Hủy email đã gửi trong outlook

      81
Outlook mang đến ecole.vn 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook 2013 Office dành đến doanh nghiệp Outlook 2010 Outlook 2007 xem thêm...Ít hơn

Với chức năng thu hồi thư, thư bạn đã gởi đi sẽ được tróc nã xuất khỏi vỏ hộp thư của những người nhấn vẫn không mở thư này. Chúng ta cũng có thể thay bằng một thư nạm thế. Ví dụ: nếu như khách hàng quên đưa vào tệp thêm kèm, bạn có thể tìm giải pháp rút lại thư cùng gửi thư thay thế có tệp gắn kèm.

Bạn đang xem: Hủy email đã gửi trong outlook

Chức năng tịch thu thư sẵn dùng sau khi bạn bấm chuột Gửi còn chỉ sẵn cần sử dụng nếu cả chúng ta và fan nhận có tài khoảnecole.vn 365 hoặc tài khoản e-mail ecole.vn Exchange trong cùng một nhóm chức.


Để tịch thu và thay thế sửa chữa thư

Trong hành lang cửa số ngăn thư mục trái của cửa sổ Outlook, chọn thư mục Mục đã gửi.

Mở thư bạn có nhu cầu thu hồi. Các bạn phải bấm đúp nhằm mở thư. Câu hỏi chọn thư để hiển thị trong ngăn đọc sẽ không cho phép bạn tịch thu thư.

Nếu các bạn có Dải băng Cổ điển, tự tab Thư, chọn Hành động > hồi Thư Này.

*
nếu khách hàng có Dải băng solo giản, hãy chọn tab Thư, rồi chọn Lệnh khác (...). Trỏ cho tới Hành động và chọn Thu hồi Thư Này
*


Lưu ý: 

Bạn không thể tịch thu thư được đảm bảo an toàn Thông tin Azure bảo vệ.

Bạn ko thể tịch thu thư trong Outlook trên web.


Bấm Xóa bản sao không đọc của thư này hoặc Xóa bản sao không đọc và nuốm bằng thư mới, rồi bấm OK.

*

Nếu chúng ta muốn giữ hộ thư cầm cố thế, hãy soạn thư với bấm Gửi.

Để kiểm tra việc thu hồi

Sự thành công hoặc thua của việc thu hồi thư phụ thuộc vào cài đặt của bạn nhận trong Outlook. Bảng dưới đây trình bày năm tình huống:

Hành động

Kết quả

Bạn nhờ cất hộ thư mang đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi thế nó bằng thư mới.

Trên laptop của fan nhận, vào mục Theo dõi, hộp kiểm Tự động xử lý yêu cầu và phản hồi các yêu thương cầu họp và bỏ phiếu được chọn.


Lưu ý: Để xem tùy chỉnh này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn mang đến mục Theo dõi.


Cả thư gốc và thư thu hồi đều đã mang đến Hộp thư cho của tín đồ nhận.

Giả sử thư gốc chưa được đọc, thì thư cội sẽ được xóa và bạn nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là người gửi, đã xóa thư đó khỏi hộp thư của bạn nhận.


Lưu ý: Nếu thư nơi bắt đầu được khắc ghi là đang đọc (xem trong phòng Đọc không được xem như là đọc thư trong trường hợp này) khi thư thu hồi được xử lý, thì người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là fan gửi, mong muốn xóa thư đó. Mặc dù nhiên, thư đó vẫn còn trong folder Outlook của fan nhận.


Bạn giữ hộ thư đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi vậy nó bằng thư mới.

Trên máy tính xách tay của người nhận, vào mục Theo dõi, hộp kiểm Tự động xử lý yêu cầu và phản hồi các yêu thương cầu họp và bỏ phiếu không được chọn.


Lưu ý: Để xem tùy chỉnh này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn mang lại mục Theo dõi.


Cả thư cội và thư tịch thu đều đã đến Hộp thư mang lại của tín đồ nhận.

Trên máy tính của tín đồ nhận, một trong những các công dụng sau xảy ra:

Nếu bạn nhận mở thư tịch thu trước, thì thư gốc có khả năng sẽ bị xóa và fan nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là tín đồ gửi, đang xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu bạn nhận mở thư gốc trước, thì việc tịch thu thất bại với cả thư nơi bắt đầu và thư thu hồi vẫn còn.


Lưu ý: Nếu thư gốc được ghi lại là đã đọc (xem trong phòng Đọc ko được xem là đọc thư trong trường hợp này) khi thư tịch thu được xử lý, thì tín đồ nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là bạn gửi, ước ao xóa thư đó. Tuy nhiên, thư đó vẫn tồn tại trong thư mục Outlook của fan nhận.


Bạn gửi thư cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi rứa nó bằng thư mới.

Trên máy tính của người nhận, vì quy tắc hoặc do hành động của tín đồ nhận, thư cội được chuyển thoát khỏi Hộp thư đến, mang lại một thư mục khác cùng thư thu hồi vẫn tồn tại trong hộp thư mang đến (hoặc cũng khá được chuyển cho một folder khác).

Nếu thư tịch thu và thư gốc nằm trong các thư mục riêng biệt rẽ, thì tín đồ nhận sẽ nhận thấy thông báo rằng việc thu hồi thất bại. Điều này xảy ra không dựa vào vào cấu hình của Outlook với trạng thái đã đọc của thư.

Cả thư cội và thư new đều còn với những người nhận.

Bạn gởi thư mang đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi gắng nó bằng thư mới.

Trên máy tính người nhận, vị quy tắc hoặc do hành động của bạn nhận, cả nhì thư hầu như được chuyển mang lại cùng thư mục. Tác dụng tương tự như các gì xảy ra khi Outlook không được cấu hình để tự động giải pháp xử lý thư.

Trên laptop của tín đồ nhận, một trong các kết quả sau xảy ra:

Nếu tín đồ nhận mở thư tịch thu trước, thì thư gốc có khả năng sẽ bị xóa và bạn nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là tín đồ gửi, sẽ xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu người nhận mở thư gốc trước, thì việc tịch thu thất bại cùng cả thư cội và thư new vẫn còn.

Bạn gửi thư mang đến thư mục công cộng. Bạn thu hồi thư gốc rồi núm nó bằng thư mới.

Một trong các kết quả sau xảy ra:

Nếu tín đồ nhận hiểu thư thu hồi có quyền truy cập đọc thư đối với toàn bộ các mục bên trên thư mục nơi công cộng nhưng không đọc thư gốc, thì việc tịch thu thành công và chỉ thư mới còn lại. Bạn, là người gửi, nhận thấy thông báo rằng việc tịch thu đã thành công.

Nếu fan nhận đã đánh dấu thư nơi bắt đầu là vẫn đọc, thì tín đồ nhận sẽ được thông tin rằng việc tịch thu thất bại với chỉ bao gồm thư tịch thu bị xóa.

Nếu một người dùng có bất kỳ quyền nào khác đối với thư mục chỗ đông người mà mở thư thu hồi, thì việc thu hồi thất bại và người tiêu dùng nhận được thông báo rằng việc tịch thu thất bại. Cả thư cũ cùng thư mới vẫn còn đấy trên folder công cộng.

Nếu tín đồ nhận đọc thư cội và sau đó đánh dấu là không đọc, thì thư đó được xem là chưa đọc với việc tịch thu thành công.

Trong folder công cộng, bạn đọc chứ không phải người gửi có quyền ra quyết định sự thành công xuất sắc hay chiến bại của bài toán thu hồi.


Quan trọng:  Office 2007 không còn được hỗ trợ. Tăng cấp lên ecole.vn 365 để gia công việc từ ngẫu nhiên thiết bị như thế nào và liên tục nhận được hỗ trợ.Nâng cung cấp ngay


Để thu hồi và sửa chữa thư

Trong Thư, ở ngăn Dẫn hướng, hãy nhấn vào Mục Đã gửi.

Xem thêm: Cách Cập Nhật Flash Player Mới Nhất Và Đơn Giản Nhất), Can You Still Update Adobe Flash Player

Mở thư bạn muốn thu hồi và cầm thế.

Trên tab Thư, trong đội Hành động, nhấn vào Hành rượu cồn Khác, rồi bấm Thu hồi Thư Này.

*

Bấm vào mục Xóa các bạn dạng chưa gọi rồi sửa chữa bằng một thư mới hoặc Xóa các bản chưa đọc rồi thay thế bằng một thư mới.


Lưu ý: Nếu nhiều người đang gửi thư đến các người, bạn có thể muốn bỏ chọn vỏ hộp kiểm Cho tôi biết nếu như tình trạng tịch thu thành công hoặc không thành công với từng bạn nhận.


Nếu bạn muốn gởi thư vắt thế, hãy biên soạn thư và bấm Gửi.

Nếu các bạn không thấy lệnh Thu hồi Thư Này thì chắc hẳn rằng bạn không có tài năng khoản Exchange hệ thống hoặc các bạn hiện đang không sử dụng ecole.vn Office Outlook 2007. Yêu thương cầu bao gồm cả hai nhằm sử dụng tính năng thu hồi.

Bạn rất có thể kiểm tra hộp thoại Cài đặt Tài khoản trong Outlook nhằm biết loại tài khoản e-mail trong hồ sơ Outlook của mình.

Trên thực đơn Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

Trên tab Email, cột Loại vẫn liệt kê loại thông tin tài khoản cho từng mục nhập.

*

Để kiểm tra việc thu hồi

Kết quả thu hồi thành không hay là không sẽ dựa vào vào setup của bạn nhận vào ecole.vn Outlook. Tư kịch bạn dạng sau đây giải thích điều đã xẩy ra trong các tình huống khác nhau, hẳn nhiên một kịch bản bổ sung thể hiện việc tịch thu thư, được gửi mang đến thư mục công khai của ecole.vn Exchange.

Hành động

Kết quả

Bạn gửi thư thư điện tử cho ai đó. Bạn tịch thu thư gốc và thay thế bằng một thư mới.

Trên laptop của người nhận, bên dưới Tùy chọn Theo dõi, hộp kiểm Xử lý yêu mong và bình luận khi đến đã có chọn.

(Để xem setup này, trên menu Công cụ, hãy click chuột Tùy chọn, bấm Tùy lựa chọn Email, rồi bấm vào Tùy chọn Theo dõi.)

Cả thư gốc và thư tịch thu đều đã cho Hộp thư mang đến của người nhận.

Giả sử thư gốc không được đọc, khi đó thư cội sẽ bị xóa và bạn nhận sẽ được thông báo rằng bạn, với tư cách là tín đồ gửi, đang xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.


Lưu ý: Nếu thư nơi bắt đầu được khắc ghi là vẫn đọc (xem trong ngăn Đọc không được coi là đọc thư trong trường hợp này) khi thư thu hồi được xử lý, thì fan nhận sẽ được thông tin rằng bạn, với tư cách là người gửi, mong mỏi xóa thư mà lại thư đó vẫn còn trong thư mục Outlook của tín đồ nhận.


Bạn gửi thư e-mail cho ai đó. Bạn tịch thu thư cội và thay thế bằng một thư mới.

Trên máy tính của tín đồ nhận, dưới Tùy lựa chọn Theo dõi, hộp kiểm Xử lý yêu mong và ý kiến khi đến không được chọn.

(Để xem thiết lập này, trên menu Công cụ, hãy click chuột Tùy chọn, bấm Tùy lựa chọn Email, rồi bấm chuột Tùy lựa chọn Theo dõi.)

Cả thư cội và thư tịch thu đều đã mang đến Hộp thư cho của tín đồ nhận.

Trên máy tính của fan nhận, trong số những tình huống sau xảy ra:

Nếu fan nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc có khả năng sẽ bị xóa và người nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là người gửi, đang xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.

Nếu bạn nhận mở thư cội trước, thì việc thu hồi thất bại cùng cả thư gốc và thư thu hồi vẫn còn.


Lưu ý: Nếu thư gốc được đánh dấu là sẽ đọc (xem trong phòng Đọc không được xem là đọc thư trong trường hợp này) khi thư tịch thu được xử lý, thì bạn nhận sẽ được thông tin rằng bạn, với tư cách là tín đồ gửi, mong xóa thư dẫu vậy thư đó vẫn còn đó trong thư mục Outlook của bạn nhận.


Bạn nhờ cất hộ thư thư điện tử cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc và thay thế bằng một thư mới.

Trên máy vi tính của người nhận, theo nguyên tắc hoặc do hành vi của bạn nhận, thư gốc được chuyển cho một thư mục khác và thư thu hồi vẫn còn đó trong vỏ hộp thư cho (hoặc cũng khá được chuyển mang đến một thư mục khác).

Miễn là thư thu hồi và thư gốc nằm trong các thư mục riêng rẽ thì fan nhận sẽ nhận được thông báo cho biết thêm đã không thu hồi được. Lỗi này xẩy ra bất kể thông số kỹ thuật của Outlook và trạng thái gọi của thư.

Cả thư gốc và thư new đều còn với những người nhận.


Lưu ý: Nếu bạn nhận đang đọc thư gốc, rồi lưu lại thư là chưa đọc, Outlook sẽ xử lý thư như thể thư chưa từng được phát âm và tịch thu thư thành công.


Bạn nhờ cất hộ thư thư điện tử cho ai đó. Bạn thu hồi thư nơi bắt đầu và thay thế bằng một thư mới.

Trên máy tính của tín đồ nhận, theo phép tắc hoặc do hành vi của người nhận, cả nhì thư phần đông được chuyển mang đến cùng thư mục. Bài toán này dẫn mang lại hành vi giống như như phần đa gì xảy ra khi Outlook ko được đặt cấu hình để auto xử lý thư.

Trên laptop của bạn nhận, giữa những tình huống sau xảy ra:

Nếu fan nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc sẽ bị xóa và tín đồ nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là fan gửi, đã xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu tín đồ nhận mở thư nơi bắt đầu trước, thì việc tịch thu thất bại và cả thư cội và thư bắt đầu vẫn còn.


Lưu ý: Nếu fan nhận vẫn đọc thư gốc, rồi lưu lại thư là chưa đọc, Outlook sẽ cách xử trí thư như thể thư chưa từng được đọc và thu hồi thư thành công.


Bạn giữ hộ thư email đến một folder công cộng. Bạn thu hồi thư gốc, rồi sửa chữa bằng thư mới.

Một trong những điều tiếp sau đây sẽ xảy ra:

Nếu tín đồ nhận phát âm thư tịch thu có quyền truy nhập phát âm đối với tất cả các mục bên trên thư mục công cộng nhưng không đọc thư nơi bắt đầu thì việc tịch thu đã thành công xuất sắc và chỉ từ lại thư mới. Bạn, với tư phương pháp là bạn gửi, cảm nhận thông báo cho thấy việc thu hồi đã thành công.

Nếu fan nhận đã ghi lại thư nơi bắt đầu là đã đọc, thì fan nhận sẽ được thông tin rằng việc thu hồi thất bại với chỉ tất cả thư thu hồi bị xóa.

Nếu một người dùng có ngẫu nhiên quyền nào khác đối cùng với thư mục nơi công cộng mà mở thư tịch thu thì sẽ không thu hồi được và người tiêu dùng nhận được thông báo cho biết không thu hồi được. Cả thư cũ và thư mới vẫn còn đấy trên folder công cộng.

Nếu tín đồ nhận phát âm thư gốc, rồi ghi lại thư là chưa đọc, Outlook sẽ cách xử lý thư như thể thư trước đó chưa từng được hiểu và thu hồi thư thành công.

Trong folder công cộng, người đọc chứ không phải người gửi có quyền ra quyết định sự thành công xuất sắc hay thua kém của câu hỏi thu hồi.