Điều kiện thành lập chi đoàn là gì?

      68
*

*
*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi bài viết

III: TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN

Điều 15:

1. Tổ chức triển khai cơ sở Đoàn gồm: Đoàn đại lý và chi đoàn cơ sở, là nền tảng gốc rễ của Đoàn, được ra đời theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác, lao động, khu vực cư trú và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Bạn đang xem: Điều kiện thành lập chi đoàn là gì?

2. Tổ chức cơ sở Đoàn hoàn toàn có thể trực thuộc thị trấn Đoàn, tỉnh Đoàn, hoặc Đoàn khối, Đoàn ngành tuỳ trực thuộc vào tính đặc điểm của từng đơn vị chức năng theo lí giải của Ban hay vụ tw Đoàn.

3. Bỏ ra đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập đúng theo thanh thiếu hụt nhi.

Đơn vị có tối thiểu ba sum vầy trở lên được thành lập và hoạt động chi đoàn. Nếu chưa đủ ba đoàn tụ thì Đoàn cấp cho trên ra mắt đến sống ở một đội nhóm chức đại lý Đoàn ưng ý hợp. Chi đoàn sinh hoạt chu trình một mon một lần, đối với các đơn vị chức năng đặc thù thực hiện theo khuyên bảo của Ban hay vụ trung ương Đoàn.

Đoàn cửa hàng là cung cấp trên trực tiếp của chi đoàn. Đơn vị bao gồm từ hai đưa ra đoàn trở lên và có tối thiểu 30 sum vầy thì ra đời Đoàn cơ sở. Trong một địa bàn, lĩnh vực chuyển động có nhiều đưa ra đoàn, có nhu cầu liên kết phối kết hợp thì có thể hình thành liên bỏ ra đoàn. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của liên đưa ra đoàn vì Ban thường xuyên vụ trung ương Đoàn phía dẫn. Trong những đội giới trẻ xung phong, tuổi teen tình nguyện, bạn trẻ xung kích, những đội hình lao động trẻ, các địa bàn tập trung đông sum vầy được ra đời tổ chức đoàn theo phía dẫn của Ban thường xuyên vụ trung ương Đoàn.

Điều 16: nhiệm vụ của tổ chức triển khai cơ sở Đoàn.

1. Đại diện, quan tâm và bảo đảm lợi ích hợp pháp, chính đại quang minh của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu thốn nhi.

Xem thêm: Cách Kết Bạn Trên Khu Vườn Trên Mây Mobile, Khu Vườn Trên Mây Mobile

2. Tổ chức những hoạt động, tạo môi trường giáo dục, tập luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm đóng góp phần thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu trị, ghê tế, văn hoá - làng mạc hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, solo vị.

3. Phối phù hợp với chính quyền, các đoàn thể và những tổ chức kinh tế - làng mạc hội làm tốt công tác thanh niên, quan tâm xây dựng Đoàn, lành mạnh và tích cực xây dựng các đại lý Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, đảm bảo Đảng và chủ yếu quyền.

Điều 17: quyền lợi của tổ chức cơ sở Đoàn.

1. Kết nạp sum họp mới, thống trị đoàn viên, tiếp nhận, gửi sinh hoạt Đoàn; giới thiệu sum họp ưu tú mang lại Đảng bồi dưỡng, kết nạp; trình làng cán bộ, sum vầy vào quy hoạch đào tạo, áp dụng cán cỗ của Đảng, đơn vị nước, các đoàn thể cùng tổ chức tài chính - làng hội.

2. Tổ chức các hoạt động, các phong trào nhằm mục đích đoàn kết, tập hòa hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu nhu cầu, lợi ích chính đáng, thích hợp pháp của tuổi trẻ; phối hợp với các ngành, các đoàn thể, các tổ chức tài chính - làng mạc hội tạo nên môi trường, điều kiện dễ dàng trong công tác thanh niên.

3. Tổ chức các vận động tạo thêm việc làm và các khoản thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động của Đoàn; được áp dụng con dấu hợp pháp.