Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20

      111
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

gọi S là tập phù hợp những số tự nhiên lớn hơn 4 với ko thừa thừa 10.Hãy minc họa tập thích hợp S bởi mẫu vẽ.

Bạn đang xem: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20


bài 1: Cho những tập hợp.

A là tập thích hợp những số tự nhiên và thoải mái chẵn có một chữ số.

B là tập vừa lòng các số tự nhiên và thoải mái nhưng mà 6 × x = 0.

C là tập đúng theo những số lẻ ko thừa thừa 9.

D = 4 ,2,0,6,8 .

E = 1,7,9,5,3 .

G = { x N*, x + 6 = 6.

Hảy đã cho thấy các tập phù hợp bằng nhau.

Xem thêm: Top 15 Sản Phẩm Tế Bào Gốc Nào Tốt Cho Lăn Kim Của Hàn Quốc, 4 Bước Chăm Sóc Da Sau Khi Lăn Kim Tế Bào Gốc


1) viết tập hợp A các số tự nhiên x nhưng X ko ở trong N* ?

2)Có từng nào số thoải mái và tự nhiên ko thừa vượt N trong các số đó n nằm trong N ?


bài 3 : đến 2 tập phù hợp : Phường. = 0; 2; 4; 6; 8; .........; đôi mươi với tập hòa hợp Q có những số thoải mái và tự nhiên chẵn bao gồm 2 chữ số ko vượt qua 20

a/ viết tập hợp Q bằng phương pháp liệt kê các thành phần của tập hợp

b/cần sử dụng kí hiệu ( tốt ) nhằm biểu thị quan hệ của hai tập hợp


2. Viết tập phù hợp A những số tự nhiên và thoải mái bao gồm hai chữ số nhưng tổng các chữ số bằng 5.

3. Viết tập hòa hợp A các số thoải mái và tự nhiên tất cả một chữ số bởi nhị biện pháp.

4. Cho A là tập đúng theo những số tự nhiên và thoải mái chẵn không bé dại rộng trăng tròn với thuôn hơn30; B là tập hòa hợp những số thoải mái và tự nhiên to hơn 26 cùng bé dại rộng 33.

a. Viết các tập phù hợp A; B và cho thấy thêm từng tập hợp bao gồm bao nhiêu phần tử.

b. Viết tập hòa hợp C những phần tử nằm trong A nhưng ko thuộc B.

c. Viết tập thích hợp D những phần tử ở trong B mà lại không thuộc A.

5. Tích của 4 số thoải mái và tự nhiên thường xuyên là 93 024. Tìm 4 số đó.

6. Cần dùng bao nhiêu chữ số nhằm viết số trang của cuốn sách Toán 6 tập I dày130 trang?

7. Tính tổng của hàng số sau: 1; 4; 7; 10; ...; 1000


Lớp 5 Toán
0
0

Bt1:Cho A là tập đúng theo các số thoải mái và tự nhiên nhỏ hơn 20.B là tập hòa hợp những số lẻ.N* là tập đúng theo các số thoải mái và tự nhiên khác 0.Dùng kí hiệu bé để kí hiệu quan hệ của mỗi tập vừa lòng trên với tập thích hợp N các số từ bỏ nhiên

BT2:Cho tập hòa hợp A=3;4;5;6;7

B=5;3;6;7;12

a)Viết các tập hòa hợp vừa là con của A vừa là nhỏ của B

b)Viết các tập vừa lòng là bé của B dẫu vậy không là nhỏ của A


Lớp 5 Tân oán
2
0

Số phần tử của tập vừa lòng A = 4;6;8;.....;78;80 =.....

số thành phần của tập hợp các số tự nhiên và thoải mái chẵn ko vượt wá 30 = ...


Lớp 5 Toán
1
0

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)