Hno3 tác dụng với kim loại

      62
I. đặc thù vật lý của Axit Nitric HNO3II. Tính chất hoá học của Axit Nitric HNO31. Axit Nitric biểu thị tính axit2. Axit Nitric diễn đạt tính oxi hoáIII. Bài bác tập về Axit nitric

Vậy HNO3 axit nitric và các hợp chất muối nitrat gồm những tính chất hoá học và tính chất vật lý đặc trưng gì? nội dung bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể về tính hóa học hoá học tập của axit nitric với mối nitrat.

Bạn đang xem: Hno3 tác dụng với kim loại

Tính chất hoá học của Axit Nitric HNO3. Lấy một ví dụ và bài xích tập về axit Nitric nằm trong phần: CHƯƠNG 2: NITƠ PHOTPHO

I. đặc điểm vật lý của Axit Nitric HNO3

+ Axit nitric thuần khiết là hóa học lỏng, không màu, bốc khói dũng mạnh trong bầu không khí ẩm, D=1,53 g/cm3

*

+ Axit nitric yếu bền. Ngay lập tức ở điều kiện thường, khi có ảnh sáng, dung dịch axit nitric bị phân hủy 1 phần giải phóng nitơ đioxit. Khí này tung trong hỗn hợp axit có tác dụng dung dịch có màu vàng.

+ Axit nitric chảy trong nước ở bất kì tỉ lệ nào. Trong chống thí nghiệm thông thường có loại HNO3 độ đậm đặc 68%, D=1,40 g/cm3

Cấu chế tạo phân tử của Axit Nitric

Về tính chất hoá học tập của Axit nitric:

Tác dụng với BazơTác dụng với Oxit bazơTác dụng cùng với MuốiTác dụng với Kim loạiTác dụng cùng với phi kim

Dưới đây, họ cùng tìm hiểu cụ thể về tính chất hoá học của axit nitric.

II. đặc thù hoá học tập của Axit Nitric HNO3

1. Axit Nitric biểu đạt tính axit

* HNO3 là 1 axit mạnh khỏe (do HNO3 phân ly thành H+ với NO3-)

*

a) Axit Nitric có tác dụng quỳ tím gửi thành màu sắc đỏ.

b) Axit Nitric chức năng với oxit bazơ (trong đó kim loại đã dành hóa trị cao nhất) muối hạt + H2O:

HNO3 + CuO

2HNO3 + CuO Cu(NO3)2 + H2O

c) Axit Nitric tính năng với bazơ (trong đó kim loại đã đạt hóa trị cao nhất) muối hạt + H2O:

HNO3 + NaOH

HNO3 + NaOH NaNO3 + H2O

HNO3 + KOH

HNO3 + KOH KNO3 + H2O

HNO3 + Mg(OH)2

2HNO3 + Mg(OH)2 Mg(NO3)2 + 2H2O

d) Axit Nitric công dụng với muối hạt (trong muối hạt kim loại đã dành hóa trị cao nhất) muối bắt đầu + axit mới:

HNO3 + CaCO3


2HNO3 + CaCO3 Ca(NO­3­)2 + CO2 + H2O

2. Axit Nitric biểu hiện tính oxi hoá

* HNO3 gồm số oxi hoá là +5 (có tính oxi hoá mạnh) yêu cầu tuỳ vào nồng độ của HNO3 và tài năng khử của chất tham gia hoàn toàn có thể bị khử thành:

a) Axit Nitric chức năng với kim loại:

HNO3 phản bội ứng với phần lớn các kim loại bỏ Au với Pt muối hạt nitrat + H2­O và sản phẩm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 cùng NH4NO3).

PTPƯ: M + HNO3 M(NO3)n + H2O + NO2 (NO, N2O, N2, NH4NO3)

sản phẩm khử của N+5 là tùy trực thuộc vào độ mạnh mẽ của sắt kẽm kim loại và nồng độ của dung dịch axit, thường thì thì:

Dung dịch HNO3 đặc công dụng với sắt kẽm kim loại NO2;Dung dịch HNO3 loãng công dụng với kim loại khử yếu (như: Cu, Pb, Ag,..) NO;Dung dịch HNO3 loãng công dụng với sắt kẽm kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,) thì N bị khử xuống tới mức càng sâu (N2, N2O, NH4NO3).

Xem thêm: Trò Chơi Luyện Phát Âm Cho Trẻ, Giúp Trẻ Luyện Nói Với 10 Hay Nhất

Ví dụ: HNO3 chức năng với kim loại

HNO3 + Cu

Cu + 4HNO3 Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

HNO3 + Fe

Fe + 4HNO3 (loãng) Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

HNO3 + Na

8Na + 10HNO3 8NaNO3 + NH4NO3 + 3H2O

Lưu ý: Nếu mang đến Fe hoặc các thành phần hỗn hợp Fe với Cu công dụng với dung dịch HNO3 mà sau bội phản ứng còn dư kim loại trong hỗn hợp Fe chiếm được chỉ ở dạng muối Fe2+.

b) chức năng với phi kim NO2 + H2O + oxit của phi kim.

HNO3 + C

C + 4HNO3 CO2 + 4NO2 + 2H2O

HNO3 + S

S + 4HNO3 SO2 + 4NO2 + 2H2O

HNO3 + P

P + 5HNO3 H3PO4 + 5NO2 + H2O

c) Axit Nitric công dụng với những chất khử khác (oxit bazơ, bazơ cùng muối trong các số đó kim loại chưa có hóa trị cao nhất).

4HNO3 + FeO Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

4HNO3 + FeCO3 Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

Lưu ý:


Khí N2O là khí gây cười, khí vuiN2 không gia hạn sự sống, sự cháyKhí NO2 tất cả màu nâu đỏNH4NO3 không sinh ra ở dạng khí, khi mang đến kiềm vào sắt kẽm kim loại thấy có mùi khaiHNO3 đặc nguội tiêu cực (không phản bội ứng) cùng với Al, Fe, Cr.

III. Bài xích tập về Axit nitric

Bài 2 trang 45 sgk hoá 11: Lập các phương trình hoá học

a) Ag + HNO3, quánh NO2 + ? + ?

b) Ag + HNO3, loãng NO + ? + ?

c) Al + HNO3 N2O + ? + ?

d) Zn + HNO3 NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 NO + Fe(NO3)3 + ?

f) Fe3O4 + HNO3 NO + Fe(NO3)3 + ?

* lời giải Bài 2 trang 45 sgk hoá 11:

Ta có các PTPƯ sau (cân bằng PTPƯ bằng cách thức Electron):

a) Ag + 2HNO3, quánh NO2 + AgNO3 + H2O

b) 3Ag + 4HNO3, loãng NO + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 3N2O + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 NH4NO3 + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 NO + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

f) 3Fe3O4 + 28HNO3 NO + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Bài 5 trang 45 sgk hoá 11: Viết phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng tiến hành dãy chuyển hóa sau:

NO2 HNO3 Cu(NO3)2 Cu(OH)2 Cu(NO3)2 CuO Cu CuCl2

* giải thuật bài 5 trang 45 sgk hoá 11:

Ta có những PTPƯ sau:

(1). 4NO2 + O2 + 2H2O 4HNO3

(2). 8HNO3 + 3Cu 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Hoặc CuO + 2HNO3 Cu(NO3)2 + H2O

(3). Cu(NO3)2 + 2NaOH Cu(OH)2 + 2NaNO3

(4). Cu(OH)2 + 2HNO3 Cu(NO3)2 + 2H2O

(5). 2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2


(6) CuO + H2 Cu + H2O

(7) Cu + Cl2 CuCl2

Bài tập 6 trang 45 sgk hoá 11: khi hoà tan 30,0g tất cả hổn hợp đồng và đồng (II) oxit vào 1,5 lít hỗn hợp axit nitric 1,00M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lit nitơ monooxit (đktc). Xác minh hàm lượng phần trăm của đồng (II) oxit trong lếu láo hợp, độ đậm đặc mol của đồng (II) nitrat và axit nitric trong dung dịch sau bội phản ứng, biết rằng thể tích những dung dịch không rứa đổi.

* giải mã bài tập 6 trang 45 sgk hoá 11:

Theo bài bác ra, ta có: nHNO3 = 1,5. 1,00 = 1,5 (mol)

nNO = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

PTPƯ: 3Cu + 8HNO3 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

CuO + 2HNO3 Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo PTPƯ (1) nCu = (3/2).nNO = (3/2). 0,3 = 0,45 mol

Gọi số mol CuO thâm nhập phản ứng là x (nCuO = x mol)

Ta có: mhỗn hợp = mCu + mCuO = 0,45. 64 + 80x = 30,00

x = 0,015 nCuO = 0,015 mol mCuO = 0,015. 80 = 1,2 g

(Hoặc mCuO = 30 0,45. 64 = 1,2g)

%CuO= (1,2/30). 100% = 4%

Theo PTPƯ (1) nCu(NO3)2 = nCu = 0,45 mol

Theo PTPƯ (2) nCu(NO3)2 = nCuO = 0,015 mol

Vậy tổng thể mol: nCu(NO3)2 = 0,45 + 0,015 = 0,465(mol)

CM Cu(NO3)2 = 0,465/1,5 = 0,31(M)

Theo PTPƯ (1): nHNO3 = 4. NNO = 4. 0,3 = 1,2 mol

Theo PTPƯ (2): nHNO3 = 2. NCuO= 2. 0,015 = 0,03 mol

nHNO3 (dư)= 1,5 1,2 0,03 = 0,27(mol)

CM HNO3 = 0,27/1,5 = 0,18(M)

Tính chất hoá học tập của axit Nitric HNO3. Lấy một ví dụ và bài xích tập Hoá 11 bài xích 9 được soạn theo sách mới nhất và Được hướng dẫn biên soạn bởi những thầy gia sư dạy giỏi tư vấn, giả dụ thấy xuất xắc hãy chia sẻ và phản hồi để đa số chúng ta khác học hành cùng.