Microsoft visual c++ 2005

      61
Microsoft Visual C++ là một chương trình không thể thiếu trên lắp thêm tính, nếu không cài Visual C++ thì laptop sẽ gặp vô số lỗi tương quan đến việc cài đặt và mở các ứng dụng ứng dụng trò chơi trên sản phẩm tính. Bởi vì Microsoft Visual C++ là một công cầm cố hổ trợ vào việc giải thuật các lịch trình đó để chúng hoàn toàn có thể chạy trên vật dụng tính.1. Link tải ứng dụng Visual C++Tải Microsoft Visual C++Phiên bản: v4.8 RepackMật khẩu giải nén: 21AK22 (nếu có)2. Thông tin chi tiết phiên bản– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336

Bạn đang xem: Microsoft visual c++ 2005

– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000– Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 v9.0.30729.17– Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 v9.0.30729.17– Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 v9.0.30729.6161– Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 v9.0.30729.6161– Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219– Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
– Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030– Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030– Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501– Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501– Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664– Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
– Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) v14.26.28619 – Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) v14.26.286193. Hướng dẫn setup và kích hoạt
Đầu tiên chúng ta giải nén Microsoft-Visual-C-21AK22-COM.7z ra, rồi mở tập tin Microsoft Visual C++ Pack v4.8 Repack.exe lên để bắt đầu
*

Xem thêm: Trọng Lực Có Phương Và Chiều Của Trọng Lực, Có Phương Và Chiều Như Thế Nào

*

*

*

*