Đề thi tin học lớp 4

      54
Đề thi cuối học kì 2 môn Tin học tập lớp 4 năm 2021 - 2022, gồm đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi tin học lớp 4

* Em hãy khoanh tròn vào vần âm đứng trước ý trả lời đúngCâu 1: Để in đậm trường đoản cú “Bác Hồ” trong câu “Bác hồ của chúng em.”, em lựa chọn từ “Bác Hồ”, sau đó:A. Nháy loài chuột vào nút IB. Nháy chuột vào nútBC. Nháy đúp chuột vào nút I D. Nháy đúp con chuột vào nútBCâu 2: Trong ứng dụng soạn thảo Word, để căn giữa, em chọn nút lệnh:
*
Câu 3: chỉ ra nút lệnh lựa chọn phông chữ trong các nút lệnh sau?
*
Câu 4: Trong ứng dụng Logo, ước ao Rùa ẩn bản thân em sử dụng lệnh?A. HT B. ST C. PenUp D. PenDownCâu 5: Trong phần mềm Logo, mong mỏi Rùa quay cần 900 em dùng lệnh?A. BK 100 B. RT 90 C. LT 90 D. HT 90Câu 6: chọn lệnh đúng để hiển thị chữ HELLO bên trên sân chơi Windows Logo:A. Label HELLO” B. Label HELLO C. Label “HELLO D. Label“HELLO Câu 7: Đâu là biểu tượng của chương trình em học nhạc Encore
*
Câu 8: Để khởi động lịch trình em học tập nhạc Encore em thực hiện:A.Nháy đúp con chuột lên hình tượng chương trình LogoB.Nháy loài chuột lên biểu chương trình em học nhạc EncoreC.Nháy đúp con chuột lên hình tượng chương trình em tập soạn thảo WordD.Nháy đúp loài chuột lên hình tượng chương trình em học nhạc EncoreCâu 9: đội lệnh nào sau đây để tinh chỉnh và điều khiển hướng đi của Rùa như hình vẽ:
*
A. FD 100 RT 90 FD 100 B. FD 100 RT 60 FD 100C. FD 100 LT 90 FD 100 D. FD 100 LT 60 FD 100Câu 10: Rùa vẫn vẽ hình nào tiếp sau đây khi em gõ lệnh: Repeat 4 ?
*

Xem thêm: Thiên Chúa Giáo Bắt Nguồn Từ Đâu, Thiên Chúa Giáo Ở Việt Nam

Câu 1. Sử dụng những lệnh trong logo sản phẩm để điều khiển Rùa vẽ hình sau:
*
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 2: Sử dụng các lệnh trong logo để điều khiển Rùa vẽ hình sau:
*

Câu 1. Sử dụng những lệnh trong hình ảnh để tinh chỉnh và điều khiển Rùa vẽ hình sauREPEAT 3 (2 Điểm)Hoặc: FD 100 RT 120 FD 100 RT 120 FD 100 RT 120)Câu 2: Sử dụng những lệnh trong logo sản phẩm để tinh chỉnh và điều khiển Rùa vẽ hình sau:-REPEAT 4< FD 200 RT 90> (1,5 Điểm)-REPEAT 4< FD 100 RT 90> (1,5 Điểm)