Tải danh bạ từ gmail về iphone

Tình hình là syên em bị mất,như mong muốn là em có để danh bạ nghỉ ngơi trên tin nhắn,giờ muốn gửi vào iphone thì làm chũm làm sao ạ