Chất nào sau đây là muối axit

      100

Dựa vào tư tưởng của muối hạt axit: là muối bột mà lại vào phân tử còn ngulặng tử H teo năng lực phân li tạo ra H+


*

NaHPO3 cho dù còn H vào phân tử, tuy nhiên ko phân li ra được H+ yêu cầu là muối hạt dung hòa.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là muối axit


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất có tính lưỡng tính là


Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất bội phản ứng được với tất cả dung dịch HCl với dung dịch NaOH là


Cho các bội phản ứng:

(1) sắt + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các bội nghịch ứng ở trong loại phản bội ứng axit - bazơ là


Dung dịch của chất X làm quỳ tím hóa đỏ, dung dịch của hóa học Y làm cho quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn hỗn hợp X của nhị chất lại thì mở ra kết tủa. Vậy X và Y hoàn toàn có thể theo lần lượt là


Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH gồm pH = 12 và hâm sôi, tiếp nối làm nguội, thêm vào một trong những không nhiều phenolphtalein, dung dịch chiếm được gồm màu


Cho những dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số hỗn hợp có tác dụng làm chuyển màu phenolphtalein là:


Cho những tuyên bố sau:

(a) Muối dung hòa là muối hạt nhưng mà anion gốc axit ko có khả năng phân li ra ion H+.

(b) Muối axit là muối hạt cơ mà anion nơi bắt đầu axit vẫn có khả năng phân li ra ion H+.

Xem thêm: Iobit Advanced Systemcare Ultimate, Advanced Systemcare 15

(c) Theo Bronsted: Axit là hóa học nhấn proton (tức H+) còn bazơ là hóa học dường proton (H+).

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa hoàn toàn có thể phản ứng được cùng với axit, vừa bội nghịch ứng được với bazơ.

Số phân phát biểu đúng là:


*

Cơ quan nhà quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng hình thức social trực đường số 240/GPhường – BTTTT vì Bộ tin tức cùng Truyền thông.