.2.1.2.Cuối kỳ kế toán, lúc lập cùng trình bày báo cáo tài thiết yếu hợp nhất của phòng đầutư, quý giá khoản mục "Đầu bốn vào công ty liên kết, liên doanh" trongBảng phẳng phiu kế toán vừa lòng nhất nên được kiểm soát và điều chỉnh như sau:

a) Điềuchỉnh phần lãi hoặc lỗ trong công ty link từ sau ngày đầu tư và các khoản điềuchỉnh khác đã ghi thừa nhận trên Bảng phẳng phiu kế toán hợp duy nhất từ những kỳ kế toántrước.

- Trướckhi kiểm soát và điều chỉnh phần lãi hoặc lỗ trong kỳ của nhà chi tiêu trong doanh nghiệp liên kếtvà những khoản điều chỉnh khác, nhà chi tiêu phải kiểm soát và điều chỉnh phần lãi hoặc lỗ thuộc phần sở hữu của bản thân trong công ty liên kết từ sau ngày đầu tư và cáckhoản điều chỉnh khác đang ghi nhận với phản ánh trong Bảng cân đối kế toán hợpnhất kỳ kế toán tài chính trước gần cạnh để ghi nhận và phản ánh vào khoản mục “Đầu bốn vàocông ty liên kết, liên doanh”, khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” vàcác khoản mục khác có liên quan trong Bảng bằng vận kế toán hợp tuyệt nhất kỳ báo cáo.

- Căn cứđể khẳng định phần lãi hoặc lỗ trong công ty link từ sau ngày đầu tư đến cuốikỳ kế toán trước và những khoản điều chỉnh khác là Bảng phẳng phiu kế toán riêng biệt củanhà đầu tư và Bảng cân đối kế toán hợp tốt nhất kỳ kế toán trước ngay thức thì kề, những sổ kếtoán cụ thể phục vụ việc hợp nhất report tài chính.

b) Điềuchỉnh phần lãi hoặc lỗ trong kỳ báo cáo của nhà chi tiêu trong doanh nghiệp liên kết.

- công ty đầutư phải xác minh và kiểm soát và điều chỉnh tăng hoặc ưu đãi giảm giá trị khoản đầu tư chi tiêu vào công tyliên kết khớp ứng với phần cài đặt của nhà đầu tư chi tiêu trong lãi hoặc lỗ sau thuếTNDN của khách hàng liên kết tại thời khắc cuối từng kỳ kế toán tài chính khi lập và trìnhbày report tài bao gồm hợp nhất. Trường hòa hợp công ty link là doanh nghiệp cổ phầncó cổ phiếu ưu đãi cổ tức được nắm giữ bởi những cổ đông phía bên ngoài thì nhà đầu tưphải thải trừ phần cổ tức khuyến mãi trước khi khẳng định phần sở hữu của bản thân mình tronglãi hoặc lỗ từ công ty liên kết, tất cả khi chưa xuất hiện thông báo bằng lòng về việctrả cổ tức trong kỳ.

- Trườnghợp khoản lỗ trong công ty liên kết mà nhà đầu tư chi tiêu phải gánh chịu to hơn giátrị ghi sổ của khoản chi tiêu trên report tài bao gồm hợp tuyệt nhất thì nhà chi tiêu chỉghi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị khoản đầu tư chi tiêu vào công ty links trong báo cáo tài bao gồm hợpnhất cho đến khi nó bằng không (= 0). Trường phù hợp nhà chi tiêu có nghĩa vụ thanhtoán vắt cho công ty liên kết những khoản nợ nhưng nhà chi tiêu đã bảo đảm an toàn hoặc camkết trả thì phần chênh lệch to hơn của khoản lỗ trong công ty links và giátrị ghi sổ của khoản đầu tư chi tiêu được ghi nhận là 1 trong khoản chi phí phải trả. Nếusau đó công ty liên kết hoạt động có lãi, nhà đầu tư chỉ được ghi dìm phần sởhữu của chính bản thân mình trong khoản lãi đó sau khoản thời gian đã bù đắp được phần lỗ thuần không đượchạch toán trước đây. Cách thức vốn chủ chiếm được áp dụng trong kế toán tài chính cáckhoản đầu tư vào công ty links khi lập với trình bày report tài chính hợpnhất trong phòng đầu tư.

c) Điềuchỉnh các khoản chênh lệch phân phát sinh lúc mua khoản chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết:Khi sở hữu khoản chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết, nếu tất cả chênh lệch giữa giá cài khoảnđầu bốn và phần sở hữu của nhà đầu tư theo giá bán trị hợp lý và phải chăng của gia tài thuần cóthể xác định được của chúng ta liên kết thì tại thời điểm mua khoản đầu tư, nhàđầu tứ phải xác định khoản chênh lệch kia thành những phần như đã nêu trên điểm d mục1.3.2 nói trên. Đồng thời vào cuối kỳ kế toán lúc lập report tài chủ yếu hợp nhất,khi xác minh phần lãi hoặc lỗ của nhà đầu tư chi tiêu trong doanh nghiệp liên kết, đơn vị đầu tưphải thực hiện các kiểm soát và điều chỉnh phù hợp:

- Phân bổkhoản chênh lệch giữa phần mua của nhà đầu tư chi tiêu trong giá trị hợp lí và giátrị ghi sổ của gia sản thuần hoàn toàn có thể xác định được của người tiêu dùng liên kết theothời gian thực hiện hữu ích của TSCĐ vào phần lãi hoặc lỗ trong doanh nghiệp liên kết;

- Phân bổkhoản lợi thế dịch vụ thương mại (giá cài đặt khoản chi tiêu lớn hơn phần sở hữu trong phòng đầutư trong giá chỉ trị hợp lý và phải chăng của tài sản thuần có thể xác định được) về tối đa khôngquá 10 năm vào phần lãi hoặc lỗ trong doanh nghiệp liên kết.

- Trườnghợp giá cài đặt khoản đầu tư nhỏ hơn phần mua của nhà đầu tư chi tiêu trong quý giá hợplý của gia tài thuần có thể xác định được tại thời gian mua khoản đầu tư, nhàđầu tư đề xuất xem xét lại việc xác minh giá trị hợp lý của gia sản thuần tất cả thểxác định được với việc xác minh giá cài đặt khoản đầu tư. Nếu sau khi xem xét, điềuchỉnh mà vẫn tồn tại chênh lệch thì toàn bộ các khoản chênh lệch vẫn còn đó sau khiđánh giá lại được điều chỉnh ngay vào phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kếtkhi lập báo cáo tài bao gồm hợp nhất.

d) Điềuchỉnh khoản cổ tức, lợi nhuận được chia: Khoản cổ tức, roi được phân tách từcông ty liên kết trong kỳ buộc phải ghi giảm ngay trị ghi sổ khoản đầu tư chi tiêu vào công tyliên kết cùng phần lãi hoặc lỗ từ doanh nghiệp liên kết.

đ) Điềuchỉnh các khoản thay đổi trong vốn nhà sở hữu của khách hàng liên kết: trường hợpvốn nhà sở hữu của chúng ta liên kết có biến hóa (nhưng ko được phản chiếu quaBáo cáo kết quả vận động kinh doanh vào kỳ, như chênh lệch reviews lại tàisản, chênh lệch tỷ giá không được ghi thừa nhận là lãi, lỗ vào kỳ), kế toán căn cứvào Bảng cân đối kế toán của người tiêu dùng liên kết để xác định và ghi nhấn phần sởhữu của nhà chi tiêu trong giá bán trị đổi khác vốn nhà sở hữu của bạn liên kết.Khoản này được ghi tăng (giảm) cực hiếm khoản đầu tư vào công ty links và cáckhoản mục khớp ứng của vốn nhà sở hữu ở trong nhà đầu tư.

2.2.1.3.Phần lãi hoặc lỗ trong kỳ thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong công ty liên kếtxác định được theo lao lý ở điểm b, c, d mục 2.2.1.2 nêu trên yêu cầu được ghinhận và trình bày thành một khoản mục đơn lẻ trên report kết quả hoạt độngkinh doanh hợp tốt nhất (ở khoản mục “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liêndoanh”).

2.2.1.5.Để ship hàng cho việc lập report tài thiết yếu hợp nhất, phần tử kế toán hòa hợp nhấtphải mở “Sổ kế toán chi tiết theo dõi khoản đầu tư chi tiêu vào từng công ty liên kết”và “Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phân phát sinh khi mua khoản đầu tư vàocông ty liên kết”.

a) Sổ kếtoán cụ thể theo dõi những khoản đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết:

- Sổ kếtoán chi tiết các khoản chi tiêu vào công ty liên kết phải theo dõi gần như chỉtiêu sau: quý hiếm ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên kết; Khoản điều chỉnhvào cuối hàng năm tài chính tương ứng với phần download của nhà đầu tư chi tiêu trong lợinhuận hoặc lỗ của chúng ta liên kết; Phần kiểm soát và điều chỉnh tăng (giảm) khoản đầutư theo giá bán trị chuyển đổi của vốn nhà sở hữu của người tiêu dùng liên kết tuy vậy khôngđược đề đạt vào report kết quả chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp liên kết; Khoản điềuchỉnh do report tài chủ yếu của nhà đầu tư chi tiêu và công ty liên kết được lập khácngày; Khoản kiểm soát và điều chỉnh do nhà chi tiêu và công ty link không áp dụng thốngnhất chính sách kế toán.

BIỂUSỐ 01

SỔ KẾ TOÁN chi TIẾT THEO DÕI CÁC KHOẢNĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

Năm tài chính..............

Chứng từ

Diễn giải

Giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào công ty link đầu kỳ

Các khoản được điều chỉnh tăng (giảm) quý hiếm ghi sổ của khoản đầu tư

Giá trị ghi sổ khoản đầu tư chi tiêu vào công ty liên kết cuối kỳ

Số hiệu

Ngày tháng

Khoản điều chỉnh tương ứng cùng với phần mua của nhà đầu tư trong roi hoặc lỗ của doanh nghiệp liên kết vào kỳ

Khoản điều chỉnh do report tài thiết yếu của nhà đầu tư và công ty liên kết được lập khác ngày

Khoản kiểm soát và điều chỉnh do nhà đầu tư chi tiêu và công ty links không vận dụng thống nhất chính sách kế toán

Phần kiểm soát và điều chỉnh tăng (giảm) khoản đầu tư chi tiêu theo biến đổi của vốn chủ sở hữu của người tiêu dùng liên kết nhưng không được đề đạt vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chúng ta liên kết

A

B

C

1

2

3

4

5

6

Công ty liên kết A

-

-

Công ty liên kết B

-

.………

Cơ sở số liệu để ghivào sổ kế toán cụ thể các khoản đầu tư vào công ty liên kết là Bảng xác địnhphần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết (Biểu số 03) cùng kỳ, các tài liệuchứng từ khác có tương quan khi lập report tài chính hợp nhất đối với các khoảnđầu tứ vào công ty liên kết.

- Sổ quan sát và theo dõi phân bổcác khoản chênh lệch phân phát sinh khi mua khoản đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết.

Sổ này là 1 trong phầncủa hệ thống sổ kế toán chi tiết phục vụ cho việc lập cùng trình bày report tàichính hòa hợp nhất dùng để theo dõi thừa trình phân chia các khoản chênh lệch phátsinh lúc mua khoản đầu tư vào công ty liên kết (nếu có). Sổ quan sát và theo dõi phân bổcác khoản chênh lệch phạt sinh khi mua khoản chi tiêu vào công ty link phảitheo dõi những chỉ tiêu: ngôn từ phân bổ, tổng giá trị chênh lệch phát sinh khimua khoản đầu tư, thời hạn khấu hao TSCĐ hoặc phân bổ lợi nạm thương mại, giátrị phân bổ định kỳ.

BIỂU SỐ 02

SỔTHEO DÕI PHÂN BỔ CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH PHÁT SINH khi mua KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNGTY LIÊN KẾT

STT

Nội dung phân bổ

Tổng số chênh lệch

Thời gian khấu hao (phân bổ)

Kỳ kế toán tài chính …

Kỳ kế toán …

Kỳ kế toán …

A

B

1

2

3

4

5

1

Công ty link A

- Chênh lệch giữa giá trị phù hợp và cực hiếm ghi sổ của TSCĐ

- Lợi thế thương mại

Cộng số phân chia

2

Công ty liên kết B

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lí và quý hiếm ghi sổ của TSCĐ

- Lợi thế dịch vụ thương mại

Cộng số phân chia

3

Công ty links C

- Chênh lệch giữa giá bán trị phù hợp và giá trị ghi sổ của TSCĐ

- Lợi thế thương mại dịch vụ

Cộng số phân chia

Cơ sở số liệu để ghivào sổ theo dõi phân chia các khoản chênh lệch vạc sinh khi mua khoản chi tiêu vàocông ty liên kết là các chứng từ bỏ có liên quan đến thanh toán giao dịch mua khoản đầu tư,các tài liệu xác định giá trị phải chăng của gia sản thuần hoàn toàn có thể xác định được vàlợi thế dịch vụ thương mại hoặc phần chênh lệch giữa giá bán trị phù hợp của tài sản thuầncó thể xác minh được to hơn giá sở hữu khoản đầu tư (nếu có).

- Bảng tổng thích hợp cácbút toán điều chỉnh: Bảng tổng hợp những bút toán kiểm soát và điều chỉnh được thực hiện để điềuchỉnh những chỉ tiêu so với khoản chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết, phần lãi hoặc lỗcủa nhà chi tiêu trong công ty links và các khoản điều chỉnh khác tất cả liên quankhi trình diễn các tiêu chuẩn này theo phương pháp vốn chủ cài đặt trong thừa trìnhlập báo cáo tài chính hợp nhất. Nội dung, phương thức ghi chép và mẫu Bảng tổnghợp các bút toán điều chỉnh được thực hiện theo quy định ở vị trí XIII- Hướngdẫn thực hiện chuẩn mực kế toán tài chính số 25 trong Thông tư này.

 2.2.1.6. Thực hiện Báocáo tài chính của công ty liên kết lúc lập report tài chính hợp nhất.

- Khi vận dụng phương phápvốn chủ cài để trình bày khoản đầu tư vào công ty link trong báo cáo tàichính thích hợp nhất, nhà đầu tư chi tiêu phải sử dụng report tài chính của công ty liên kếtlập cùng ngày với báo cáo tài chính của phòng đầu tư. Khi không thể tất cả Báo cáotài chính lập cùng ngày thì mới được sử dụng report tài chủ yếu lập vào nhữngngày khác nhau. Trường thích hợp này, lúc lập báo cáo tài chính hợp nhất, nhà đầu tư phải kiểm soát và điều chỉnh ảnhhưởng của những sự khiếu nại và thanh toán trọng yếu thân nhà đầu tư chi tiêu và doanh nghiệp liênkết tạo nên giữa ngày lập báo cáo tài bao gồm của nhà đầu tư chi tiêu và ngày lập Báo cáotài chính của người sử dụng liên kết;

- Trường hòa hợp công tyliên kết áp dụng chính sách kế toán khác với nhà chi tiêu cho những giao dịch với sựkiện như thể nhau phát sinh trong các trường hợp tương tự thì nhà đầu tư phảithực hiện các điều chỉnh ưa thích hợp. Trường phù hợp nhà chi tiêu không triển khai đượccác kiểm soát và điều chỉnh đó thì buộc phải giải trình trong bạn dạng Thuyết minh báo cáo tài chínhhợp nhất.

2.2.2. Phương phápxác định với ghi nhận những khoản điều chỉnh khi lập với trình bày báo cáo tài chủ yếu hợpnhất của nhà đầu tư đối với các khoản đầu tư vào công ty links theo phương phápvốn công ty sở hữu.

2.2.2.1. Xác minh vàghi thừa nhận phần lãi hoặc lỗ của nhà chi tiêu trong công ty links và các khoản điềuchỉnh khác từ sau ngày chi tiêu đến vào cuối kỳ kế toán trước ngay tắp lự kề.

- xác định phần lãihoặc lỗ của nhà đầu tư trong công ty link và những khoản điều chỉnh khác đãghi dấn từ các kỳ trước.

Phần lãi hoặc lỗthuộc thiết lập của nhà đầu tư chi tiêu trong công ty link và các khoản điều chỉnh khácđã ghi nhấn từ sau ngày chi tiêu đến vào cuối kỳ trước được xác định bằng quý hiếm ghisổ của khoản mục “Đầu tứ vào doanh nghiệp liên kết, liên doanh” trong Bảng cân nặng đốikế toán hợp tuyệt nhất kỳ trước ngay cạnh trừ đi giá nơi bắt đầu của khoản mục “Đầu bốn vào côngty liên kết, liên doanh” trong Bảng phẳng phiu kế toán riêng kỳ trước tiếp giáp củanhà đầu tư.

- Ghi dấn phần lãihoặc lỗ của nhà chi tiêu trong công ty link và những khoản kiểm soát và điều chỉnh khác từsau ngày đầu tư đến vào cuối kỳ trước sát vào Bảng cân đối kế toán hợp nhất kỳbáo cáo: Trước khi trình bày số liệu trên Bảng bằng vận kế toán phù hợp nhất, nhàđầu tư áp dụng Bảng tổng hợp những chỉ tiêu điều chỉnh để đề đạt phần lãi hoặclỗ của nhà đầu tư chi tiêu trong công ty liên kết và các khoản điều chỉnh khác tự saungày đầu tư chi tiêu đến cuối kỳ trước:

+ Đối cùng với phần lợinhuận vẫn ghi nhận, ghi:

Nợ Đầu tứ vào công tyliên kết, liên doanh

Có roi sau thuếchưa phân phối.

+ Đối cùng với phần lỗ đãghi nhận, ghi:

Nợ roi sau thuếchưa phân phối

Có Đầu bốn vào công tyliên kết, liên doanh.

+ Đối cùng với phần điềuchỉnh tăng (giảm) do reviews lại gia tài (nếu có), ghi:

Nếu kiểm soát và điều chỉnh tăng,ghi:

Nợ Đầu tứ vào công tyliên kết, liên doanh

Có Chênh lệch đánhgiá lại tài sản.

Nếu kiểm soát và điều chỉnh giảm,ghi:

Nợ Chênh lệch đánhgiá lại tài sản

Có Đầu bốn vào công tyliên kết, liên doanh.

+ Đối với phần điềuchỉnh tăng (giảm) chênh lệch tỷ giá ân hận đoái:

Nếu điều chỉnh tăng,ghi:

Nợ Đầu tứ vào công tyliên kết, liên doanh

Có Chênh lệch tỷ giáhối đoái.

Nếu kiểm soát và điều chỉnh giảm,ghi:

Nợ Chênh lệch tỷ giáhối đoái

Có Đầu tư vào công tyliên kết, liên doanh.

2.2.2.2. Khẳng định và ghi dấn phần lãi hoặc lỗ trongkỳ báo cáo của nhà đầu tư trong công ty liên kết theo cách thức vốn nhà sởhữu.

a) Xác định phần lãi hoặc lỗ trong kỳ báo cáocủa nhà đầu tư trong công ty liên kết.

Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, bên đầutư địa thế căn cứ vào report kết quả chuyển động kinh doanh của người tiêu dùng liên kết nhằm xácđịnh phần lãi hoặc lỗ của mình trong lợi tức đầu tư sau thuế của công ty liên kếttrong kỳ. Sau đó, nhà đầu tư chi tiêu căn cứ vào các tài liệu, hội chứng từ khi mua khoảnđầu tư, số liệu về cổ tức, roi được phân chia để xác định giá trị điều chỉnhcho kỳ report đối với các khoản: phân chia chênh lệch thân phần mua của nhàđầu tứ trong giá chỉ trị hợp lý và cực hiếm ghi sổ TSCĐ hoàn toàn có thể xác định được; Phầnphân bổ ưu thế thương mại; Khoản lợi nhuận, cổ tức được chia đã nhận được trong kỳvà phần chênh lệch giữa phần tải của nhà đầu tư trong giá bán trị hợp lí của tàisản thuần hoàn toàn có thể xác định được to hơn giá tải khoản đầu tư. Số liệu chi tiết điềuchỉnh quý hiếm ghi sổ khoản đầu tư chi tiêu vào công ty liên kết theo phần lãi hoặc lỗtrong công ty link được phản ảnh trong “Bảng khẳng định phần lãi hoặc lỗtrong doanh nghiệp liên kết” (Biểu số 03).

BIỂUSỐ 03

BẢNG XÁC ĐỊNH PHẦN LÃI HOẶC LỖ trong CÔNG TYLIÊN KẾT CÔNG TY LIÊN KẾT…….

Năm tài thiết yếu ……….

STT

Nội dung điều chỉnh

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

1

Phần lãi hoặc lỗ vào công ty liên kết trong kỳ

2

Phân ngã chênh lệch giữa giá chỉ trị hợp lí và quý hiếm ghi sổ (giá trị còn lại) TSCĐ

3

Phân vấp ngã lợi thế thương mại

4

Cổ tức, lợi tức đầu tư được phân chia

5

Ghi dìm phần chênh lệch giữa giá chỉ trị hợp lí của gia sản thuần rất có thể xác định được lớn hơn giá cài khoản chi tiêu (sau lúc xem xét lại giá trị hợp lí của tài sản thuần hoàn toàn có thể xác định được)

Cộng các khoản điều chỉnh

- “Bảng xácđịnh phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết” là địa thế căn cứ ghi vào cột 2 của “Sổkế toán chi tiết các khoản đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp liên kết” (biểu số 01).

- Xác địnhphần lãi hoặc lỗ trong công ty links theo lý lẽ sau: Nhà chi tiêu xácđịnh phần lãi hoặc lỗ của chính bản thân mình trong công ty links theo xác suất vốn góp trongvốn nhà sở hữu của người tiêu dùng liên kết nếu xác suất lợi nhuận được phân tách hoặc phần trăm lỗnhà chi tiêu phải gánh chịu tương đương với phần trăm vốn góp theo cách làm dướiđây:

Phần lãi hoặc lỗ của nhà đầu tư chi tiêu trong công ty liên kết

=

Tỷ lệ vốn góp trong doanh nghiệp liên kết

x

Tổng lợi tức đầu tư hoặc lỗ trong kỳ của chúng ta liên kết

- Trường đúng theo công tyliên kết là công ty cổ phần, khi xác định phần lãi hoặc lỗ của nhà đầu tư trongcông ty liên kết, nhà chi tiêu chỉ xác định phần vốn góp của bản thân trong công tyliên kết theo mệnh giá bán cổ phiếu;

- Trường đúng theo công tyliên kết không là công ty cổ phần, khi xác định phần lãi hoặc lỗ ở trong nhà đầu tưtrong doanh nghiệp liên kết, nhà đầu tư chi tiêu xác định phần vốn góp của chính mình trong công tyliên kết là tổng vốn vốn đã thực góp (bằng tiền hoặc tài sản) từ ngày đầutư cho tới thời điểm lập BCTC hợp nhất năm báo cáo.

Ví dụ 1: Xác địnhphần lãi hoặc lỗ của nhà đầu tư trong doanh nghiệp liên kết:

Phần lãi của công ty Thăng Long trong doanh nghiệp Đông Đô

=

2.000 x 10.000

------------------------

8.000x10.000

x 100% x

5.000.000 = 1.250.000

Ví dụ 2: Xác địnhphần lãi hoặc lỗ của nhà đầu tư chi tiêu trong công ty liên kết:

Phần lãi của tập đoàn lớn trong doanh nghiệp C

=

10.000.000

--------------------

40.000.000

x 100% x

2.500.000 = 625.000

- ngôi trường hợp tỷ lệ vốn góp không giống với phần trăm phầnlợi nhuận được chia hoặc lỗ đề xuất gánh chịu do bao gồm thoả thuận khác giữa bên đầutư và doanh nghiệp liên kết, phần lãi hoặc lỗ của nhà chi tiêu trong công ty liên kếtđược xác minh căn cứ vào biên bạn dạng thoả thuận giữa nhà đầu tư chi tiêu và công ty liênkết;

- Khi xác định cáckhoản kiểm soát và điều chỉnh để ghi vào “Bảng xác định phần lãi hoặc lỗ trong công ty liênkết” được thực hiện như sau:

+ Số phân chia khoảnchênh lệch giữa giá bán trị phù hợp lớn hơn giá trị ghi sổ được ghi bằng số âm dướihình thức ghi trong ngoặc 1-1 (***);

+ Số phân bổ khoảnchênh lệch giữa quý giá hợp lý nhỏ tuổi hơn quý hiếm ghi sổ được ghi bình thường;

+ Số phân chia lợi thếthương mại được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (***);

+ Trường phù hợp giá muakhoản đầu tư nhỏ hơn phần cài của nhà đầu tư trong giá chỉ trị phải chăng của tàisản thuần hoàn toàn có thể xác định được, tại thời điểm mua khoản đầu tư, nhà chi tiêu phảixem xét lại việc xác minh giá trị hợp lý của tài sản thuần hoàn toàn có thể xác định đượcvà việc xác minh giá cài khoản đầu tư. Nếu sau thời điểm xem xét, điều chỉnh mà vẫncòn chênh lệch thì toàn bộ các khoản chênh lệch vẫn còn đấy sau khi đánh giá lạiđược kiểm soát và điều chỉnh ngay vào phần lãi hoặc lỗ vào công ty link khi lập báocáo tài chính hợp nhất.

b) Ghi nhận khoản điềuchỉnh phần lãi hoặc lỗ vào kỳ của nhà đầu tư trong công ty liên kết vào Báocáo tài bao gồm hợp nhất ở trong phòng đầu tư:

- khi lập báo cáo tàichính hòa hợp nhất, địa thế căn cứ vào kết quả xác định phần lãi hoặc lỗ vào kỳ trongcông ty liên kết, kế toán căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầutư vào công ty link (cột 2, biểu 01) để đề đạt vào Bảng tổng hợp những búttoán điều chỉnh, ghi:

+ Nếu công dụng xácđịnh khoản điều chỉnh là có lãi, ghi:

Nợ Đầu bốn vào công tyliên kết, liên doanh

Có Phần lãi hoặc lỗtrong doanh nghiệp liên kết, liên doanh.

+ Nếu tác dụng xácđịnh những khoản điều chỉnh là lỗ, ghi:

Nợ Phần lãi hoặc lỗtrong công ty liên kết, liên doanh (chỉ ghi giảm cho tới khi khoản đầu tư nàycó giá chỉ trị bởi không (=0))

Có Đầu tứ vào công tyliên kết, liên doanh.

- Đồng thời, kế toánkết gửi Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo kết trái hoạtđộng marketing hợp duy nhất vào lợi tức đầu tư sau thuế chưa triển lẵm trên Bảng Cânđối kế toán hợp nhất, ghi:

+ giả dụ kết chuyển lãi,ghi:

Nợ lợi tức đầu tư sau thuếthu nhập doanh nghiệp

Có lợi nhuận sau thuếchưa phân phối.

+ nếu kết chuyển lỗ,ghi:

Nợ lợi tức đầu tư sau thuếchưa phân phối

Có lợi tức đầu tư sau thuếthu nhập doanh nghiệp.

2.2.2.3. Khi vốn chủsở hữu của khách hàng liên kết biến đổi nhưng chưa được phản ánh trên báo cáo kếtquả chuyển động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp liên kết (như đánh giá lại TSCĐvà những khoản đầu tư, chênh lệch tỷ giá chỉ quy đổi ngoại tệ), nhà đầu tư chi tiêu phải điềuchỉnh quý hiếm ghi sổ của khoản chi tiêu vào công ty liên kết tương ứng với ph