Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

      147

Trong quản trị tài chính, lập report tài đó là hoạt động quan trọng hàng đầu bởi vì nó cung cấp những ban bố về tình hìnhtài bao gồm, thực trạng sale và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng những cầu mang lại những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế. Ngulặng tắc cơ bản trong lập báo cáo tài chínhmà lại mọi doanh nghiệp cần để ý áp dụng, nhằm đưa ra những dự báo đúng đắn về tình trạng sức khỏe tài chủ yếu của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính

Ngulặng tắc lựa chọn và áp dụng chế độ kế toán

Trong quá trình lập report tài bao gồm, các doanh nghiệp phải trình diễn các chỉ tiêu trên những report theo những nguim tắc, cơ sở, quy định của chế độ kế toán thù mà lại doanh nghiệp đã lựa chọn áp dụng. Nguyên tắc này phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động sản xuất marketing, loại hình với ngành nghề marketing. Mỗi loại hình cùng ngành nghề kinh doanh tất cả những đặc điểm riêng nên cần bao gồm sự lựa chọn chế độ kế toán với được Bộ Tài bao gồm chấp thuận.

Báo cáo tài thiết yếu gồm những biểu mẫu sau: bảng cân nặng đối kế toán thù, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, report lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minc báo cáo tài bao gồm.


*

Thông tin trọng yếu là lên tiếng có tính quyết định đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Xem thêm: Cách Trở Về Win 7 Từ Win 10 Xuống Win 7,8, Hướng Dẫn Từ Win 10 Xuống Win 7,8


Nguim tắc dồn tích

Các report tài bao gồm (trừbáo cáo lưu chuyển tiền tệ) phải được lập theonguim tắc dồn tích. Theo ngulặng tắc này,mọi giao dịch khiếp tế tương quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồnvốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí được ghi nhận tại thời điểm phát sinh giao dịch, ko quyên tâm đến thời điểm thực tế thu hoặc bỏ ra tiền. Vì việc ghi nhận lợi nhuận cùng chi phí có ảnh hưởng quyết định đến báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp vào một kỳ, cơ sở dồn tích được xem là một nguim tắc thiết yếu yếu đối với việc xác định lợi nhuận của doanh nghiệp.

Ngulặng tắc kinh doanh liên tục

Khi lậpbáo cáo tài bao gồm, doanh nghiệp phải đánh giá chỉ khả năng marketing liên tục cùng lập báo cáo tài chủ yếu phải dựa bên trên cơ sở marketing liên tục. Tuy nhiên, trong trường hợp nhận biết được những dấu hiệu của sự phá sản, giải thể hoặc giảm phần lớn quy mô hoạt động của bản thân cũng như những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất kinh doanh thì báo cáo tài chủ yếu phải diễn giải cụ thể, chi tiết các trường hợp đó.


*

Lập báo cáo tài bao gồm phải dựa trên cơ sở kinh doanh liên tục


Nguyên tắc bù trừ

Theo nguyên tắc này, một số thông báo tất cả thể được bù trừ cho nhau, còn một số ban bố lại không được phxay bù trừ lẫn nhau Lúc lập report tài chủ yếu. Ví dụ tài sản cùng công nợ, thu nhập và ngân sách ko được bù trừ cho nhau. Việc bù trừ những số liệu trongreport kết quả hoạt động khiếp doanhhoặc Bảng cân đối kế toán, ngoại trừ trường hợp việc bù trừ này phản ánh bản chất của giao dịch hoặc sự kiện, sẽ khiến người sử dụng (như nhà đầu tư, lãnh đạo công ty) cạnh tranh mà lại hiểu được các giao dịch hoặc sự kiện được thực hiện và dự tính được những luồng tiền trong tương lai của doanh nghiệp.Tuy nhiên, nếu ở một số chỉ tiêu làm sao đó được phnghiền bù trừ thì cần phải cẩn thận tính trọng yếu của nó để thuyết minch, diễn giải cụ thể trongthuyết minh báo cáo tài thiết yếu.