95
GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*

*

*

*


*
Những ai được tăng lương hưu?
Nội dung câu hỏi:

Ba tôi là chủ tịch Hội Cựu binh lực VN của thôn. Tôi được cho là Chính phủ bao gồm cơ chế kiểm soát và điều chỉnh theo hướng tăng lương hưu mang lại một số trong những đối tượng người dùng trong thời điểm 2018. Cho tôi hỏi ba tôi đã đạt được tăng lương hưu tuyệt không?


Câu trả lời:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và bạn lao rượu cồn (nói khắp cơ thể bao gồm thời hạn tmê say gia bảo đảm thôn hội trường đoản cú nguyện, fan về hưu tự quỹ bảo đảm buôn bản hội nông dân Nghệ An chuyển lịch sự theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng tá Chính phủ); quân nhân, công an dân chúng và fan có tác dụng công tác cơ yếu đã hưởng lương hưu hằng mon.

Bạn đang xem:

- Cán cỗ thôn, phường, thị trấn phép tắc tại Nghị định số 92/2009, Nghị định số 121/2003 và Nghị định số 09/1998 đang hưởng trọn lương hưu và trợ cấp hằng mon.

- Người đang tận hưởng trợ cấp mất mức độ lao động hằng tháng theo chế độ của pháp luật; bạn vẫn hưởng trợ cấp cho hằng mon theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày thứ 6 mon 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; người công nhân cao su đặc vẫn hưởng trợ cấp cho hằng mon.

- Cán bộ xóm, phường, thị trấn đang tận hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/CP.. ngày đôi mươi mon 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Quân nhân sẽ hưởng trọn chế độ trợ cấp hằng mon theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 mon 10 năm 2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm: Tủ Lạnh Có Màn Hình Cảm Ứng, Trên Tay Tủ Lạnh Thông Minh Samsung Family Hub

- Công an quần chúng. # đã tận hưởng trợ cấp cho hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày đôi mươi tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng trọn lương nhỏng đối với quân nhân, công an dân chúng sẽ tận hưởng trợ cấp hằng mon theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng tá Chính phủ.

- Người vẫn tận hưởng trợ cấp tai nạn ngoài ý muốn lao cồn, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

do đó, bố của công ty thuộc cán bộ của buôn bản (theo Nghị định số 92/2009) buộc phải ở trong đối tượng người tiêu dùng được tăng lương hưu.