Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn toán

      66

Gửi những em học sinh “<Đề thi có đáp án> Khảo sát unique môn lớp 7 môn Toán trường trung học cơ sở Lại Xuân”. ecole.vn mong muốn nó sẽ giúp đỡ các em học tập và làm cho bài giỏi hơn.

Bạn đang xem: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn toán


Đề thi, bài xích kiểm tra liên quan:

<Đề thi tất cả đáp án> Khảo sát chất lượng môn lớp 7 môn Toán trường thcs Lại Xuân – hải phòng đất cảng năm 2015-2016.

Thời gian: 60 phút (không kể thời hạn giao đề)

ĐỀ BÀI

Bài 1. (2 điểm) Tính nhanh nếu bao gồm thể:

*

Bài 2 (2 điểm) tìm kiếm x biết:

*
Bài 3 (2 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh. Điểm đánh giá Toán bao gồm 4 loại: Giỏi, khá, trung bình và yếu. Trong những số ấy số bài đạt điểm giỏi chiếm 01/05 tổng số bài, số bài lấy điểm khá chiếm 3/2 số bài lấy điểm giỏi. Nhiều loại yếu chiếm 01/05 số bài bác còn lại.

a) Tính số bài kiểm tra mỗi các loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm học viên đạt điểm vừa đủ so với học viên cả lớp.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Deep Freeze Full Key Bản Quyền Vĩnh Viễn, Download Deep Freeze 6 Full License Key Archives

Bài 4  (3 điểm). Cho gócAOB = 1350, C là 1 trong điểm nằm phía bên trong góc AOB sao cho góc BOC =900.

a) Tính góc AOC ?

b) Kẻ tia OA’ là tia đối của tia OA, kẻ OC’là tia đối của tia OC.Tính góc A’OC’

c) Kẻ tia OE là tia phân giác của góc BOC.Hãy chứng tỏ OC là tia phân giác của góc AOE.

Bài 5 (1 điểm): a) chứng tỏ rằng:

*

b) chứng tỏ rằng 6n + 5 và 2n + 1 nguyên tố cùng nhau ( n∈ N )

Đáp án và hướng dẫn chấm đề KSCL đầu năm mới toán lớp 7 trường trung học cơ sở Lại Xuân năm 2015.


*
Đáp án câu 1
*
Đáp án câu 2
*
Đáp án câu 3,4
*
Đáp án câu 5

Trường Trung học cơ sở Lại Xuân, Xã Lai Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng.