Sinh con tháng 1 năm 2021 ngày nào tốt

      137

Để giúp người tiêu dùng tiện lợi vào vấn đề coi ngày tốttháng một năm 2021 tương tự như tiện lợi vào Việc so sánh các ngày trong thời điểm tháng 1/2021 cùng nhau. Chúng tôi vẫn Tổng thích hợp vớ cả ngày đẹp nhất trong thời điểm tháng 12021 cũng giống như chỉ dẫn các ngày chưa giỏi vào tháng.

Trong trường đúng theo quý các bạn ko cần coi ngày giỏi tháng 1 năm 2021 tuyệt coi ngày đẹp tháng một năm 2021 bởi vì vẫn tất cả dự tính thực hiện công việc vào một trong những ngày cụ thể hồi tháng 1, quý bạn sung sướng tìm đến ngày khớp ứng với chọn coi cụ thể hoặc lựa chọn cơ chế Xem ngày xuất sắc xấu giúp xem một ngày ví dụ.


Bạn đang xem: Sinh con tháng 1 năm 2021 ngày nào tốt

Xem ngày xuất sắc tháng 2 năm 2021


Xem ngày tốt mon 3 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng mực thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 1 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 1


Lịch âm

20

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 1


Lịch âm

21

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 1


Lịch âm

23

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (klặng con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 1


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 1


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 1


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 1


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 1


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 1


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 1


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 1


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tkhô hanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 1


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minch mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 1


Lịch âm

5

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 1


Lịch âm

6

Tháng 12


Ngày Xấu


Xem thêm: Tổng Hợp Cách Đặt Câu Hỏi Thông Minh (Kèm Ảnh), Đặt Một Câu Hỏi Thông Minh Như Thế Nào

Ngày Bính Dần, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 1


Lịch âm

7

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinc Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 1


Lịch âm

8

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 1


Lịch âm

9

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 1


Lịch âm

10

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 1


Lịch âm

11

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 1


Lịch âm

12

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 1


Lịch âm

13

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 1


Lịch âm

14

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh hao long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minch con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 1


Lịch âm

16

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 1


Lịch âm

17

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Đinch Sửu, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 1


Lịch âm

18

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

31

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đó là Tổng phù hợp ngày giỏi mon 1 năm 2021 nhưng chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng như những công việckhác biệt. Thế phải, lúc nắm bắt được ngày tốt xấu trong tháng 1/2021 thì bạn cần tra cứu: coi ngày xuất sắc hòa hợp tuổi để có hiệu quả cụ thể cùng đúng chuẩn tuyệt nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày tốt tháng 1năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 7năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon hai năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 9 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng bốn năm 2021 ♦Ngày tốt mon 10 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 11 năm 2021

♦Ngày tốt mon 6năm 2021 ♦Ngày tốt mon 1hai năm 2021


Xem tử vi 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi mặt hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Syên ổn điện thoại cảm ứng có phải là vật dụng phẩm phong thủy?
Mỗi số lượng vào hàng sim điện thoại cảm ứng hầu hết mang hầu như tích điện riêng, tùy thuộc vào trơ thổ địa tự của dãy số nhưng Syên ổn điện thoại cảm ứng thông minh rất có thể tác động tới các bạn theo phía giỏi (Cát) xuất xắc xấu (hung)
*
Dùng ghê dịch lựa chọn slặng phong thủy xuất sắc mang lại 4 đại nghiệp đời người!
Bằng đầy đủ nhắc nhở quẻ dịch sim tốt mang đến 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể lựa chọn hàng sim tử vi phù hợp tuổi thỏa ước muốn cung cấp sự nghiệp, tài vận, tình duyên ổn nhà đạo tốt giải phóng vận hạn
*
Xem tử vi phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 thiếu phụ mạng năm 2022
*
Tìm phát âm về Sao Thủy vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm hiểu về Sao Kyên ổn vào 12 cung hoàng đạo
*
Các loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Nguyên tố với 3 Nhóm tính chất
*
đặc điểm 12 cung hoàng đạo lúc yêu thương cùng ma thuật tự sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu mình trực thuộc cung hoàng đạo nào cùng dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo nhằm tra cứu một phần cân xứng của bạn
*
Điểm lưu ý tính phương pháp 12 cung hoàng đạo nam nữ đam mê nhất
*
Thiên Bình và Song Tử bao gồm buộc phải đôi bạn vai trung phong đầu ý hòa hợp giành cho nhau?
*
Giải mã bạn dạng vật sao cá nhân cùng Hướng dẫn đọc bản đồ gia dụng sao miễn phí

Xem ngày tốt xấu