Lỗi thiếu file nhạc trong audition

      130

Hỗ trợ game Audition VTC trò chơi. (nhớ bật sub nhé chúng ta :D)Sửa lỗi nhạc Audition:– Thiếu tệp tin abm/tbm.– Mã music không cân xứng.