Lỗi window installer win 7

      76

Cách sửa lỗi “Windows Installer Service could not be accessed” – Bạn đang làm việc bỗng đâu tự nhiên Windows báo lỗi “Windows Installer Service could not be accessed” nghĩa là các dịch vụ của máy không thể vận động vậy tất cả cách nào để thay thế sửa chữa lỗi này không? cùng sửa lỗi kia có đơn giản hay phức tạp!

Lỗi “Windows Installer Service could not be accessed” là lỗi xẩy ra trong vượt trình thiết đặt các ứng dụng có thành phần không ngừng mở rộng “.MSI” tuy vậy bạn đã tải đúng chuẩn các vận dụng và cân xứng với Windows ai đang dùng! Lỗi này có khá nhiều nguyên nhân rất có thể do phiên bản phần mềm cũ, dịch vụ Windows Installer Service đã bị vô hiệu hóa… đến dù vì sao nào gây ra vấn đề trên đều rất khó chịu so với người sử dụng máy tính. Hãy cùng blog thủ thuật mày mò một số phương thức khắc phục lỗi “Windows Installer Service could not be accessed”.

*


Bạn đang xem: Lỗi window installer win 7

Cách sửa lỗi “Windows Installer Service could not be accessed”

Việc sửa lỗi “Windows Installer Service could not be accessed” gồm rất nhiều phương pháp tùy theo phương pháp bạn sử dụng hoàn toàn có thể thử lần lượt các phương pháp mà mình trình diễn dưới đây!


Phương pháp 1: hạn chế lỗi Windows Installer Service bằng CMD

Đầu tiên nhấn tổ hợp phím Windows + R – nhằm mở hộp thoại Run – Hoặc chúng ta có thể vào Start > Kích lựa chọn Run

*

Sau kia trên hành lang cửa số Run > Gõ CMD vào ô open và Enter

*

Sau đó hãy coppy hoặc gõ lần lượt những dòng lệnh được hỗ trợ bên dưới

Đối với Windows 64 bit

%windir%system32msiexec.exe/unregister

%windir%system32msiexec.exe/regserver

%windir%syswow64msiexec.exe/unregister

%windir%syswow64msiexec.exe/regserver


*

Sau kia gõ lệnh Exit để đóng cửa sổ Command

*

Đối cùng với Windows 32 bit dùng lệnh sau

msiexec/unregister

msiexec/regserver

Sau khi thực hiện ngừng hãy Restart lại máy tính xách tay nếu may mắn máy tính của bạn sẽ khắc phục được lỗi!

Phương pháp 2: Khởi động dịch vụ Windows Installer Service

Để khởi rượu cồn dịch vụ Windows Installer Service chúng ta thực hiện bằng phương pháp Kích vào nút Start gõ CMD vào ô tìm kiếm kiếm > Kích chuột đề nghị vào CMD > Kích chọn Run as administrator!

*

Lúc này trên cửa sổ CMD triển khai lệnh dưới đây bằng cách gõ

net start MSIServer

Nhấn Enter nhằm thực thi quá trình khởi động dịch vụ Windows Installer Service


Xem thêm: Download Autodesk 3Ds Max 2015 17, Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt 3Ds Max 2015

*

Sau kia thử thiết lập ứng dụng xem sao, giả dụ may mắn bạn sẽ khắc phục được lỗi khó tính này!

Phương pháp 3: Khởi động Windows Installer Service trong Registry

Ra không tính Desktop > Phải con chuột > Kích lựa chọn New > Kích chọn Text Document để chế tạo một file Text mới!

Sau đó sao chép toàn cỗ nội dung tiếp sau đây và dính vào File Text!

Windows Registry Editor Version 5.00 "DisplayName"="
%SystemRoot%system32msimsg.dll,-27""ImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00, 74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d, 00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,20,00,2f,00,56,00,00,00"Description"="
%SystemRoot%system32msimsg.dll,-32""ObjectName"="LocalSystem""ErrorControl"=dword:00000001"Start"=dword:00000003"Type"=dword:00000010"DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00"ServiceSidType"=dword:00000001"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76, 00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00, 74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,69, 00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,63,00, 6b,00,4d,00,65,00,6d,00,6f,00,72,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c, 00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00, 73,00,65,00,42,00,61,00,73,00,65,00,50,00,72,00,69,00,6f,00,72,00,69,00,74, 00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00, 65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,50,00,65,00,72,00,6d,00,61,00,6e, 00,65,00,6e,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00, 00,00,53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69, 00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00, 69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00, 00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00, 66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53, 00,65,00,50,00,72,00,6f,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,53,00,69,00,6e,00,67,00, 6c,00,65,00,50,00,72,00,6f,00,63,00,65,00,73,00,73,00,50,00,72,00,69,00,76, 00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00, 72,00,73,00,6f,00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c, 00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00, 47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65, 00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00, 72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72, 00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00, 73,00,74,00,6f,00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67, 00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00, 51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67, 00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00, 50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54, 00,61,00,6b,00,65,00,4f,00,77,00,6e,00,65,00,72,00,73,00,68,00,69,00,70,00, 50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c, 00,6f,00,61,00,64,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,50,00,72,00,69,00, 76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00"FailureActions"=hex:84,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00, 00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00 "0"="RootLEGACY_MSISERVERWindows Registry Editor Version 5.00"DisplayName"="
%SystemRoot%system32msimsg.dll,-27""ImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,20,00,2f,00,56,00,00,00"Description"="
%SystemRoot%system32msimsg.dll,-32""ObjectName"="LocalSystem""ErrorControl"=dword:00000001"Start"=dword:00000003"Type"=dword:00000010"DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00"ServiceSidType"=dword:00000001"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,63,00,6b,00,4d,00,65,00,6d,00,6f,00,72,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,42,00,61,00,73,00,65,00,50,00,72,00,69,00,6f,00,72,00,69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,50,00,65,00,72,00,6d,00,61,00,6e,00,65,00,6e,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00,69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,50,00,72,00,6f,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,53,00,69,00,6e,00,67,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,6f,00,63,00,65,00,73,00,73,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00,73,00,74,00,6f,00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,00,61,00,6b,00,65,00,4f,00,77,00,6e,00,65,00,72,00,73,00,68,00,69,00,70,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,61,00,64,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00"FailureActions"=hex:84,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00"0"="RootLEGACY_MSISERVER000""Count"=dword:00000001"NextInstance"=dword:0000000100""Count"=dword:00000001"NextInstance"=dword:00000001Sau kia vào File lựa chọn Save As > trong mục file Type Kích lựa chọn All Files > trong phần tệp tin Name đặt tên bất kỳ kèm theo thành phần không ngừng mở rộng là “.reg” (Ví dụ: service.reg) > Kích chọn Save để giữ giàng File mới!

Cuối cùng Kích chuột buộc phải vào File new tạo > Kích lựa chọn Run as administrator để thực thi việc khởi động Windows Installer Service trong Registry


Cuối cùng không có gì hơn nếu như bạn cảm thấy bài viết có ích hãy subscribe blog của mình tiếp tục để cập nhật những bài viết mới tuyệt nhất qua email – chân thành cảm ơn!