Thời hạn nộp báo cáo tài chính

      77

Thời hạn nộp report tài chủ yếu (BCTC) của khách hàng và vị trí nhận BCTC của doanh nghiệp hiện nay được quy định rõ ràng tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:


*
Mục lục bài viết

Thời hạn nộp BCTC của doanh nghiệp

**Đối với công ty lớn nhà nước

- Thời hạn nộp BCTC quý:

+ Đơn vị kế toán phải nộp BCTC quý muộn nhất là 20 ngày, kể từ ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính quý; Đối với doanh nghiệp mẹ, Tổng doanh nghiệp Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

+ Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng doanh nghiệp Nhà nước nộp BCTC quý cho doanh nghiệp mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng doanh nghiệp quy định.

Bạn đang xem: Thời hạn nộp báo cáo tài chính

- Thời hạn nộp BCTC năm:

+ Đơn vị kế toán nên nộp BCTC năm muộn nhất là 30 ngày, tính từ lúc ngày xong xuôi kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước muộn nhất là 90 ngày;

+ Đơn vị kế toán tài chính trực thuộc Tổng doanh nghiệp nhà nước nộp BCTC năm cho doanh nghiệp mẹ, Tổng doanh nghiệp theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

**Đối với những loại công ty khác

+ Đơn vị kế toán tài chính là doanh nghiệp bốn nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm muộn nhất là 30 ngày, kể từ ngày xong kỳ kế toán tài chính năm; so với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 90 ngày;

+ Đơn vị kế toán trực ở trong nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cung cấp trên quy định.

Nơi nhận BCTC của doanh nghiệp

Nơi thừa nhận báo cáo

CÁC LOẠI DOANH NGHIỆ

Kỳ lập báo cáo

Cơ hậu sự chính

Cơ quan lại Thuế

Cơ quan tiền Thống kê

DN cấp cho trên

Cơ quan đk kinh doanh

1. Công ty lớn Nhà nước

Quý, Năm

x

x

x

x

x

2. Doanh nghiệp gồm vốn đầu tư nước ngoài

Năm

x

x

x

x

x

3. Những loại doanh nghiệp khác

Năm

x

x

x

x

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước đóng góp trên địa bàn tỉnh, tp trực thuộc Trung ương phải lập và nộp BCTC đến Sở Tài chính tỉnh, tp trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước trung ương còn cần nộp BCTC cho bộ Tài thiết yếu (Cục Tài chính doanh nghiệp).

+ Đối với những loại doanh nghiệp lớn Nhà nước như: bank thương mại, công ty xổ số loài kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp lớn bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán nên nộp BCTC cho cỗ Tài chính (Vụ Tài chính bank hoặc Cục thống trị giám sát bảo hiểm).

+ những công ty sale chứng khoán và doanh nghiệp đại chúng phải nộp BCTC mang đến Uỷ ban đầu tư và chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Có Lối Sống Lành Mạnh Là Gì, Xây Dựng Cách Sống Chuẩn Nhất

- những doanh nghiệp nên gửi BCTC cho cơ thuế quan trực tiếp cai quản thuế tại địa phương. Đối với những Tổng doanh nghiệp Nhà nước còn nên nộp BCTC cho bộ Tài thiết yếu (Tổng viên Thuế).

- công ty có đơn vị chức năng kế toán cung cấp trên đề xuất nộp BCTC cho đơn vị kế toán cấp cho trên theo luật pháp của đơn vị kế toán cấp cho trên.

- Đối với các doanh nghiệp mà lao lý quy định phải truy thuế kiểm toán BCTC thì yêu cầu kiểm toán trước lúc nộp BCTC theo quy định. BCTC của những doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán bắt buộc đính kèm báo cáo kiểm toán vào BCTC khi nộp cho những cơ quan cai quản Nhà nước với doanh nghiệp cấp trên.

- Cơ thùng chính mà lại doanh nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu trực tiếp quốc tế (FDI) phải nộp BCTC là Sở Tài chính những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

- Đối với các doanh nghiệp bên nước mua 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan khu vực doanh nghiệp đề xuất nộp BCTC theo hình thức trên, công ty còn bắt buộc nộp BCTC cho những cơ quan, tổ chức triển khai được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ thiết lập theo Nghị định 99/2012/NĐ-CP và những văn bản sửa đổi, vấp ngã sung, cố gắng thế.

- các doanh nghiệp (kể cả những doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp tất cả vốn chi tiêu nước ngoài) bao gồm trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu vực công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp BCTC năm mang lại Ban cai quản khu chế xuất, khu công nghiệp, khu technology cao nếu được yêu cầu.