Phần mềm ghost win 8.1

      104

Ghost Windows 8.1 Pro SP3

Đã thêm cỗ phông Abc, Vni tương đối đầy đủ không biến thành lỗi giờ đồng hồ Việt, Office 2016 đã có về tối ưu chuẩn văn uống chống.Đã nhảy Net Framwork 3.5Windows với Office không được kích hoạt sẵn. Các chúng ta cũng có thể crachồng sử dụng tool tại C:Active sầu hoặc sử dụng key nhằm kích hoạtBản ghost ko cá thể hóa bất kì thành phần như thế nào.

Bức Ảnh bạn dạng Ghost Windows 8.1 Pro SP3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*