Đại học công nghiệp hà nội, điểm chuẩn 2021

      86

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp Hà Nội 2021 đã có công bố mang lại các thí sinh ngày 16/9. 

Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Sử dụng Khi thí sinh có ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển chọn.

Tiêu chí phú lắp thêm hai: Sử dụng lúc thí sinc có ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển và không thỏa mãn nhu cầu Tiêu chí phụ trước tiên.

Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh bên dưới.


Bạn đang xem: Đại học công nghiệp hà nội, điểm chuẩn 2021

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TP Hà Nội năm 2021 đúng đắn duy nhất tức thì sau khi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn thừa nhận Đại Học Công Nghiệp Hà Thành năm 2021

Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phú thứ nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán thù = 8.4 cùng NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ thứ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 2
3 7340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 với NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phú thứ hai: Tân oán =8.0 với NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán thù = 8.8 cùng NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán thù = 8.2 với NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí prúc thứ nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phú thứ hai: Toán = 7.6 và NV≤ 5
8 7480101 Khoa học tập thiết bị tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phú thiết bị hai: Tân oán = 8.4 và NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy tính cùng truyền thông media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Tân oán = 8.0 cùng NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.6 với NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán thù = 8.0 cùng NV≤11
12 7480108 Công nghệ nghệ thuật đồ vật tính A00; A01 25.1 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú đồ vật hai: Toán thù = 8.6 cùng NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ chuyên môn cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán thù = 8.6 cùng NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ máy hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 8.0 cùng NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ chuyên môn nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí prúc lắp thêm nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán thù = 8.2 với NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ chuyên môn điều khiển với TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán > 9.0; Tiêu chí phú máy hai: Toán thù = 9.0 cùng NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 7.8 cùng NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ nghệ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 đôi mươi.8 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Tân oán = 7.8 và NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán thù = 8.0 với NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán thù > 6.8; Tiêu chí phú máy hai: Toán thù = 6.8 và NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phú vật dụng hai: Tân oán = 7.6 cùng NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí prúc thứ nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phú đồ vật hai: Tân oán =8.8 cùng NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 4
28 7510605 Logistics cùng quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán = 8.2 với NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phú thứ nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí prúc trang bị hai: Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1
30 7310104 Kinch tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán thù = 8.8 và NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Ngữ văn > 6.75; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Ngữ vnạp năng lượng = 6.75 với NV≤1
32 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn với lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán thù = 8.8 và NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Tân oán > 9.4; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 9.4 với NV≤ 4
34 7510209 Robot với trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phú thiết bị hai: Tân oán = 8.8 và NV≤ 5
35 7340125 Phân tích dữ liệu tởm doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Tân oán = 7.8 với NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinh lưu ý, để gia công làm hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối hận xét tuyển chọn năm 2021 trên đây

Xem thêm: Download Ghost Win 10 1909 64 / 32Bit Full Soft 2020, Download Ghost Win 10 32Bit

Xét điểm thi trung học phổ thông

Click để tđắm đuối gia luyện thi ĐH trực đường miễn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update chấm dứt tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 chính xác độc nhất vô nhị bên trên ecole.vn