Đề thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 5

      70
... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC MÔN : tiếng Việt- lớp 5 thời hạn : 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: ( 3 điểm ) những từ dưới đây rất có thể chia ... Môn tiếng việt - lớp 5 Câu 1:(3,0 điểm) học viên trả lời như sau: + phân thành 4 nhóm, địa thế căn cứ vào cấu trúc từ để chia như vậy. Trả lời đúng 2 ý trên, tính 1 điểm; trả lời đúng 1 ý, tính 0 ,5 điểm. ... Lời đúng 1 ý, tính 0 ,5 điểm. + Cặp từ bỏ : - vày …nên : chỉ nguyên nhân-kết quả. Đúng, tính 0 ,5 điểm. - mặc dầu…nhưng: chỉ đối lập (tương phản). Đúng, tính 0 ,5 điểm. Câu 4 : ( 1 ,5 điểm ) Viết lại và...

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 5


*

... Là: 1 + 2 = 3 ( phần ) ( 0 ,5 điểm) Vậy số bi red color bằng 3 1 toàn bô bi. Phân số chỉ số bi màu quà là: 1 - 27 10 27 8 3 1 = + ( tổng số bi) (1 điểm) tổng thể bi là: 50 : 27 10 = 1 35 ( viên) ... Bi) (1 điểm) toàn bô bi là: 50 : 27 10 = 1 35 ( viên) ( 1 điểm) Đáp số : 1 35 viên ( 0 ,5 điểm) bài bác 2:( 6 điểm): A B 0 C D a)vẽ hình ( 0 ,5 điểm) Ta bao gồm : -Tam giác ABC cùng tam giác ABD bao gồm chung đáy AB ... Hay diện tích s tam giác AOC = diện tích tam giác BOC ( 0 ,5 điểm) b) -Tam giác AOB cùng tam giác BOC tất cả : + Chung chiều cao hạ tự B xuống + Đáy OC = 3 4 lòng đáy AO Nên diện tích s tam giác BOC = 3...
*

... 10H2O Fe2P + 2OH- + 11NO3- = 6 sắt 3+ + 3PO43- + 11NO + 10H2O 2I- + 2NO2 + 4H + = I2 + 2NO + 2H2O 4Au + 12H + + 4CN + 3O2 = 4 - + 6H2O 2/ ... 8H + + 2Br- CuFeS2 + 8H2O + 16Fe 3+ + 16O2 = 21Fe 2+ + 10SO42- + 5Cu 2+ + 16H + SO2 + 2H2O + 2MnO4- = 5SO42- + 4H + + 2Mn 2+ bài bác 3 1/ từ bỏ % oxi trong rợu =34,78%, ... Cr 3+ + Br2 + OH CrO42 + CuFeS2 + fe 3+ + O2 + H2O sắt 2+ + SO42 + Cõu Lc B Húa Hc http://Facebook.com/caulacbohoahoc.fc #votinh 29 SO2 + MnO4 + Mn 2+ + SO42...

Xem thêm: Các Lệnh Trong Alien Shooter, Mã Lệnh Alien Shooter 1, Cheat Alien Shooter 2


*

*

... 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999 = 10004 ( 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999) : ( 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999) = 1 ( 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999) × 100 = 99 751 ( 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 ... 0, 25 điểm) *Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : s 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999 = 10004 Đ ( 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999) : ( 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999) = 1 S ( 1991 + 1993 + 19 95 ... 19 95 + 1997 + 1999) × 100 = 99 751 Đ ( 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999) × (100 – 25 x 4) = 0 bài bác 3 : (1 ,5 iểm) Tính quý hiếm biểu thức : A = 1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 + 111111 + 1111111 + 11111111...
*

... Lưu giữ mãi. Đề thi học sinh giỏi lớp 5 Năm học tập 2004-20 05 Môn toán lớp 5 thời gian 60 phút bài xích 1-Tính nhanh: ( 5 điểm) A = 1,02 + 2,03 + 3,04 + + 8,09 +9 ,10 + 10,11 + +9 8,99 + 99,100 bài bác 2-( 5 điểm) ... Mãi. Đề thi học sinh xuất sắc lớp 5 Năm học tập 2002-2003 Môn toán lớp 5 thời hạn 60 phút bài 1-Tính giá trị biểu thức sau: ( 5 điểm) a) 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 +0 ,5 + 0,6 + 0,7 +. ............ + 0,17 +0 ,18 ... Với AB 90 81 80 64 70 49 60 36 50 25 40 16 30 9 20 4 10 1 ++ ++ + ++ + Đề thi học viên học sinh giỏi lớp 5 Nămhọc 2001-2002 Môn: giờ đồng hồ Việt 5 (thời gian 60 phút) 1-Từ ngữ ( 4 điểm) Gạch bên dưới những...