Mẫu sổ cái theo thông tư 200

      321

Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ gớm tế phát sinh trong từng kỳ hoặc trong từng một niên độ kế toán. Sổ cái có thể in theo tháng nếu doanh nghiệp có nhiều chứng từ phát sinh, in theo năm nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ có ít chứng từ phát sinh hơn. Trên báo cáo tài chính có bao nhiêu tài khoản tổng hợp thì cần in bấy nhiêu sổ cái.

Bạn đang xem: Mẫu sổ cái theo thông tư 200


Mẫu sổ cái theo thông tư 200

Đơn vị:……………………

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

(Dùng cho bề ngoài kế toán Nhật cam kết chung)

Năm…

Tên thông tin tài khoản …………..

Số hiệu………

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiNhật ký chung

Số hiệu

Số tiền
Số hiệuNgày thángTrang sổSTT dòngTK

đối ứng

Nợ
ABCDEGH12
– Số dư đầu năm

– Số tạo nên trong tháng

– cộng số phát sinh tháng

– Số dư cuối tháng

– cùng luỹ kế từ đầu quý

– Sổ này còn có …. Trang, viết số từ trang số 01 đến trang ….

Xem thêm: Chia Sẻ Những Lời Chúc Đầu Tuần Hay Nhất, Chia Sẻ Những Lời Chúc Đầu Tuần Hay Ý Nghĩa Nhất

– Ngày mở sổ:…

Cách lập mẫu sổ cái theo bề ngoài nhật ký chung

Khác với sổ nhật ký phổ biến là thể hiện tổng toàn bộ các nghiệp vụ ghê tế phát sinh. Thì đối với sổ cái lại thể hiện riêng đến nội dung từng tài khoản cả một chu kỳ phát sinh.

Ví dụ như hình dưới trên đây là sổ cái tài khoản 111 – tiền mặt.

*

Nội dung đầu kỳ: Thể hiện số dư tiền còn tồn lại từ năm trước chuyển sang