Hang đá tiếng anh là gì

      70
Hang đá lễ giáng sinh tiếng Anh là christmas crib, phiên âm ˈkrɪsməs krib. Hang đá giáng sinh là biểu tượng của việc Con Chúa nhập thể và câu hỏi tin vấn đề này là tùy thuộc vào đức tin của từng người.

Bạn đang xem: Hang đá tiếng anh là gì


Hang đá lễ giáng sinh tiếng Anh là christmas crib, phiên âm /ˈkrɪsməs krib/.

In legend, God was born in a small cave, where the manger of shepherds shepherds in Bethlehem. Today, almost every large và small church has a cave with a manger, inside there are statues of the Child, St. Joseph, Mary, surrounded by donkeys, sheep, statues of the Three Kings, angels. There was a light above, shining from a star that ledthe Three Kings to lớn God.

Trong truyền thuyết, Chúa ra đời trong một hang đá nhỏ, nơi máng cỏ của các mục đồng chăn rán tại thành Bê-lem. Ngày nay, hầu hết các giáo mặt đường lớn bé dại đều tất cả hang đá cùng với máng cỏ, phía bên trong có tượng Chúa Hài đồng, Thánh Giuse, Đức mẹ Maria, xung quanh có lừa, chiên, tượng cha Vua, các thiên thần. Phía bên trên cao có ánh sáng, chiếu tự một ngôi sao dẫn ba Vua tìm đến với Chúa.

*
Một số đồ dụngtrang trí hang đá Giáng sinh bằng tiếng Anh:

A manger /ei ´meindʒə/: Máng cỏ.Statues of the Child /'stæt∫u: əv ðə tʃaild/: Tượng Chúa Hài đồng.

Statues of St. Joseph /'stæt∫u: əv ´dʒouzif/: Tượng thánh Giuse.

Statues of Mary /'stæt∫u: əv 'mæri/: Tượng Đức mẹ Maria.

Statues of the Three Kings /'stæt∫u: əv ðə kiɳ/: Tượng ba Vua.

Statues of the angels /'stæt∫u: əv ðə ˈeɪndʒl/: Tượng thiên thần.

Donkeys /´dʌηki/: nhỏ lừa.

Sheep /ʃi:p/: bé chiên.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Máy Lock Hay World Đúng Nhất, Kiểm Tra Iphone 7 Lock Hay World Như Thế Nào

Một số trường đoản cú vựng tương quan đến hang đá Giáng sinh bằng tiếng Anh:

Christmas tree /ˈkrɪsməs tri:/: Cây thông Giáng sinh.

Bauble /bɔ:bl/: quả châu.

Tinsel /´tinsəl/: Dây kim tuyến.

Bell /belz/: Chuông.

Stocking /´stɔkiη/: Vớ dài.

Mistletoe /´misəltou/: Nhánh khoảng gửi.

Wreath /ri:θ/: Vòng hoa Giáng sinh.

Candy cane /´kændi kein/: Kẹo hình cây gậy.

Christmas thẻ /ˈkrɪsməs kɑ:d/: Thiệp Noel.

Fairy lights /'feəri laits/: Đèn nhỏ tuổi treo trên cây thông Giáng sinh.

Bài viết hang đá giáng sinh tiếng Anh được tổng hợp vị giáo viên trung trung ương tiếng Anh ecole.vn.