Hỗn hợp x gồm na, ba, na2o và bao

      41

Câu 9924: Hỗn phù hợp X bao gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan trọn vẹn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2(đktc) và dung dịch Y, trong các số ấy có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ trọn vẹn 6,72 lít khí CO2(đktc) vào Y, nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm na, ba, na2o và bao

15,76

B.

Xem thêm: Thay Đổi Định Dạng Ngày Tháng Trong Google Sheet Với Locale Và

39,40

C. 21,92

D. 23,64


Giải chi tiết:

Quy đổi các thành phần hỗn hợp X thành Na, Ba, O

*
=>
*

=>

*
=>
*

=> hỗn hợp kiềm sau bội phản ứng bao gồm 0,14 mol NaOH với 0,12 mol Ba(OH)2

Do 1 bội nghịch ứng tạo thành cả

*

Ta tất cả

*
= 0,12 (mol); 

*
=> 
*
*
-
*
= 0,38 - 0,3 = 0,08

=> 

*
= 0,08 (mol) =>
*
= 0,08.197 = 15,76 (gam)

=> Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát