Đề thi tiếng anh vào lớp 10 tỉnh nam định

      151

Tsay mê khảo sau đây đề ecole.vn tuyển chọn vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên môn Tiếng Anh của Ssống Giáo dục tỉnh giấc Nam Định năm học tập 2021 - 2022 bắt đầu ecole.vn chiều ngày 28/6 bao gồm lời giải chi tiết.

Đề ecole.vn vào lớp 10 môn Anh tỉnh Nam Định năm 2021

1. Peter has really wor hard so far, ........... he?

A does B. has C. doesn"t D. hasn"t

2. ........... the chạy thử was difficult, the students did it well?

A. Although B. Because C. Because of D. Despite

3. Their son could ............ English Nuently when he was only 7 years old

A. speaks B. speak C. speaking D. lớn speak

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài bác có tác dụng của học viên, rất có thể không đúng đắn. Xem lời giải đúng mực dưới đề.

*

*

*

Đáp án đề ecole.vn vào lớp 10 môn Anh thức giấc Tỉnh Nam Định năm 2021

*

Theo TTHN


Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh vào lớp 10 tỉnh nam định

Tuyển sinc lớp 10 Tỉnh Nam Định 2022


Đề ecole.vn vào lớp 10 môn Anh 2022 - 2023


*
*
*
*
*
*
*
*

Tuyển sinc lớp 10 Tỉnh Nam Định 2022


Đề ecole.vn vào lớp 10 môn Anh 2022 - 2023


Viết bình luận: Đáp án đề ecole.vn vào lớp 10 môn Anh tỉnh Tỉnh Nam Định năm 2021


Các tin mới nhất


Xem thêm: Thành Phần Dinh Dưỡng Của Ngô, Thành Phần Dinh Dưỡng Từ Bắp Ngô

Đang quan lại tâm


Tin tức mới nhất


Gửi bài tập - Có ngay lập tức lời giải!
*

*

TIN TỨC
ecole.vn.COM
ĐIỂM ecole.vn
*