Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều mà ân tình đó trả lại bao nhiêu

      55
Đôi khi lòng mong mỏi yêu anh thật nhiều Mà em tin kia trả lại bao nhiêu Đời em là cả ước mong muốn tương lai Còn tôi chỉ tay trắng song tay làm sao chung đường phổ biến bước ??? Thôi em đừng nhắc tên tôi làm những gì Đời người lưỡng lự hãy kiếm tìm quên đi Từ lúc em lỡ cất bước ra đi Lòng tôi nhức giây phú phân ly Ước mơ còn mong mơ gì? ĐK: không tính trời đổ mưa như mưa trong thâm tâm Mưa rơi ướt trong tâm hồn tình thương vỗ cánh bay đi đưa về trả lại trăng sao. Yêu nhau đừng để cho nhau bi hùng lòng Tình như dòng lá rơi rụng bên sông Hỏi em em có biết hay là không Mà sao em để tôi ghi nhớ tôi hy vọng Cách phân chia nào chẳng đau lòng...

Bạn đang xem: Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều mà ân tình đó trả lại bao nhiêu


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Máy Nước Nóng Ariston Be, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Nước Nóng Trực Tiếp Ariston

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.