Hàm tìm kiếm trả về nhiều giá trị

      129
Excel mang lại ecole.vn 365 Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm...Ít hơn

Giả sử bạn muốn tìm kiếm số sản phẩm công nghệ nhánh điện thoại cảm ứng của nhân viên bằng phương pháp sử dụng số huy hiệu của họ hoặc xác suất đúng mực của khoản tiền huê hồng cho một trong những tiền bán sản phẩm. Quý khách hàng tra cứu vãn dữ liệu nhằm tìm kiếm tài liệu cụ thể lập cập và hiệu quả trong list với để tự động xác minh rằng ai đang áp dụng tài liệu đúng mực. Sau khi tra cứu vãn tài liệu, bạn cũng có thể triển khai tính toán thù hoặc hiển thị tác dụng cùng với các quý giá được trả về. Có một vài ba cách để tra cứu vãn quý hiếm vào danh sách tài liệu và hiển thị hiệu quả.

Bạn đang xem: Hàm tìm kiếm trả về nhiều giá trị

Bạn ước ao làm gì?

Tra cứu giá trị theo theo hướng dọc vào danh sách bằng cách thực hiện tác dụng khớp thiết yếu xác

Để thực hiện tác vụ này, chúng ta có thể sử dụng hàm VLOOKUP. hoặc phối hợp những hàm INDEX và MATCH.

lấy một ví dụ về hàm VLOOKUP

*

*

Để biết thêm đọc tin, hãy coi hàm VLOOKUP.

lấy ví dụ như về INDEX và MATCH

*

Nói một giải pháp dễ dàng và đơn giản, tiếng Anh bao gồm nghĩa là:

=INDEX(Tôi ý muốn giá trị trả về tự C2:C10, quý hiếm đó sẽ MATCH(Kale, nằm ở mảng B2:B10, trong các số ấy quý giá trả về là quý giá thứ nhất tương ứng với Kale))

Công thức tra cứu tìm quý giá thứ nhất vào C2:C10 khớp ứng với Kale (trong B7) cùng trả về quý giá trong C7 (100), là quý hiếm trước tiên khớp cùng với Kale.

Để hiểu thêm thông báo, hãy xem hàm INDEX cùng hàm MATCH.

Đầu Trang

Tra cứu giúp những quý hiếm theo chiều dọc củ trong danh sách bằng phương pháp áp dụng hiệu quả khớp tương đối

Để triển khai điều này, hãy dùng hàm VLOOKUPhường.


Quan trọng:  Đảm bảo những quý giá trong số 1 tiên đã có được sắp xếp theo lắp thêm trường đoản cú tăng nhiều.


*

Trong ví dụ trên, hàm VLOOKUP tìm kiếm kiếm tên của học tập viên tất cả 6 tardies vào dải ô A2:B7. Không bao gồm mục nhập đến 6 tardies trong bảng, vì vậy VLOOKUPhường tra cứu tìm giá trị khớp tối đa tiếp sau nhỏ dại rộng 6 cùng tra cứu quý hiếm 5, link với thương hiệu Dave, cùng vì vậy trả về Dave.

Để biết thêm thông báo, hãy xem hàm VLOOKUPhường.

Đầu Trang

Tra cứu cực hiếm theo theo hướng dọc trong danh sách có kích thước ko khẳng định bằng cách áp dụng tác dụng khớp bao gồm xác

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng các hàm OFFSET cùng MATCH.


Lưu ý: Dùng cách thức này Lúc dữ liệu của người tiêu dùng nằm trong phạm vi tài liệu bên cạnh mà các bạn làm cho new hàng ngày. Bạn biết giá chỉ phía trong cột B, nhưng lại các bạn ngần ngừ máy chủ đã trả về từng nào mặt hàng dữ liệu với cột trước tiên ko được sắp xếp theo đồ vật từ bỏ bảng vần âm.


*

C1 là ô phía bên trên phía bên trái của phạm vi (còn gọi là ô bắt đầu).

MATCH("Oranges",C2:C7,0) tra cứu kiếm Oranges trong phạm vi C2:C7. quý khách tránh việc chuyển ô bắt đầu vào dải ô.

1 là số cột sống bên yêu cầu ô ban đầu chứa quý hiếm trả về. Trong ví dụ của Cửa Hàng chúng tôi, giá trị trả về là trường đoản cú cột D, Doanh số.

Xem thêm: Cách Xóa Ảnh Trên Facebook Của Người Khác Tag, Cách Xóa Ảnh Trên Facebook Đơn Giản, Dễ Thực Hiện

Đầu Trang

Tra cứu cực hiếm theo chiều ngang trong danh sách bằng cách áp dụng hiệu quả khớp thiết yếu xác

Để triển khai tác vụ này, hãy cần sử dụng hàm HLOOKUP. Hãy coi ví dụ dưới đây:

*

Hàm HLOOKUPhường tra cứu giúp cột Doanh số với trả về giá trị từ hàng 5 trong dải ô đang xác định.

Để biết thêm báo cáo, hãy xem hàm HLOOKUPhường.

Đầu Trang

Tra cứu vớt các quý hiếm theo hướng ngang vào list bằng phương pháp thực hiện hiệu quả khớp tương đối

Để tiến hành tác vụ này, hãy sử dụng hàm HLOOKUPhường.


Quan trọng:  Đảm bảo những cực hiếm trong bậc nhất tiên đã được sắp xếp theo vật dụng từ tăng dần đều.


*

Trong ví dụ sinh hoạt trên, hàm HLOOKUP.. tra cứu quý hiếm 11000 nghỉ ngơi hàng 3 trong dải ô vẫn xác minh. Nó không tìm thấy 11000 và cho nên vì thế tra cứu cực hiếm lớn nhất tiếp theo nhỏ hơn 1100 cùng trả về 10543.

Để hiểu biết thêm đọc tin, hãy coi hàm HLOOKUP.

Đầu Trang

Tạo công thức tra cứu vãn với Trình giải đáp Tra cứu vãn (Excel 2007 trang)


Lưu ý: Phần bổ trợ Trình hướng dẫn Tra cứu vãn đã xong vận động vào Excel 2010. Chức năng này đã làm được sửa chữa thay thế vì chưng trình lý giải hàm và các hàm tra cứu cùng tđắm say chiếu có sẵn (tđam mê khảo).


Trong Excel 2007, Trình chỉ dẫn Tra cứu giúp sẽ tạo bí quyết tra cứu giúp dựa trên dữ liệu trang tính bao gồm nhãn cột với sản phẩm. Trình gợi ý Tra cứu vớt khiến cho bạn tra cứu các cực hiếm không giống trong một sản phẩm khi bạn biết giá trị trong một cột với ngược chở lại. Trình lí giải Tra cứu giúp sử dụng INDEX và MATCH trong những phương pháp nhưng nó tạo nên.

Bấm vào một trong những ô vào phạm vi.

Trên tab Công thức, trong nhóm Giải pháp, bấm tra cứu vãn.

Nếu lệnh Tra cứu ko sẵn dùng, thì bạn phải mua Trình giải đáp Tra cứu vớt hỗ trợ trình.

Cách cài lịch trình Bổ trợ Trình lý giải Tra cứu

Bấm vào Nút ecole.vn Office

*
, nhấp chuột Tùy chọn Excel,rồi bnóng vào hạng mục Phần bổ trợ.

Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

Trong vỏ hộp thoại Bổ trợ sẵn dùng, chọn hộp kiểm ở bên cạnh Trình chỉ dẫn Tra cứu, rồi bấm OK.