Phân phối chương trình ngữ văn 12

      113
*

Phân phối công tác Ngữ văn 12

Cả năm: 37 tuần (105 tiết)Học kì I: 19 tuần (54 tiết) Học kì II: 18 tuần (51 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: Tiết 1 cho huyết 3– Khái quát mắng vnạp năng lượng học tập cả nước từ CM mon Tám 1945 cho đến khi kết thúc nỗ lực kỉ XX;– Nghị luận về một tứ tưởng đạo lí.

Bạn đang xem: Phân phối chương trình ngữ văn 12

Tuần 2: Tiết 4 mang đến ngày tiết 6– Tulặng ngôn độc lập (phần một: Tác giả);– Giữ gìn sự trong sạch của giờ Việt;– Bài viết số 1: Nghị luận xã hội.


Tuần 3: Tiết 7 cho tiết 9– Tuyên ngôn độc lập (phần hai: Tác phẩm);– Giữ gìn sự trong trắng của tiếng Việt (tiếp theo).

Tuần 5: Tiết 13 đến tiết 15– Phong bí quyết ngôn từ khoa học;– Trả nội dung bài viết số 1;– Bài viết số 2: Nghị luận thôn hội (bài làm ngơi nghỉ nhà).


Tuần 7: Tiết 19 mang đến huyết 21– Tây Tiến;– Nghị luận về một chủ ý bàn về văn học tập.

Tuần 8: Tiết 22 cho huyết 24– Việt Bắc (phần một: tác giả);– Luật thơ;– Trả bài bác làm cho văn số 2.

Tuần 9: Tiết 25 mang lại huyết 27– Việt Bắc (Phần 2: Tác phẩm);– Phát biểu theo chủ thể.


Tuần 11: Tiết 31 đến tiết 33– Thực hành một số phnghiền tu từ ngữ âm;– Bài viết số 3: Nghị luận vnạp năng lượng học.

Tuần 13: Tiết 37 cho tiết 39– Sóng;– Luyện tập áp dụng phối kết hợp những cách thức diễn tả vào bài vnạp năng lượng nghị luận.

Tuần 15: Tiết 43 mang lại máu 45– Quá trình văn học tập với phong thái văn học;– Trả bài viết số 3.

Tuần 16: Tiết 46 mang lại máu 48– Người lái đò sông Đà (trích);– Chữa lỗi lập luận trong vnạp năng lượng nghị luận.

Tuần 18: Tiết 51 đến tiết 52– Ôn tập văn uống học;– Thực hành chữa lỗi lập luận vào vnạp năng lượng nghị luận.

Tuần 19: Tiết 53 đến máu 54– Bài viết số 4.

Học kì II:

Tuần 20: Tiết 55 mang đến huyết 56– Vợ ông xã A Phủ (trích).

Tuần 21: Tiết 57 đến tiết 58– Bài viết số 5: Nghị luận văn uống học tập.

Tuần 22: Tiết 59 đến tiết 60– Nhân đồ vật giao tiếp.

Tuần 23: Tiết 61 mang đến huyết 63– Vợ nhặt;– Nghị luận về một tác phẩm, một quãng trích văn xuôi.

Tuần 25: Tiết 67 mang đến huyết 69– Những đứa con vào gia đình;– Trả bài viết số 5;– Bài viết số 6: Nghị luận văn uống học (học viên có tác dụng ở nhà).

Tuần 26: Tiết 70 cho tiết 72– Chiếc thuyền không tính xa;– Thực hành về ngụ ý.

Tuần 28: Tiết 76 đến ngày tiết 78– Thuốc;– Rèn luyện kĩ năng mnghỉ ngơi bài, kết bài trong bài xích văn uống nghị luận.

Tuần 29: Tiết 79 đến huyết 81– Số phận nhỏ người (trích);– Trả bài viết số 6.

Tuần 30: Tiết 82 đến huyết 84– Ông già và biển cả (trích);– Diễn đạt trong vnạp năng lượng nghị luận.

Tuần 31: Tiết 85 mang lại tiết 87– Hồn Trương Ba, da sản phẩm giết thịt (trích);– Diễn đạt trong văn uống nghị luận (tiếp theo).

Tuần 32: Tiết 88 mang đến máu 90– Nhìn về vốn văn hóa dân tộc;– Phát biểu tự do thoải mái.

Tuần 33: Tiết 91 đến ngày tiết 93– Phong giải pháp ngôn từ hành chính;– Vnạp năng lượng phiên bản tổng kết.

Tuần 34: Tiết 94 cho ngày tiết 96– Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt đụng giao tiếp bằng ngôn ngữ;– Ôn tập phần Làm vnạp năng lượng.

Tuần 35: Tiết 97 mang đến máu 99– Giá trị văn học và đón nhận văn uống học;– Tổng kết phần Tiếng Việt: Lịch sử, điểm lưu ý loại hình và các phong thái ngôn từ.

Xem thêm: The System Cannot Find The Path Specified Là Gì, Lỗi The System Cannot Find The Path Specified

Tuần 36: Tiết 100 cho máu 102– Ôn tập phần văn uống học tập.

Tuần 37: Tiết 103 cho tiết 105– Bài viết số 7;– Trả bài viết số 7.

Phân phối hận lịch trình môn Ngữ vnạp năng lượng lớp 12 – Nâng cao

Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: Tiết 1 cho tiết 4– Khái quát lác vnạp năng lượng học tập VN trường đoản cú Cách mạng mon Tám 1945 đến khi xong cầm cố kỉ XX;– Nghị luận làng mạc hội cùng nghị luận văn uống học tập.

Tuần 2: Tiết 5 đến tiết 8– Tulặng ngôn Độc lập;– Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh;– Giữ gìn sự trong trắng của giờ đồng hồ Việt;– Bài viết số 1: Nghị luận làng mạc hội (học viên có tác dụng nghỉ ngơi nhà).

Tuần 9: Tiết 33 đến huyết 36– Con đường trở thành” kẻ sĩ hiện đại”;– Các loại kết cấu của bài nghị luận;– Trả nội dung bài viết số 2.

Tuần 10: Tiết 37 đến ngày tiết 40– Người lái đò sông Đà;– Luyện tập về kiểu cách cần sử dụng biện pháp tu từ bỏ ẩn dụ;– Luyện tập áp dụng phối kết hợp những cách làm mô tả vào bài xích văn nghị luận.

Tuần 11: Tiết 41 cho máu 44– Nguyễn Tuân;– Phong bí quyết văn học;– Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

Tuần 13: Tiết 49 mang lại huyết 52– Nhìn về vốn văn hóa truyền thống dân tộc;– Phong cách ngôn ngữ khoa học;– Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Tuần 15: Tiết 57 đến ngày tiết 60– Tư duy hệ thống, nguồn mức độ sống mới của thay đổi tư duy;– Luyện tập về phong thái ngôn từ khoa học;– Trả bài viết số 3.

Tuần 16: Tiết 61 mang đến ngày tiết 63– Quá trình vnạp năng lượng học;– Luyện tập về cách tránh hiện tượng kỳ lạ trùng nghĩa.

Tuần 17: Tiết 64 cho máu 66– Ôn tập về văn học (học tập kì I);– Luyện tập áp dụng phối hợp các thao tác lập luận.

Tuần 18: Tiết 67 đến ngày tiết 69– Phát biểu theo chủ đề với tuyên bố từ bỏ do;– Luyện tập phát biểu theo chủ thể với tuyên bố tự do;– Luyện tập về Tiếng Việt (học tập kì I).

Tuần 19: Tiết 69 đến tiết 72– Ôn tập về có tác dụng văn (học tập kì I);– Bài viết số 4 (khám nghiệm học kì I);– Trả nội dung bài viết số 4.

Học kì II:

Tuần 20: Tiết 73 mang đến ngày tiết 75– Vợ ông xã A Phủ ;– Luyện tập về nhân trang bị giao tiếp.

Tuần 21: Tiết 76 đến máu 78– Vợ nhặt ;– Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

Tuần 22: Tiết 79 cho máu 81– Những người con vào gia đình;– Luyện tập về nhân đồ vật giao tiếp (tiếp theo).

Tuần 23: Tiết 82 đến máu 84– Lựa lựa chọn và nêu luận điểm;– Bài viết số 5 (Nghị luận văn uống học).

Tuần 25: Tiết 89 cho huyết 92– Một bạn Hà Nội;– Luyện tập về cách sử dụng một số trong những quan hệ giới tính từ;– Sử dụng luận cứ đọng.

Tuần 28: Tiết 101 mang lại huyết 104– Giá trị của văn uống học;– Luyện tập về cách tách lỗi diễn tả có nhiều kỹ năng đọc không giống nhau;– Thân bài bác.

Tuần 29: Tiết 105 mang lại máu 108– Số phận nhỏ người;– Kết bài;– Trả nội dung bài viết số 6.

Tuần 30: Tiết 109 mang đến tiết 112– Ông già với đại dương cả;– Bài viết số 7 (Nghị luận xóm hội).

Tuần 31: Tiết 113 mang lại ngày tiết 116– Thuốc– Trả bài xích khám nghiệm vnạp năng lượng học tập.– Diễn đạt vào văn uống nghị luận

Tuần 32: Tiết 117 mang lại máu 120– Tiếp dìm vnạp năng lượng học;– Luyện tập về kiểu cách rời một số trong những lỗi lô gích;– Hình thức trình diễn bài xích văn.

Tuần 33: Tiết 121 đến ngày tiết 124– Tổng kết cách thức phát âm – hiểu văn bản;– Trả nội dung bài viết số 7;– Xây dựng đề cương cứng diễn thuyết.

Tuần 34: Tiết 125 mang đến ngày tiết 128– Phong bí quyết ngôn ngữ hành chính;– Luyện tập về phong thái ngữ điệu hành chính;– Văn uống bản tổng kết;– Luyện viết văn uống bạn dạng tổng kết.

Tuần 35: Tiết 129 đến tiết 132– Tổng kết phần Văn uống học;– Tổng kết phần Làm văn.

Tuần 36: Tiết 133 đến tiết 136– Ôn tập về Văn uống học tập (học kì II);– Tổng kết phần Tiếng Việt;– Ôn tập về Làm văn uống (học tập kì II);– Luyện tập về Tiếng Việt (học kì II).

Tuần 37: Tiết 137 mang lại tiết 140– Bài viết số 8 (kiểm soát học kí II)– Trả nội dung bài viết số 8.