Không di chuyển được layer trong photoshop

      158

Move sầu Tool là một lý lẽ được thực hiện các độc nhất trong Photosiêu thị, là pháp luật di chuyển cực kì khỏe mạnh vẽ, có tác dụng dịch chuyển cả thiên hà