Cách viết nhật ký công trình

      70

Mẫu nhật ký xây đắp công trình

Nhật ký kiến thiết công trình là gì? Có cần thiết và đặc trưng hay không? nội dung bài viết sau đây vật liệu xây dựng hà thành sẽ chia sẻ đến bạn đọc. Đồng thời chỉ dẫn mẫu nhật ký kết thi công cho mình đọc tham khảo.

Bạn đang xem: Cách viết nhật ký công trình

Mẫu nhật ký thi công là gì?

Mẫu nhật ký kết thi công là mẫu nhật ký dùng để ghi chép lại toàn bộ nội dung kiến tạo của dự án công trình xây dựng do người theo dõi đo lường lập, nội dung bên trong mẫu nhật cam kết nêu rõ tên của dự án công trình, bên thầu xây dựng, vị trí xây dựng, công ty đầu tư, tên của bộ phận giám sát kiến tạo và hầu hết nội dung chủ yếu cần triển khai xong của nhật ký kết thi công.

*

Tại sao cần phải có mẫu nhật cam kết thi công

Nhật ký thi công công trình là tên gọi tài liệu gốc về xây cất các dự án công trình, nhằm trao đổi thông tin nội bộ ở trong phòng thầu khi xây cất xây dựng, dàn xếp nội dung thông tin giữa chủ đầu tư, nhà thầu xây đắp xây dựng hay công ty thầy xây cất xây dựng công trình.

Nhật ký giống như là lý lịch, tiểu sử phản bội ánh quá trình sản xuất ra sản phẩm (mà ở đấy là công trình xây dựng). Nhật ký kết cho ta biết trong quá trình sản xuất, đơn vị sản xuất gồm tuân theo đúng tiến trình hay không, chất lượng vật liệu, sản phẩm móc, con người có đảm bảo đúng như xây đắp không, gồm sai phạm gì to trong thừa trình thi công không (sai phạm về kỹ thuật, sai không giống giữa thực tiễn và bản vẽ KTTC…), trong quy trình đó có ảnh hưởng bởi các yếu tố, vì sao khách quan dẫn đến chậm kết thúc bàn giao không (thời tiết, vì sao khách quan…), có đảm bảo an toàn các yếu tố vệ sinh, môi trường, an toàn lao đụng không (chỗ sinh hoạt, khu vệ sinh, bảo lãnh lao động, …)

Trước khi thi công xây dựng sẽ sở hữu được mẫu biên bản kiểm tra điều kiện khởi công công trình xây dựng xây dựng được triển khai giữa đoàn thanh tra thành lập và đơn vị chức năng thi công, mục tiêu của mẫu mã biên bạn dạng kiểm tra đk khởi công dự án công trình xây dựng là nhằm đảm bảo việc xây đắp được an toàn khi đã chuẩn bị tốt về các điều kiện.

MẪU NHẬT KÝ THI CÔNG

I. Lao lý chung về nhật ký kết thi công:

– Sổ nhật ký thi công phải được đóng thành tập có đánh số trang và đóng dấu tiếp giáp lai trước lúc đưa vào ghi chép mặt hàng ngày.

– Cán bộ đo lường và cán bộ kỹ thuật thi công của phòng thầu bắt buộc ký tên sau khoản thời gian ghi chép sản phẩm ngày.

– page đầu bìa nhật ký phải ghi vừa đủ thông tim sau:

Nhật ký kết thi công

Tập nhật ký số: …

Tên Dự án

Tên công trình (hạng mục)

Tên gói thầu

Địa điểm xây dựng

Tên nhà Đầu tư

Tên nhà thầu bốn vấn tính toán (nếu có)

Tên nhà thầu support thiết kế

Tên công ty thầu thi công

Tên cán bộ đo lường và thống kê thi công

Tên cán bộ đo lường và thống kê tác giả

Tên cán bộ kiến tạo trực tiếp (là bạn ghi sổ nhật ký)

Thời gian ghi: từ ngày đến ngày

II. Nội dung thiết yếu về nhật ký thi công:

Công trình: ………………………………………………………………………………………………


Ngày, tháng, năm

Nội dung ghi chép

Phần ghi của

Cán cỗ giám sát

1. Thời tiết: (Ghi mưa, nắng, nhiệt độ)

Hàng ngày Cán bộ đo lường và tính toán cần ghi ý kiến nhận xét đến các các bước thực hiện ở trong nhà thầu, hoặc các chỉ dẫn, yêu mong nhà thầu nên thực hiện, vv…

2. Công việc 1: (Ghi thương hiệu công việc)

– vị trí thi công: (ghi rõ thiết kế ở địa điểm nào, tự cao trình nào cho cao trình nào, hoặc từ bỏ đâu mang đến đâu….)

– con số máy thi công: (ghi có những loại máy nào, con số bao nhiêu)

– Nhân lực: (Ghi con số nhân công, cán bộ kỹ thuật phụ trách công việc)

3. Công việc 2:

4. Công việc 3:

…..

(Các công việc 2, 3 ghi tương tự như công việc 1)


Trên đấy là những nội dung cụ thể cần có đối với mẫu mã nhật ký kiến thiết trong quy trình lập nhật ký cần phải tuân thủ. Cần bảo vệ có những tin tức trong mẫu nhật cam kết thi công để sở hữu dễ dàng vào việc kiểm soát và điều hành thông tin.

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH

QUYỂN SỐ: …/NKCT-NV

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CHỦ ĐẦU TƯ:

ĐƠN VỊ THI CÔNG: ecole.vn

Hotline : ………………………………..

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

QUYỂN SỐ: /NKCT-NV

1. Tên công trình (hạng mục công trình):

2. Địa điểm xây dựng:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Lấy Pass Facebook Của Người Khác Trên Điện Thoại, Cách Xem Password Facebook/Email Của Người Khác

3. Công ty đầu tư:

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Nhà thầu bốn vấn đo lường và thống kê thi công kiến tạo công trình:

Họ và tên kỹ sư giám sát: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Nhà thầu xây dựng xây dựng công trình:

CÔNG TY ……….

Họ với tên lãnh đạo trưởng công trường: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Tên công ty thầu kiến thiết kỹ thuật, thiết kế phiên bản vẽ thi công:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ cùng tên kiến trúc sư công ty trì: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ cùng tên kỹ sư công ty trì: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Khởi công theo phù hợp đồng ngày…………………………………………………………………..Thực tế…………………………………………………………………..

Bàn giao theo hợp đồng ngày………………………………………………………………………..Thực tế………………………………………………………………….

Sổ này gồm: 33 trang, đặt số thứ tự từ bỏ 01 mang đến số 33

đóng dấu ngay cạnh lai với chữ ký của ông: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên, chữ cam kết ng­ười phụ trách thi công công trình và thống trị quyển nhật ký kết :

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………………………….. CHỮ KÝ: ………………………………………………………………………………………

Họ tên, chữ cam kết ng­ười phụ trách tính toán thi công của công ty đầu tư:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………………………….. CHỮ KÝ: ………………………………………………………………………………………

Ngày ………… tháng ………… năm …………

CÔNG TY ………….

Giám đốc

 

BẢNG DANH SÁCH CÁN BỘ CHỈ HUY VÀ CÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRƯỜNG

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

Điện thoại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

Ngày ………… tháng ………… năm ………………

THỜI TIẾT

Bình thường Mưa nắng và nóng

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

2.1 THIẾT BỊ:

2.2 NHÂN CÔNG:

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ:

3.1 CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

TỐT

BÌNH THƯỜNGKÉM
3.2 CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

TỐTBÌNH THƯỜNGKÉM

3.3 Ý KIẾN KHÁC:

 

Ý KIẾN TIẾP THU CỦA NHÀ THẦU:

 

 

Ngày ………… tháng ………… năm ………………

THỜI TIẾT

 Bình thường Mưa Nắng

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

2.1 THIẾT BỊ:

2.2 NHÂN CÔNG:

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ:

3.1 CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

TỐT

BÌNH THƯỜNGKÉM
3.2 CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

TỐTBÌNH THƯỜNGKÉM

3.3 Ý KIẾN KHÁC:

 

Ý KIẾN TIẾP THU CỦA NHÀ THẦU:

 

 

Ngày ………… mon ………… năm ………………

THỜI TIẾT

 Bình thường Mưa   nắng

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

2.1 THIẾT BỊ:

2.2 NHÂN CÔNG:

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ:

3.1 CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

TỐT

BÌNH THƯỜNGKÉM 

3.2 CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

TỐTBÌNH THƯỜNGKÉM

3.3 Ý KIẾN KHÁC:

Ý KIẾN TIẾP THU CỦA NHÀ THẦU: 

Ngày ………… tháng ………… năm ………………

THỜI TIẾT

 Bình thường Mưa Nắng

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

 2.1 THIẾT BỊ:

2.2 NHÂN CÔNG:

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ:

3.1 CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG