Mẫu xác nhận thu nhập để quyết toán thuế tncn

      55
*

Biểu mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau khổng lồ khai thue tndn , mau khổng lồ khai thue tncn , mau lớn khai thue gtgt , mau khổng lồ khai thue ttđb, mau to lớn khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau khổng lồ khai thue lien quan lại den su dung dat dẻo , mẫu mã khai phí, lệ phí, mẫu mã tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu chủng loại khai thuế


Mẫu số 20/TXN-TNCN : Thư chứng thực thu nhập năm

Mẫu số 20/TXN-TNCN : Thư xác thực thu nhập năm

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

__________________

*

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Thay khía cạnh tổ chức, cá thể trả thu nhập……………………………...................................................

Bạn đang xem: Mẫu xác nhận thu nhập để quyết toán thuế tncn

Tôi xin chứng thực về việc ông/bà:

1. Họ và tên:..................................................................................................................

2. Chức vụ (nếu có):........................................................................................................

Được bổ nhiệm tới công tác tại vn với các chi tiết sau:

3. Ngày mang lại Việt Nam: ngày....tháng........năm.................

Xem thêm: Cắt Tóc Cho Bé Trai Ngày Nào Tốt, Cách Xem Ngày Cắt Tóc Cho Trẻ Sơ Sinh

Số tiền là……………

Trong đó:

a. Trên Việt nam:..............

b. Tại nước ngoài:............

5. Những khoản bị khấu trừ ngoài vn (nếu có):................................

- Thuế thu nhập cá nhân cá nhân

- bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo đảm bắt buộc tương tự như

- các khoản bị khấu trừ khác:

6. Tiền thuê nhà đến ông/bà ………...tại vn là do…………..(ghi rõ thương hiệu tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:.......................................................................đồng

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động

Ngày........ Tháng........... Năm..........

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ bọn họ tên; công tác và đóng lốt (nếu có)

 

Mẫu số 20/TXN-TNCN , 20/TXN-TNCN , chủng loại số 20/TXN-TNCN : Thư xác thực thu nhập năm , mau so đôi mươi txn tncn : thu xac nhan thu nhap nam