Đăng ký nộp thuế điện tử tổng cục thuế

      82

Nộp thuế năng lượng điện tử Tổng cục Thuế là một trong những loại dịch vụ chất nhận được fan nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách chi tiêu Nhà nước thẳng bên trên Cổng lên tiếng điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng tmùi hương mại (NHTM) chứng thực kết quả giao dịch thanh toán nộp thuế ngay tắp lự.

Tuy nhiên, nhiều kế tân oán vẫn không nắm vững bí quyết ĐK cùng nộp Thuế điện tử cùng với Tổng viên thuế được thực hiện như thế nào? Tại bài viết tiếp sau đây, MISA ecole.vn khuyên bảo cụ thể công việc nộp Thuế điện tử qua mạng gấp rút cùng dễ hiểu duy nhất.

*
*
*


Cách 2: Chọn “Doanh Nghiệp”

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Thực hiện nhập đầy đủ lên tiếng mã số Thuế (MST), Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu, Kết nối chứng thư số và tiến hành “Cập Nhật”.