Nghị định 86/2015/nđ-cp quy định về mức thu học phí

      55

Tăng nấc trần học phí đại học từ thời điểm năm học 2015-2016

Đây là ngôn từ tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP về bề ngoài thu, làm chủ học tổn phí với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân và cơ chế miễn, sút học phí, hỗ trợ chi tiêu học tập từ thời điểm năm học 2015-2016 mang đến năm học 2020-2021.

Bạn đang xem: Nghị định 86/2015/nđ-cp quy định về mức thu học phí

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 86/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày thứ 2 tháng 10 năm 2015

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆTHỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ bỏ ra PHÍ HỌC TẬPTỪ NĂM HỌC 2015 - năm nhâm thìn ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ qui định Tổ chức chính phủ nước nhà ngày 25 mon 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục đào tạo ngày 14 tháng6 năm 2005; hiện tượng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số Điều của Luật giáo dục ngày 25 mon 11 năm2009;

Căn cứ phương tiện Giáo dục đại học ngày18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật giáo dục và đào tạo nghề nghiệpngày 27 mon 11 năm 2014;

Căn cứ luật Khám bệnh, chữa bệnh dịch ngày 23 tháng 11 năm2009;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người cócông với bí quyết mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãingười có công với cách mạng ngày 16 mon 7 năm 2012;

Theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, bộ Lao đụng - yêu thương binh vàXã hội,

Chínhphủ phát hành Nghị định biện pháp về hiệ tượng thu, quảnlý học phí so với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vàchính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi tiêu học tậptừ năm học 2015 - năm 2016 đến năm học tập 2020 - 2021,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này mức sử dụng về nguyên tắc thu,quản lý học tập phí so với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vàchính sách miễn, bớt học phí, hỗ trợ chi tiêu học tập từ năm học 2015 - 2016 đếnnăm học 2020 - 2021.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Trẻ em học mầm non, học sinh, sinhviên, học tập viên cao học, nghiên cứu sinh vẫn học trên cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân theo luật pháp của qui định Giáo dục, Luật giáo dục đào tạo đại học, LuậtGiáo dục nghề nghiệp.

2. Những cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân theo chế độ của công cụ Giáo dục, biện pháp Giáo dục đh và LuậtGiáo dục nghề nghiệp.

Chương II

QUY ĐỊNH HỌC PHÍ

Điều 3. Nguyên tắcxác định học tập phí

1. Đối với giáo dục và đào tạo mầm non cùng giáo dụcphổ thông công lập: nút thu khoản học phí phải cân xứng với điều kiện kinh tế tài chính của từngđịa bàn dân cư, kĩ năng đóng góp thực tiễn của fan dân và vận tốc tăng chỉ sốgiá tiêu dùng hàng năm.

2. Đối với giáo dục và đào tạo đại học, giáo dụcnghề nghiệp công lập: học tập phí của những cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, giáo dục đào tạo nghềnghiệp công lập tự bảo đảm an toàn chi liên tiếp và chi đầu tư theo hình thức củaChính đậy được xác định trên cơ sở định mức kinh tế tài chính - kỹthuật, định mức giá thành do cơ quan gồm thẩm quyền phát hành và suốt thời gian tính đủchi giá tiền đào tạo. Học tập phí của các cơ sở giáo dục đại học,giáo dục nghề nghiệp và công việc công lập không tự bảo đảm an toàn chi liên tiếp và bỏ ra đầu tưtheo phương pháp của cơ quan chính phủ được xác định trên cơ sở giám sát và đo lường có sự bằng vận giữahỗ trợ ở trong phòng nước và góp sức của tín đồ học, triển khai theo lộ trình giảm dầnbao cấp ở trong phòng nước.

3. Cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thực hiệnchương trình chất lượng cao được thu tiền học phí tương xứng đểbù đắp chi tiêu đào tạo. Cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập tự đưa ra quyết định mức thu họcphí.

4. Những cơ sở giáo dục và đào tạo phải công bốcông khai mức ngân sách học phí cho hằng năm học so với giáo dục mầm non, giáo dục đào tạo phổthông, mang lại từng năm học cùng với dự kiến cho tất cả khóa học đối với giáo dục đại học,giáo dục nghề nghiệp.

5. Trong quá trình áp dụng thực hiệnNghị định này, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra phối hợp với các cơ quan liên tiếp nghiên cứu điều chỉnh khung học phí của cáccơ sở giáo dục đại học, giáo dục và đào tạo dạy nghề theo phía có lộ trình khẳng định tính đúng, tính đủ ngân sách đào tạo ra theo vẻ ngoài tại Nghịđịnh số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của cơ quan chính phủ quy định bề ngoài tựchủ của những đơn vị sự nghiệp công lập để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 4. Size họcphí so với giáo dục mầm non và phổ thông

1. Size học phí đối với cácchương trình giáo dục đại trà cấp học mần nin thiếu nhi và giáo dục đào tạo phổ thông công lậpnăm học 2015 - năm nhâm thìn được phương pháp như sau:

Đơn vị:1.000 đồng/tháng/học sinh

Vùng

Năm học 2015 - 2016

1. Thành thị

Từ 60 mang lại 300

2. Nông thôn

Từ 30 cho 120

3. Miền núi

Từ 8 đến 60

2. Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, chi phí khóa học được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng trung bình hàng nămdo bộ Kế hoạch cùng Đầu tứ thông báo.

3. Căn cứ quy định trên Khoản 1, Khoản2 Điều này, Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh hiện tượng mức học tập phí ví dụ hàng năm phùhợp với thực tế của những vùng trên địa bàn của mình.

4. Những cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, phổthông công lập chất lượng cao chủ động xây đắp mức học phí tương xứng nhằm trangtrải giá cả đào tạo, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê để ý và thực hiện Quychế công khai do Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành quy định. Việc miễn, giảm chi phí khóa học đối vớingười học tại cơ sở giáo dục mầm non, ít nhiều công lập chất lượng cao và cơ sởgiáo dục mầm non, phổ thông xung quanh công lập thuộc đối tượng người sử dụng được miễn, bớt họcphí theo quy định áp dụng mức miễn, bớt theo mức khoản học phí quy định đối với cácchương trình giáo dục và đào tạo đại trà của các trường công lập trên cùng địa bàn.

5. Những cơ sở giáo dục thường xuyên đượcáp dụng mức ngân sách học phí tương đương với mức học phí của những trường đa dạng công lậpcùng cấp học bên trên địa bàn.

Điều 5. Khoản học phí đốivới giáo dục đại học, giáo dục đào tạo nghề nghiệp

1. Mức è học phí so với cácchương trình giảng dạy đại trà trình độ đại học tại các cơ sởgiáo dục công lập tự bảo đảm an toàn kinh tổn phí chi liên tục và chi đầu tư chi tiêu áp dụngtheo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2015 - năm nhâm thìn đến năm học2020 - 2021 (kể cả những cơ sở giáo dục đại học được Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê duyệtĐề án triển khai thí điểm thay đổi cơ chế hoạt động) nhưsau:

Đơn vị:1.000 đồng/tháng/sinh viên

Khối ngành, siêng ngành đào tạo

Từ năm học 2015-2016 mang đến năm học 2017-2018

Từ năm học 2018-2019 mang lại năm học 2019-2020

m học 2020-2021

1. Kỹ thuật xã hội, khiếp tế, luật; nông, lâm, thủy sản

1.750

1.850

2.050

2. Kỹ thuật tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

2.050

2.200

2.400

3. Y dược

4.400

4.600

5.050

2. Mức è học phí đối với cácchương trình huấn luyện và đào tạo đại trà trình độ chuyên môn đại học tập tại những cơ sở giáo dục và đào tạo công lậpchưa tự bảo đảm kinh phí chi tiếp tục và chi đầu tư áp dụng theo những khốingành, chăm ngành đào tạo từ năm học 2015 - 2016 đến năm học tập 2020 - 2021 nhưsau:

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Năm học tập 2015-2016

Năm học tập 2016-2017

Năm học 2017-2018

Năm học tập 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

1. Khoa học xã hội, ghê tế, luật; nông, lâm, thủy sản

610

670

740

810

890

980

2. Kỹ thuật tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể thao thể thao, nghệ thuật; khách hàng sạn, du lịch

720

790

870

960

1.060

1.170

3. Y dược

880

970

1.070

1.180

1.300

1.430

3. Mức trần học phí đối với đào tạothạc sĩ, tiến sĩ từ năm học 2015 - năm nhâm thìn đến năm học tập 2020 -2021 được xác định bằng nút trần khoản học phí quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều nàynhân (x) hệ số sau đây:

Trình độ đào tạo

Hệ số đối với đại học

1. Đào chế tạo thạc sĩ

1,5

2. Đào chế tạo ra tiến sĩ

2,5

4. Mức nai lưng học phí đối với đào tạocao đẳng, trung cung cấp tại những cơ sở giáo dục đào tạo công lập:

a) Mức è học phí so với cácchương trình huấn luyện đại trà chuyên môn cao đẳng, trung cấp cho tại các cơ sở giáo dụccông lập không tự đảm bảo an toàn kinh phí chi tiếp tục và chi đầu tư như sau:

Đơn vị:1.000 đồng/tháng/sinh viên

NHÓM NGÀNH, NGHỀ

Năm học 2015-2016

Năm học tập 2016-2017

Năm học tập 2017-2018

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

TC

TC

TC

TC

TC

TC

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

430

490

470

540

520

590

570

650

620

710

690

780

2. Kỹ thuật tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

500

580

550

630

610

700

670

770

740

850

820

940

3. Y dược

620

700

680

780

750

860

830

940

910

1.040

1.000

1.140

b) Mức trần học phí đối với cácchương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cung cấp tại các cơ sở giáo dục đào tạo công lập tự đảm bảo an toàn kinh tầm giá chi thường xuyên vàchi đầu tư chi tiêu như sau:

Đơn vị:1.000 đồng/tháng/sinh viên

NHÓM NGÀNH, NGHỀ

Từ năm học 2015-2016 cho năm học 2017-2018

Từ năm học 2018-2019 đến năm học tập 2019-2020

Năm học tập 2020-2021

TC

TC

TC

1. Khoa học xã hội, tởm tế, luật; nông, lâm, thủy sản

1.225

1.400

1.295

1.480

1.435

1.640

2. Kỹ thuật tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

1.435

1.640

1.540

1.760

1.680

1.920

3. Y dược

3.080

3.520

3.220

3.680

3.535

4.040

5. Học tập phí so với các chương trìnhđào tạo trình độ chuyên môn sơ cấp, đào tạo và huấn luyện thường xuyên với đào tạo kỹ năng được những cơ sởgiáo dục nhà động giám sát và nguyên tắc mức thu theo sự đồngthuận giữa tín đồ học và cửa hàng giáo dục, đảm bảo an toàn tính công khai, minh bạch.

6. Chính sách thu học tập phí so với cáccơ sở giáo dục đh và giáo dục công việc và nghề nghiệp công lập: địa thế căn cứ vào luật pháp chếđộ chi phí khóa học nêu trên tương xứng với mỗi năm học, điểm lưu ý tính chất đối chọi vị, yêucầu trở nên tân tiến ngành nghề đào tạo, hình thức đào chế tạo ra và đk thực tiễn,Giám đốc các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Hiệu trưởngvà Thủ trưởng những cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, đại lý giáo dục nghề nghiệp thuộc cấpTrung ương thống trị chủ động quy định chế độ thu học phí rõ ràng đối với các đơnvị, chương trình đào tạo và giảng dạy thuộc thẩm quyền làm chủ và triển khai chếđộ công khai, rành mạch cho toàn khóa học. Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh có tráchnhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định về mức học tập phí rõ ràng đối vớicác cơ sở giáo dục đh và giáo dục nghề nghiệp và công việc thuộc thẩm quyền cai quản trựctiếp của địa phương.

7. Đối với những cơ sở giáo dục đào tạo đại họcvà giáo dục nghề nghiệp do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệpnhà nước cai quản trực tiếp, việc quy định thu ngân sách học phí do tổ chức triển khai kinh tế, doanhnghiệp chủ động xây dựng theo các nhóm ngành, chuyên ngành tương xứng trên cơ sởbù đắp ngân sách đào chế tạo ra và report về cơ quan làm chủ nhànước về giáo dục và đào tạo đại học, giáo dục nghề nghiệp ở trung ương thông qua trước khithực hiện. Riêng đối với các ngành, chăm ngành đào tạo và giảng dạy được ngân sách chi tiêu nhà nướchỗ nhất thời mức chi phí khóa học phải vận dụng theo hiện tượng như size học phí đối với cácchương trình giảng dạy đại trà của những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cửa hàng giáo dụcđại học công lập chưa tự đảm bảo chi liên tiếp và chi chi tiêu nêu tại Điều 5 Nghị định này. Học phí trong các cơsở giáo dục đại học, giáo dục công việc và nghề nghiệp do các tổ chứckinh tế, công ty lớn nhà nước quản lý trực tiếp cần đượccác đại lý giáo dục công bố công khai đến từng năm học cùng dựkiến cả khóa huấn luyện trước khi tuyển sinh. Chi phí Nhà nước triển khai cấp bù họcphí cho tất cả những người học ở trong diện được miễn, giảm tiền học phí đang học tại những cơ sởgiáo dục đh và đại lý giáo dục nghề nghiệp do những tổ chức tởm tế, doanhnghiệp công ty nước trực tiếp làm chủ tính theo nấc trần học phí tương ứng với cácchương trình giảng dạy đại trà của cơ sở giáo dục đại học công lập không tự bảo đảmchi liên tiếp và chi đầu tư quy định trên Nghị định này.

8. Học tập phí huấn luyện và giảng dạy đại học và giáo dụcnghề nghiệp triển khai theo cách làm giáo dục liên tục áp dụng mức ko vượt vượt 150% nấc thu học phí so với hệ huấn luyện và đào tạo chính quytương ứng cùng trình độ đào tạo, nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đào tạo theochương trình đào tạo và huấn luyện đại trà tại cửa hàng giáo dục đại học vàgiáo dục nghề nghiệp và công việc chưa thực hiện tự chủ chi thường xuyên và bỏ ra đầu tư. Họcphí đối với các công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác được vận dụng thutheo sự thỏa thuận giá thành giữa cơ sở giáo dục đào tạo và người học. Không áp dụngchính sách miễn, bớt học phí đối với người học tập theo phương thức giáo dục và đào tạo thườngxuyên và đào tạo, bồi dưỡng thời gian ngắn tại những cơ sở giáo dục thường xuyên.

9. Học tập phí giảng dạy tính theo tín chỉ,mô-đun: nút thu tiền học phí của một tín chỉ, mô-đun được xác định căn cứ vào tổngthu học phí của toàn khóa huấn luyện theo team ngành, nghề giảng dạy và toàn bô tín chỉ,mô-đun toàn khóa theo phương pháp dưới đây:

Học chi phí tín chỉ, mô-đun

=

Tổng học phí toàn khóa

Tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa

Tổng tiền học phí toànkhóa = nút thu chi phí khóa học 1 học sinh, sinh viên/1 tháng x 10tháng x thời gian học.

10. Học phí so với chương trình đàotạo quality cao:

a) ngân sách học phí của chương trình đào tạochất lượng cao (kể cả chương trình bàn giao từ nướcngoài đối với giáo dục nghề nghiệp).

Các cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, giáo dụcnghề nghiệp công lập triển khai chương trình chất lượng cao chủ động sản xuất mứchọc phí phù hợp cùng với hỗ trợ từ túi tiền nhà nước để bảo đảm an toàn đủ trang trảichi giá thành đào tạo, trình cơ quan thống trị nhà nước về giáo dục đào tạo đại học, giáo dụcnghề nghiệp ngơi nghỉ Trung ương thông qua trước khi thực hiện và cơ sở giáo dục đào tạo thựchiện việc chào làng công khai trước khi tuyển sinh.

b) học phí so với người quốc tế họcở các cơ sở giáo dục nước ta do những cơ sở giáo dục và đào tạo tự quyết định.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ MIỄNGIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ bỏ ra PHÍ HỌC TẬP

Điều 6. Đối tượngkhông buộc phải đóng học tập phí

Đối tượng khôngphải đóng tiền học phí tại những cơ sở giáo dục và đào tạo công lập bao gồm: học viên tiểu học; Họcsinh, sinh viên sư phạm; người học những ngành trình độ đặc thù đáp ứng nhu cầu yêu cầu phát triển kinh tế - thôn hội, quốc phòng, bình an theo quy địnhcủa Luật giáo dục đào tạo đại học.

Điều 7. Đối tượngđược miễn học phí

1. Người dân có công với cách mạng vàthân nhân của người có công với bí quyết mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công vớicách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 mon 6 năm 2005, Pháp lệnh số04/2012/UBTVQH13 ngày 16 mon 7 năm 2012 sửa đổi, bửa sungmột số điều của Pháp lệnh ưu đãi người dân có công với giải pháp mạng.

2. Trẻ nhỏ học mẫu giáo cùng học sinh,sinh viên bị tàn tật, tàn tật có trở ngại về khiếp tế.

3. Trẻ em học mẫu mã giáo và học sinh dưới16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng phương tiện tại Khoản 1 Điều 5Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm trước đó của chính phủ quy địnhchính sách hỗ trợ xã hội đối với đối tượng người tiêu dùng bảo trợ làng mạc hội.

Người tự 16 tuổi cho 22 tuổi nằm trong mộttrong những trường hợp dụng cụ tại Khoản 1Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của chủ yếu phủquy định chính sách trợ góp xã hội đối với đối tượng bảo trợ thôn hội nhưng mà đang họcphổ thông, học tập nghề, trung học chăm nghiệp, cao đẳng, đạihọc văn bằng thứ nhất.

4. Trẻ em học chủng loại giáo và học viên phổthông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo biện pháp của Thủ tướng chính phủ.

5. Trẻ em học mẫu giáo và học viên phổthông là bé của hạ sĩ quan với binh sĩ, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn tronglực lượng thiết bị nhân dân.

6. Học tập sinh, sv hệ cử tuyển chọn (kểcả học viên cử tuyển học nghề nội trú với thời hạn đào chế tác từ 3 tháng trởlên).

7. Học viên trường rộng lớn dân tộcnội trú, ngôi trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

8. Học sinh, sinh viên học tại những cơsở giáo dục nghề nghiệp và công việc và giáo dục đh là người dân tộc thiểu số trực thuộc hộnghèo với hộ cận nghèo theo luật của Thủ tướng chính phủ.

9. Sinh viên học chuyên ngành Mác -Lê nin và tư tưởng hồ nước Chí Minh.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Pizza Bằng Nồi Cơm Điện Cực Dễ Đơn Giản Thơm Ngon

10. Học sinh, sinh viên, học viên,nghiên cứu giúp sinh những chuyên ngành: Lao, Phong, trung khu thần, thẩm định pháp y, Phápy tinh thần và giải phẫu bệnh.

11. Học sinh, sinh viên bạn dân tộcthiểu số khôn xiết ít fan ở vùng bao gồm điều kiện kinh tế - thôn hội trở ngại hoặc đặc biệtkhó khăn theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.

12. Sv cao đẳng, đại học, họcviên cao học, nghiên cứu và phân tích sinh học những chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượngnguyên tử.

13. Người tốt nghiệp trung học cơ sởhọc tiếp lên chuyên môn trung cấp.

14. Fan học những trình độ trung cấp,cao đẳng, so với các ngành, nghề cực nhọc tuyển sinh cơ mà xãhội mong muốn theo hạng mục do Thủ trưởng cơ quan cai quản nhà nước về giáo dụcnghề nghiệp ở trung ương quy định.

15. Bạn học các ngành chuyên môn đặcthù đáp ứng yêu ước phát triển kinh tế - buôn bản hội, quốcphòng, bình yên theo khí cụ của Luật giáo dục đào tạo nghề nghiệp.

Điều 8. Đối tượngđược sút học phí

1. Các đối tượng được giảm 70% họcphí gồm:

a) học tập sinh, sinh viên học những ngànhnghệ thuật truyền thống và đặc thù trong những trường vănhóa - thẩm mỹ công lập và xung quanh công lập, gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc,nhạc công truyền thống lâu đời Huế, đờn ca tài tử nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát,nghệ thuật màn trình diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật và thẩm mỹ bài chòi, biểu diễnnhạc thế truyền thống;

b) học sinh, sinh viên những chuyênngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một trong những nghề học nặngnhọc, độc hại, nguy hiểm so với giáo dục nghề nghiệp.Danh mục những nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hại do bộ Lao động- yêu đương binh với Xã hội quy định;

c) trẻ nhỏ học mẫu giáo cùng học sinh,sinh viên là người dân tộc thiểu số (không đề nghị là dân tộc bản địa thiểu số khôn xiết ít người)ở vùng tất cả điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hội quan trọng khó khăn theo dụng cụ của cơquan bao gồm thẩm quyền.

2. Các đối tượng được giảm 50% họcphí gồm:

a) trẻ nhỏ học mẫu giáo và học sinh,sinh viên là bé cán bộ, công nhân, viên chức mà phụ vương hoặc mẹ bị tai nạn thương tâm lao độnghoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trọn trợ cấp thường xuyên;

b) trẻ em học mẫu mã giáo và học sinh phổthông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo qui định của Thủ tướng thiết yếu phủ.

Điều 9. Không thuhọc phí tất cả thời hạn

1. Khi xẩy ra thiên tai, tùy thuộc vào mứcđộ với phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh xem xét, quyết định không thuhọc tổn phí trong thời hạn nhất định đối vớitrẻ em học chủng loại giáo và học sinh phổ thông tỏ vùng bị thiên tai.

2. Công ty nước triển khai cấp bù học tập phítrực tiếp cho những cơ sở giáo dục và đào tạo công lập và cấp cho bù học phí cho các đối tượngđược hưởng cơ chế không thu chi phí khóa học học tại cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lậpkhi xẩy ra thiên tai theo cách thức tại Khoản 1 Điều nàytheo mức tiền học phí của chương trình đại trà tại những trường công lập trên thuộc địabàn.

Điều 10. Đối tượngđược hỗ trợ chi tiêu học tập

1. Trẻ em học mẫu mã giáo và học viên phổ thông không cha mẹ cả phụ vương lẫn chị em hoặc bị tàn tật, khuyết tậtcó khó khăn về kinh tế.

2. Trẻ nhỏ học chủng loại giáo và học sinh phổthông có phụ huynh thuộc diện hộ nghèo theo lý lẽ của Thủtướng chủ yếu phủ.

Điều 11. Cơ chếmiễn, giảm khoản học phí và hỗ trợ chi tiêu học tập

1. Việc miễn, giảm học phí sẽ được thựchiện trong suốt thời gian học tập tận nơi trường, trừ ngôi trường hợp tất cả những đổi khác về vì sao miễn hoặc giảm họcphí.

2. Ngân sách chi tiêu nhà nước bao gồm tráchnhiệm cấp cho bù trực tiếp học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập để triển khai việcmiễn, bớt học phí đối với người học thuộc các đối tượng người dùng miễn, giảm quy định tạiNghị định này với đang học tại cơ sở giáo dục đó với tầm thu tiền học phí tương ứng vớitừng cung cấp học. Hàng năm việc cấp cho bù học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập đểthực hiện việc miễn, giảm đề xuất được quyết toán đầy đủ, công khai, minh bạch.

Mức cấp bù học phí cho các cơ sở giáodục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo nhóm ngành, chăm ngành, nghề của chương trình đại trà tại cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo an toàn kinh phíchi liên tục và chi chi tiêu bằng mức khí cụ tại Nghịđịnh này.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáodục đh công lập tự đảm bảo an toàn chi tiếp tục và chi đầutư, những cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục và đào tạo đại học thực hiện các chươngtrình đào tạo rất tốt ưu tiên cấp cho học bổng cho người học nhằm trang trảiphần chênh lệch giữa mức hỗ trợ của phòng nước với khoảng học phí của phòng trường.

Nhà nước cung cấp trực tiếp tiền cung ứng miễngiảm chi phí khóa học cho các đối tượng người tiêu dùng thuộc diện được miễn, giảm tiền học phí theo học tập tạicác cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệpvà giáo dục đh ngoài công lập theo mức tiền học phí chương trình đại trà phổ thông củacác trường công lập vào vùng đối với giáo dục mầm non, phổ thông; theo mức tiền học phí của chương trình đại trà phổ thông tại cơsở giáo dục công lập không tự bảo vệ kinh chi phí chi liên tiếp và chi đầu tư chi tiêu quy định tại Nghị định này tương xứng với các nhóm ngành, chuyênngành và nghề đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đạihọc.

3. Công ty nước triển khai hỗ trợchi mức giá học tập trực tiếp mang đến các đối tượng người sử dụng quy định trên Điều 10 Nghị định nàyvới nút 100.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở với các đồ dùng học tậpkhác. Thời hạn được hưởng trọn theo thời hạn học thực tiễn và không thật 9 tháng/nămhọc.

4. Trong trường hợp gồm sự đụng hàng vềđối tượng hưởng chế độ hỗ trợ ngân sách chi tiêu học tập mức sử dụng tại Khoản 3, Điều 11của Nghị định này với những văn bạn dạng quy phi pháp luật khác đang triển khai có mức cung ứng cao hơn, thì được hưởng theo mức cung ứng cao hơn lý lẽ tại văn phiên bản pháp khí cụ khác.

Điều 12. Kinhphí thực hiện

Kinh phí thực hiện các chế độ quyđịnh tại Điều 9, Điều 11 của Nghị định này được sắp xếp trong dự toán chi ngânsách nhà nước hàng năm của những bộ, cơ quan tw và địa phương theo phân cấpngân sách nhà nước hiện tại hành. Chi phí trung ương thực hiện cung ứng cho những địa phương trở ngại về giá thành theoquy định.

Chương IV

QUY ĐỊNH VỀ TỔCHỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ

Điều 13. Thu họcphí

1. Học phí được thu thời hạn hàngtháng; nếu học sinh, sv tự nguyện, bên trường có thể thu một lần cho cảhọc kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục và đào tạo thường xuyên,đào tạo liên tiếp và những khóa huấn luyện ngắn hạn, tiền học phí được thu theo sốtháng thực học. Đối cùng với cơ sở giáo dục phổ thông, tiền học phí được thu 9 tháng/năm.Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, chi phí khóa học được thu 10 tháng/năm. Vào trường hợptổ chức giảng dạy, học tập theo học tập chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi nhằm thu chi phí khóa học theo tín chỉ, song tổng số ngân sách học phí thu theo tín chỉ củacả khóa huấn luyện không được vượt vượt mức học phí phép tắc cho khóa đào tạo và huấn luyện nếu thu theonăm học.

2. Cơ sở giáo dục và đào tạo công lập bao gồm tráchnhiệm tổ chức thu ngân sách học phí và nộp ngân sách học phí vào Kho bạc tình Nhà nước hoặc ngân hàngthương mại để quản lý, áp dụng theo lý lẽ như sau:

a) Cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ bỏ bảo đảmchi thường xuyên và đưa ra đầu tư, được nộp toàn cục số thu chi phí khóa học vào ngân hàngthương mại để quản lý, sử dụng. Toàn cục tiền lãi gửi ngânhàng thương mại được áp dụng để lập quỹ học bổng với hỗtrợ sinh viên;

b) Cơ sở giáo dục đào tạo công lập không tự bảođảm chi thường xuyên và bỏ ra đầu tư, nộp toàn cục số thu họcphí của các ngành nghề được giá cả nhà nước hỗ trợ chi phí đào chế tạo ra vào Kho bạcNhà nước để thống trị và sử dụng; nộp cục bộ tiền thu học tập phí của các ngành, nghềkhông được chi phí nhà nước hỗ trợ vào ngân hàng thươngmại nhằm quản lý, sử dụng. Cục bộ tiền lãi gửi ngân hàng thương mại được sử dụngđể lập các quỹ cung ứng sinh viên.

Điều 14. Sử dụnghọc phí

1. Cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thực hiện họcphí theo hiện tượng của chính phủ nước nhà về cơ chế tự chủ của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập.

2. Cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập sử dụnghọc tổn phí theo pháp luật của chính phủ nước nhà về chế độ khuyến khích xóm hội hóa so với các vận động tronglĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Điều 15. Quản ngại lýtiền ngân sách học phí và chế độ báo cáo

1. Cơ sở giáo dụccông lập gửi toàn thể số học phí thu được vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàngthương mại theo lao lý tại khoản 2, Điều 13 Nghị định này. Cửa hàng giáo dụcngoài công lập gửi toàn bộ số học phí thu được vào ngân hàng thương mại hoặcKho bạc tình Nhà nước địa điểm mở thông tin tài khoản để đăng ký hoạt động.

2. Các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hầu hết loạihình đều phải sở hữu trách nhiệm tổ chức tiến hành công tác kế toán, thống kê học tập phítheo những quy định của pháp luật; tiến hành yêu cầu về thanh tra, khám nghiệm củacơ hòm chính cùng cơ quan làm chủ giáo dục gồm thẩm quyền; và chịu trách nhiệmtrước luật pháp về tính bao gồm xác, trung thực của các thông tin, tư liệu cungcấp.

3. Thu, chi khoản học phí của cơ sở giáo dụccông lập yêu cầu tổng hợp bình thường vào report quyết toán thu,chi tài chính hàng năm của cơ sở giáo dục đào tạo theo cơ chế của pháp luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 16. Hiệu lựcthi hành Nghị định

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

2. Nghị định này thay thế các Nghị địnhsố 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ nước nhà quy định về miễn, giảmhọc phí, hỗ trợ ngân sách học tập và vẻ ngoài thu, áp dụng học phí đối với cơ sởgiáo dục thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 mang đến năm học2014 - năm ngoái và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 mon 7 năm 2013 của chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm2010 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi tiêu học tập và cơchế thu, áp dụng học phí so với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc khối hệ thống giáo dục quốcdân từ thời điểm năm học 2010 - 2011 mang lại năm học năm trước - năm ngoái hết hiệu lực hiện hành thi hành nhắc từnăm học năm ngoái - 2016.

3. Huỷ bỏ việc trợ cấp, miễn, giảm họcphí mang lại các đối tượng người dùng quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 33 củaNghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy địnhchi máu và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục và chính sách ưu đãi đốivới học sinh, sinh viên những bộ môn nghệ thuật truyền thống và tính chất trong cáctrường văn hóa - nghệ thuật và thẩm mỹ quy địnhtại Khoản 2, Điều 2, ra quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về chế độ ưu đãi so với học sinh,sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống cuội nguồn và sệt thù trong những trường vănhóa - nghệ thuật.

Điều 17. Tráchnhiệm thực hành Nghị định

1. Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo vàĐào tạo, bộ trưởng liên nghành Bộ Lao cồn - thương binh cùng Xã hội theo thẩm quyền chủ trì,phối phù hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn chi tiết tổ chức thực hiện Nghịđịnh này. Bộ trưởng liên nghành Bộ Lao cồn - yêu thương binh cùng Xã hội nhà trì, phối phù hợp với Bộtrưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo hướng dẫn việc xác minh các ngành, nghề giảng dạy củagiáo dục công việc và nghề nghiệp tương ứng cùng với khung học phí quy định tại Khoản 4, Điều 5Nghị định này.

2. Những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc bao gồm phủ, chủ tịch Ủyban quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc Trung ương phụ trách thi hànhNghị định này./

Nơi nhận: - Ban túng bấn thư tw Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực ở trong TW; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - văn phòng Tổng bí thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân tối cao; - Viện Kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban đo lường và thống kê tài bao gồm Quốc gia; - Ngân hàng cơ chế Xã hội; - Ngân hàng phát triển Việt Nam; - UBTW mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - cơ sở Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (3b).