Có cách phá deepfreeze 6

      118

Mấy anh Pro như thế nào vào chĩ giúp em với: Nhà em sở hữu DeepFreeze V6.20.2đôi mươi.1692 nhưng mà xem nhẹ tiêu dòng pass rầu, ai vào chỉ góp em giải pháp nào nhằm msống pass cùng phá lun chiếc Deep đó được ko ? Em xài hết phần đa phương pháp (Only Debug cùng UnDeepFreezer 1.6) rồi mà không được .......


Bạn đang xem: Có cách phá deepfreeze 6

Mu1ea5y anh Pro nu00e0o vu00e0o chu0129 giu00fap em vu1edbi: Nhu00e0 em cu00e0i DeepFreeze V6.đôi mươi.2đôi mươi.1692 mu00e0 quu00ean mu1ea5t tiu00eau cu00e1i pass ru1ea7u, ai vu00e0o chu1ec9 giu00fap em cu00e1ch nu00e0o u0111u1ec3 mu1edf pass vu00e0 phu00e1 lun cu00e1i Deep u0111u00f3 u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng ? Em xu00e0i hu1ebft mu1ecdi cu00e1ch (Only Debug vu00e0 UnDeepFreezer 1.6) ru1ed3i mu00e0 khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c .......","product_id":0,"type":0,"date":1276314375,"date_text":"11 nu0103m","link":"/hoidap/4089/208241/co-cach-pha-deepfreeze-6-x.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"huongnhai","name":"jdhgjfg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"khkhkh

quý khách đăng nhập lệ tiếp đến chọn mục thứ 2 (mục trung tâm 2 mục) + Boot Frozen : sau thời điểm rephối trang bị, hệ thống bị đóng băng (Frozen) + Boot Thawed in next (1) restart : vào (1) lần reset trang bị, khối hệ thống được mở băng, chúng ta cũng có thể điều chỉnh số lần theo ý, mặc định là 1 trong + Boot Thawed : từ đây trong tương lai, còn nếu không được chỉnh lại, Deep Freeze không thể công dụng :showoff: --> msinh hoạt đóng băng hệ thống giới hạn max mốc giới hạn reset (hãy chọn lựa chọn này) "Boot Thawed " đó là mục bạn phải chọn tiếp đến ok restart lại trang bị tiếp đến vào phần mềm các bạn thiết lập (tức các bạn có tác dụng nhỏng thời gian setup ) tiếp sau ban chọn OK UNINSTALL (Tức là đồng ý gỡ quăng quật cmùi hương trình) chọn ok sau đó ngóng công tác chạy dứt restart lại thứ là dứt heheh new học haông chồng pà con chỉ dùm hjc cực tốt là đừng mua đóng băng (bởi tính năng này chỉ sử dụng đến cửa hàng net thui a
*
do thỉnh thoảng nó hay không vào win được lắm > cỗ vũ blog của chính mình " http://blog360.xitin.in


Xem thêm: " Hắc Xì Dầu Mua Ở Đâu Hà Nội, Hắc Xì Dầu 330Ml Giá Tốt Tháng 8, 2021

Bu1ea1n u0111u0103ng nhu1eadp vu00e0o sau u0111u00f3 chu1ecdn mu1ee5c thu1ee9 2 (mu1ee5c u1edf giu1eefa 2 mu1ee5c) + Boot Frozen : sau thời điểm reset mu00e1y, hu1ec7 thu1ed1ng bu1ecb u0111u00f3ng bu0103ng (Frozen) + Boot Thawed in next (1) restart : trong (1) lu1ea7n remix mu00e1y, hu1ec7 thu1ed1ng u0111u01b0u1ee3c mu1edf bu0103ng, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 u0111iu1ec1u chu1ec9nh su1ed1 lu1ea7n theo u00fd, mu1eb7c u0111u1ecbnh lu00e0 1 + Boot Thawed : tu1eeb u0111u00e2y vu1ec1 sau, nu1ebfu khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c chu1ec9nh lu1ea1i, Deep Freeze khu00f4ng cu00f2n tu00e1c du1ee5ng :showoff: --> mu1edf u0111u00f3ng bu0103ng hu1ec7 thu1ed1ng khu00f4ng giu1edbi hu1ea1n su1ed1 lu1ea7n reset (hu00e3y chu1ecdn lu1ef1a chu1ecdn nu00e0y) "Boot Thawed " u0111u00e2y lu00e0 mu1ee5c bu1ea1n cu1ea7n chu1ecdn sau u0111u00f3 ok restart lu1ea1i mu00e1y sau u0111u00f3 vu00e0o phu1ea7n mu1ec1m bu1ea1n cu00e0i (tu1ee9c bu1ea1n lu00e0m nhu01b0 lu00fac cu00e0i u0111u1eb7t ) tiu1ebfp theo ban chu1ecdn OK UNINSTALL (tu1ee9c lu00e0 u0111u1ed3ng u00fd gu1ee1 bu1ecf chu01b0u01a1ng tru00ecnh) chu1ecdn ok sau u0111u00f3 u0111u1ee3i chu01b0u01a1ng tru00ecnh chu1ea1y xong xuôi restart lu1ea1i mu00e1y lu00e0 ngừng heheh mu1edbi hu1ecdc hachồng pu00e0 nhỏ chu1ec9 du00f9m hjc tu1ed1t nhu1ea5t lu00e0 u0111u1eebng cu00e0i u0111u00f3ng bu0103ng (vu00ec cu00e1i nu00e0y chu1ec9 du00f9ng mang lại quu00e1n net thui asmilie bu1edfi lu00e2u lu00e2u nu00f3 xuất xắc khu00f4ng vu00e0o win u0111u01b0u1ee3c lu1eafm > u1ee7ng hu1ed9 blog cu1ee7a mu00ecnh " http://blog360.xitin.in","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":208241,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208

Thử biện pháp này đi: 1. Restart sản phẩm công nghệ (rất có thể sử dụng biện pháp msống Run gõ shutdown -r -f -t 5) 2. Vào Cmos Setup (F2, F10, F12, Del… soi kỹ coi laptop nó bảo bnóng nút làm sao thì bấm) 3. Đổi thời gian về năm phải chăng tốt nhất có thể, hay là 2003 4. Save sầu và Exit Cmos Setup 5. Vào Win và Remove sầu thằng Deep 6. Đổi lại thời gian về thời gian hiện tại tại


Thu1eed cu00e1ch nu00e0y u0111i: 1. Restart mu00e1y (cu00f3 thu1ec3 du00f9ng cu00e1ch mu1edf Run gu00f5 shutdown -r -f -t 5) 2. Vu00e0o Cmos Setup (F2, F10, F12, Del… soi ku1ef9 coi mu00e1y tu00ednh nu00f3 bu1ea3o bu1ea5m nu00fat nu00e0o thu00ec bu1ea5m) 3. u0110u1ed5i thu1eddi gian vu1ec1 nu0103m thu1ea5p nhu1ea5t cu00f3 thu1ec3, thu01b0u1eddng lu00e0 2003 4. Save sầu & Exit Cmos Setup 5. Vu00e0o Win vu00e0 Remove thu1eb1ng Deep 6. u0110u1ed5i lu1ea1i thu1eddi gian vu1ec1 thu1eddi u0111iu1ec3m hiu1ec7n tu1ea1i","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":208241,"user":{"id":1,"login_name":"maihoa6","name":"djshg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"maiyeu