30 font chữ, kiểu chữ đẹp, phông chữ miễn phí cho design

      80
Đây là bộ sưu tầm 14 fonts chữ khôn cùng đẹp mang đến thiết kế! Trong quá trình tải xuống, bạn sẽ nhận được. Điều đáng tiếc là ở thời điểm hiện tại chưa có phiên bạn dạng Việt Hoá cho các font chữ này.
*
*
demo font chữ:
Madeline TTF (400)
*
POINTBREAK TTF (400)
*
BREEZYFixed OTF (400)


POINTBREAK OTF OTF (400) Buffalo Regular OTF (400) La Brava Regular TTF (400)
*
Slowbird Regular TTF (400)
*
Tamaluna Regular OTF (400) Honey Bun Regular TTF (400)
*
Sonophone Regular TTF (400)
*
Savo Bawdy Regular TTF (400)
*
Meet Manny Regular OTF (400) Mcallister Layerform OTF (400) Peachy Pure Regular TTF (400)
*
Coast 2 Coast Coast 2 Coast TTF (400)
*
mua về (Sử dụng mang đến cá nhân)
Mua phiên bản quyền mến mại

Thông tin

ecole.vn là website dành cho xã hội Designer, Photographer cùng những tình nhân thích thi công Việt Nam.