Chỉ số phát triển con người hdi

      150

* * * Thông tin do Doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan Thống kê được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê.* Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi Doanh nghiệp.* Doanh nghiệp cung cấp thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên trang thông tin điện tử https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

Thông cáo báo chí về một số nội dung cập nhật trong phương án tính chỉ số giá tiêu dùng thời kỳ 2015-2020
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là một chỉ tiêu thống kê tương đối phản ánh xu hướng và mức độ biến động về giá cả theo thời gian của các loại hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng hàng ngày của người dân.Để tính chỉ số giá tiêu dùng, cần xác định Danh mục hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng phổ biến của người dân ...

Bạn đang xem: Chỉ số phát triển con người hdi


Khi nền kinh tế tăng trưởng, sản xuất đòi hỏi phải tăng lên để đáp ứng nhu cầu cao hơn. Mặt khác khi nền kinh tế trì trệ, sản xuất sẽ giảm đi để phản ảnh nhu cầu giảm xuống. Vì vậy chỉ số có thể cung cấp một chỉ tiêu tốt để xem xét GDP vì chỉ số được tính toán hàng tháng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Viva Video Về Máy Tính, Chỉnh Sửa Ảnh, Nhạc, Tải Vivavideo Pc Về Máy Tính


Chỉ số phát triển giới (GDI) là thước đo phản ánh sự bất bình đẳng giữa nam và nữ trên cơ sở đánh giá sự phát triển chung của con người theo các yếu tố thu nhập, tri thức và tuổi thọ.
Chỉ số phát triển con người (HDI) là thước đo tổng hợp phản ánh sự phát triển của con người trên các phương diện thu nhập (thể hiện qua tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người), tri thức (thể hiện qua chỉ số học vấn) và sức khoẻ (thể hiện qua tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh).
Hệ số GINI (GINI coefficient) là một hệ số được tính từ đường cong Loren, chỉ ra mức độ bất bình đẳng của phân phối (thường là phân phối thu nhập).