Giáo trình autocad 2007 full tiếng việt

      74
An Army of Davids: How Markets and Technology Empower Ordinary People to lớn Beat Big Media, Big Government, and Other Goliaths Glenn Reynolds

Bạn đang xem: Giáo trình autocad 2007 full tiếng việt

*

*

*

*

Hamlet's BlackBerry: A Practical Philosophy for Building a Good Life in the Digital Age William Powers
*

Xem thêm: Cách Viết Chữ Lên Ảnh Bằng Photoshop Online, Chèn Chữ Vào Ảnh Bằng Photoshop

The kết thúc of Business As Usual: Rewire the Way You Work to Succeed in the Consumer Revolution Brian Solis
How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, và Informatics N. Katherine Hayles
Everybody Lies: Big Data, New Data, và What the mạng internet Can Tell Us About Who We Really Are Seth Stephens-Davidowitz
So You Want to Start a Podcast: Finding Your Voice, Telling Your Story, và Building a Community that Will Listen Kristen Meinzer
Blockchain Revolution: How the technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, & the World Don Tapscott
This Machine Kills Secrets: How Wikileakers, Cypherpunks, & Hacktivists Aim to không tính tiền the World's Information Andy Greenberg

Tự học Autocad 2007 full

1. Giáo trình Autocad 2 chiều - 2007 KS Nguy n H i H ng1Tr ng i H c Qu c gia Hà N i - H c vi n vnskillsGiáo trình Autocad 2d - 2007.Ng i so n th o: KS Nguy n H i H ng.CH NG IPH N IGI I THI U AUTOCAD 2007(Computer-Aided kiến thiết ho c Computer-Aided Drafting cùng thi t k v i s tr giúp c a vật dụng tính)CÁC THAO TÁC C N THI TI.1. Kh i ng AutoCAD 2007kh i ng AutoCAD 2007, ta tất cả th th c hi n theo các cách sau:• Double click vào bi u t ng trên màn hình n n.• Click theo ng d n StartprogramsAuto DeskAutoCAD 2007 AutoCAD 2007.Hình 1.1. Màn hình hiển thị AutoCad khi m i kh i ngChú ý: N u h p. Tho i Create New Drawing ko xu t hi n ta th c hi n nhsau: trên thanh thực đơn ch n ToolsOptionsSystem. Ch n ô “Show Startupdialog” /Apply/ok. Tốt nh p vào dòng xoáy l nh (giá tr bi n là 1).Command: FilediaEnter new value for FILEDIA :Thông th ng ch n Metric/ Ok