Kết chuyển lãi lỗ trên misa

      108
1. Nội dung
Cho phép lập hội chứng trường đoản cú kết gửi thời điểm cuối kỳ nhằm xác minh công dụng vận động cấp dưỡng sale như: kết chuyển lệch giá, kết đưa chi phí và kết đưa lãi lỗ. 

2. Định khoản
1. Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá bán hối đoái:

Nợ TK 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính

2. Kết chuyển lỗ chênh lệch tỷ giá chỉ hối đoái:

Nợ TK 635 giá cả tài chính

Có TK 413 Chênh lệch tỷ giá chỉ hối đoái

3. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu (TT200):

Nợ TK 511 Doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ

Có TK 521 Các khoản sút trừ doanh thu

4. Cuối kỳ kết chuyển lệch giá bán hàng, lệch giá hoạt động tài chính với những khoản thu nhập khác:

Nợ TK 511 Doanh thu bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ

Nợ TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 Thu nhập khác

Có TK 911 Xác định kết quả khiếp doanh

5. Cuối kỳ kết chuyển giá bán vốn hàng hóa, chi phí tài thiết yếu, chi phí khác, chi phí bán hàng, ngân sách quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 911 Xác định kết quả ghê doanh

Có TK 632 Giá vốn mặt hàng bán

Có TK 635 giá cả tài chính

Có TK 811 Ngân sách khác

Có TK 641 Ngân sách bán hàng

Có TK 642 Chi tiêu quản lý doanh nghiệpCó TK 6421, 6422 (giá cả bán sản phẩm, ngân sách thống trị công ty TT133)

6. Cuối kỳ kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nợ TK 911 Xác định kết quả gớm doanh

Có TK 821 giá cả thuế thu nhập doanh nghiệp

7. Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ

Nếu lãi:

Nợ TK 911 Xác định kết quả khiếp doanh

Có TK 421 Lợi nhuận chưa phân phối

Nếu lỗ:

Nợ 421 Lợi nhuận không phân phối

Có TK 911 Xác định kết quả marketing

3. Hướng dẫn bên trên phần mềm
Cách 1: Knhị báo những cặp tài khoản kết đưa cuối kỳ
Vào Danh mụcTài khoảnTài khoản kết chuyển, lựa chọn công dụng Thêm.

Bạn đang xem: Kết chuyển lãi lỗ trên misa

*

Knhì báo cặp tài khoản kết gửi, tiếp đến dìm Cất.

Lưu ý: Hệ thống đã xuất bản sẵn khối hệ thống những cặp thông tin tài khoản kết gửi, kế toánhoàn toàn có thể knhị báo bổ sung hoặc sửa đổi các cặp tài khoản kết chuyển vẫn tất cả cân xứng với tận hưởng làm chủ của bạn.

Xem thêm: Điểm Danh Những Bộ Phim Học Đường Thái Lan Hay Nhất (Phần 2)

Bước 2: Thực hiện tại kết chuyển lãi lỗ marketing cuối kỳ
Vào phân hệ Tổng hợptab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng ThêmKết gửi lãi lỗ.

*

Hệ thống auto tổng thích hợp số tiền tương ứng cùng với từng cặp thông tin tài khoản buộc phải kết đưa.Nhấn Cất nhằm lưu lại công bố triệu chứng tự kết chuyển.