Tách file word ra từng trang mỗi trang là 1 file

      64

Nếu bạn có nhu cầu cắt tệp tin Word thành các file nhỏ hơn thì rất có thể dùng VBA hoặc một hình thức online miễn phí để làm cho nhanh.

Bạn đang xem: Tách file word ra từng trang mỗi trang là 1 file

1. Cắt file Word thành các file bé dại bằng VBA

Trong Microsoft, chúng ta cũng có thể sử dụng VBA – Microsoft Visual Basic for Applications nhằm phân tách một tệp tin Word thành các file nhỏ dại dựa theo những cột mốc ghi lại sẵn.

Bước 1:Trước khi ý muốn cắt tệp tin Word thành các file nhỏ, các bạn sẽ phải tạo những điểm khắc ghi vị trí cắt file.

Mã khắc ghi vị trí cắt file“///”

Lưu ý: bạn có thể cắt tệp tin tại bất kể vị trí như thế nào trong tệp tin Word, không duy nhất thiết là phải vị trí cuối tháng. đông đảo đoạn thân trang, 2/3, ba phần tư trang đều có thể cắt. Miễn là bạn chèn “Mã đánh dấu vị trí cắt file” vào vấn đề cần cắt.

*

Bước 2:Sau đó, các bạn nhấn tổ hợpAlt + F11để mở Microsoft Visual Basic for Applications.

Tiếp theo, bạn hãy chọnInsert => Moduleđể thêm một Module new vào vào Word.

*

Bước 3:Trong cửa sổ Module, chúng ta hãy coppy đoạn mã sau đây để dán vào.

Sub SplitNotes(delim As String, strFilename As String) Dim doc As Document Dim arrNotes Dim I As Long Dim X As Long Dim Response As Integer arrNotes = Split(ActiveDocument.Range, delim) Response = MsgBox("This will split the document into " & UBound(arrNotes) + 1 & " sections.Do you wish khổng lồ proceed?", 4) If Response = 7 Then Exit Sub For I = LBound(arrNotes) khổng lồ UBound(arrNotes) If Trim(arrNotes(I)) "" Then X = X + 1 mix doc = Documents.Add doc.Range = arrNotes(I) doc.SaveAs ThisDocument.Path & "" & strFilename và Format(X, "000") doc.Close True over If Next I kết thúc Sub Sub test() "delimiter & filename SplitNotes "///", "Notes " kết thúc Sub

*
Bước 4:Để đặt tên cho những file nhỏ sau khi cắt, chúng ta hãyxóa phần Notesvà sửa chữa thay thế chúng bởi tên file.

Xem thêm: Chuyển Đổi M4A Sang Mp3 - Chuyển Đổi Trực Tuyến Định Dạng M4A Sang Mp3

File bé dại sau khi cắt sẽ mang tên như sau: Tên chúng ta đặt + 001/002/003…099

*

Bước 5:Cuối cùng, bạn chỉ cầnnhấn F5để chạy lệnh tách file bên trên Word.

*

Bước 6:Lúc này, cửa sổ Microsoft Word sẽ xuất hiện để hỏi về câu hỏi cắt file thành nhiều file nhỏ. Bạn chỉ việc chọnYesđể hệ thống tự động hóa cắt chúng.

*

Bước 7:Như vậy là các bạn đã trả tất câu hỏi cắt file Word thành các file nhỏ bằng VBA.

*

2. Cắt file Word thành các file nhỏ tuổi trực con đường (Online)

Trang chủ:http://www.docsoso.com/word/word-split.aspx

Bước 1:Các bạn thực hiện truy cập trang chủ của Docsoso và chọn mụcSelect Fileđể mở tệp tin Word lớn buộc phải cắt thành nhiều file nhỏ trên sản phẩm công nghệ tính.

*

Bước 2:Dịch vụ Docsoso cung cấp rất nhiều chế độ cắt file Word không giống nhau, tùy ở trong vào nhu cầu mà chúng ta lựa chọn thế nào cho hợp lý.

Single Page Word Document:Cắt sau mỗi trangOdd và even pages of a document:Cắt theo trang chẵn và lẻEvery Pages in one Document:Cắt sau con số trang nhất mực (chia đều)Customize page range:Cắt độ lâu năm trang tùy ý
*

Bước 3:Sau khi lựa chọn được chế độ và tùy chỉnh thiết lập thành công, các bạn nhấnConvertđể ban đầu cắt nhỏ tuổi file Word thành những file.

*

Bước 4:Hệ thống sẽ bước đầu chuyển đổi dữ liệu và cắt nhỏ dại file Word cho những bạn. Sau thời điểm hoàn tất, các bạn nhấn vào các liên kết phía bên dưới để download file Word đã giảm về sản phẩm công nghệ tính.

Như vậy, các bạn đã trả tất việc cắt nhỏ file Word béo thành các file Word nhỏ dại nhanh chóng cùng hiệu quả.

*

Bài viết này đã hướng dẫn chúng ta cách cắt file Word mập thành các file Word nhỏ nhanh chóng với hiệu quả. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!