Nền kinh tế quốc dân là gì

      54
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

kinh tế quốc dân
*


tổng thể nền ghê tế, của một giang sơn trong đó những ngành, các lĩnh vực kinh tế tài chính liên kết cùng với nhau vì chưng sự phân công huân động làng hội cùng sự trao đổi, lưu lại thông có tính chất tất yếu hèn với nhau.

Bạn đang xem: Nền kinh tế quốc dân là gì

Nền KTQD nước ta đang trong thời kì thừa độ, xuất phát điểm từ 1 nền sản xuất nhỏ là thông dụng tiến lên xây đắp một nền sản xuất khủng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế tài chính phát triển làng hội chủ nghĩa ko qua chính sách tư phiên bản chủ nghĩa; là một trong nền kinh tế tài chính kém cải tiến và phát triển và có rất nhiều thành phần, cơ cấu tổ chức kinh tế, kỹ năng lạc hậu, tổng thành phầm xã hội và thu nhập cá nhân quốc dân rất thấp. Tổng sản phẩm trong nước (giá hiện nay hành) năm 1995: 228.892 tỉ đồng; năm 1996: 272.036 tỉ đồng; năm 1997: 313.623 tỉ đồng; năm 1998: 361.016 tỉ đồng; năm 1999: 399.942 tỉ đồng. Vào đó, kinh tế tài chính nhà nước năm 1996 chỉ chiếm 39,93%, năm 1997 chỉ chiếm 40,48%, năm 1998 - 40 %, năm 1999 - 38,74%; kinh tế tập thể năm 1996 chiếm 10,03%, năm 1997 - 8,91%, năm 1998 - 8,9%, năm 1999 - 8,84%; kinh tế tư nhân năm 1996 chỉ chiếm 3,35%, năm 1997 - 3,38%, năm 1998 - 3,41%, năm 1999 - 3,37%; gớm tế hỗn phù hợp năm 1996 chiếm 4,05%, năm 1997 - 3,84%, năm 1998 - 3,83%, năm 1999 - 3,89%; kinh tế có vốn đầu tư nước xung quanh năm 1996 chỉ chiếm 7,39%, năm 1997 - 9,07%, năm 1998 - 10,03%, năm 1999 - 12,24%. Chỉ số (tốc độ) trở nên tân tiến (theo giá chỉ so sánh; năm trước = 100%): 109,54% (1995); 109,34% (1996); 108,2 (1997); 105,80 (1998); 104,8% (1999) theo "Niên giám những thống kê 2000". Về cơ cấu tổ chức xã hội vào nền tởm tế có rất nhiều thành phần, thành phần doanh nghiệp nhà nước đã vươn lên đóng vai trò công ty đạo, các thành phần khác (kinh tế tập thể, tài chính cá thể, tài chính tư bạn dạng tư nhân, tài chính tư bản nhà nước) đầy đủ được khuyến khích cải cách và phát triển dưới sự kiểm soát ở trong nhà nước và đi theo hành trình xã hội nhà nghĩa.

Xem thêm: Top 6 Nước Hoa Adidas Nam Mùi Nào Thơm Lâu Được Yêu Thích Nhất

Nền KTQD theo phép tắc kế hoạch hoá triệu tập và bao cấp trước đó đã tỏ ra không có công dụng và rơi vào cảnh tình trạng bự hoảng tài chính - thôn hội trầm trọng. Từ trong số những năm 80 trở đi, nền KTQD đã chuyển hướng sang một nền kinh tế hàng hoá những thành phần vận động theo cơ chế thị phần có sự điều tiết của nhà nước. Nhờ này đã có phần đông thành tựu những bước đầu tiên quan trọng; nông nghiệp cải tiến và phát triển từ địa điểm nhập khẩu thực phẩm sang đủ ăn uống và xuất khẩu lương thực; công nghiệp cải cách và phát triển với vận tốc 8 - 10%; nạn lạm phát đã được kìm nén một cách có hiệu quả, thị trường về ngân sách tương đối ổn định định, đời sống quần chúng nói chung đang được từng bước bình ổn và cải thiện. Trong kế hoạch 5 năm (1991 - 95), hàng năm tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân 8,2%, công nghiệp tăng 13,3%, nông nghiệp & trồng trọt tăng 4,5%, các ngành thương mại & dịch vụ tăng 12%, kinh tế tài chính đối ngoại phát triển trên những mặt, tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm đạt 17,16 tỉ đôla, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 22,78 tỉ đôla, quan hệ giới tính mậu dịch đã không ngừng mở rộng trên 100 nước. Tuy vậy, nền tài chính Việt Nam cải tiến và phát triển còn ở chuyên môn thấp. Lực lượng thêm vào còn yếu, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế còn thấp.