Khi nào phải nộp thuế nhà thầu

      56

Đăng ký thuế đơn vị thầu với nộp thuế là trong những nghĩa vụ mà các nhà thầu nước ngoài, bên thầu phụ nước ngoài phải thực hiện. Vậy thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu là bao lâu?


*
Mục lục bài xích viết

Điều kiện, thời hạn đăng ký thuế đơn vị thầu (Ảnh minh họa)

1. Đối tượng đk thuế nhà thầu

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định, đối tượng người tiêu dùng đăng ký kết thuế đơn vị thầu là bên thầu nước ngoài, bên thầu phụ quốc tế nộp thuế theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II Thông tư 103/2014/TT-BTC nếu đáp ứng đầy đủ các đk sau:

- bao gồm cơ sở hay trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

- Thời hạn kinh doanh tại nước ta theo hợp đồng công ty thầu, hòa hợp đồng công ty thầu phụ từ bỏ 183 ngày trở lên tính từ lúc ngày hòa hợp đồng đơn vị thầu, đúng theo đồng công ty thầu phụ bao gồm hiệu lực;

- Áp dụng cơ chế kế toán nước ta và triển khai đăng cam kết thuế, được phòng ban thuế cấp cho mã số thuế.

Bạn đang xem: Khi nào phải nộp thuế nhà thầu

Trong ngôi trường hợp nhà thầu nước ngoài không đáp ứng các đk trên thì bên vn nộp thuế nắm cho bên thầu, công ty thầu phụ nước ngoài

2. Thời hạn đăng ký thuế nhà thầu

Theo tại điểm d khoản 2 Điều 33 Luật thống trị thuế 2019 quy định:

Người nộp thuế đk thuế thẳng với cơ sở thuế thì thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày có tác dụng việc kể từ ngày cam kết hợp đồng nhấn thầu so với nhà thầu, bên thầu phụ quốc tế kê khai nộp thuế thẳng với cơ sở thuế; ký hợp đồng, hiệp nghị dầu khí.

Về thời hạn đăng ký thuế so với bên nước ta nộp thuế gắng cho công ty thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là trong thời hạn 10 ngày làm cho việc kể từ ngày vạc sinh trách nhiệm khấu trừ cùng nộp thuế thay.

Xem thêm: Video Copilot

3. Hồ nước sơ đk thuế bên thầu và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

Theo khoản 4 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ nước sơ đk thuế đơn vị thầu gồm:

- Tờ khai đk thuế chủng loại số 04-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông bốn 105/2020/TT-BTC.

Mẫu 04-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế

- Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, công ty thầu phụ nước ngoài mẫu số BK04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC (nếu có);

Mẫu BK04-ĐK-TCT: Bảng kê những nhà thầu nước ngoài

- phiên bản sao Giấy xác thực đăng ký kết văn phòng Điều hành; hoặc Văn bản tương đương vày cơ quan có thẩm quyền cung cấp (nếu có).