Cách tính đơn giá bình quân

      47

Phương pháp tính giá chỉ xuất kho bình quân là 1 trong 3 cách thức đang áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC (hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp). Trong phương thức xuất kho trung bình có 2 phương pháp nhỏ:

Phương pháp tính giá bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ (cuối kỳ tính 1 lần)Phương pháp bình quân gia quyền sau các lần nhập (bình quân liên hoàn, trung bình di động)

Theo phương pháp tính giá trung bình gia quyền thì tổng trị giá xuất kho sản phẩm hoá được tính theo 1-1 giá bình quân (bình quân cả kỳ dự trữ, trung bình sau những lần nhập) như sau:

Giá thực tiễn nguyên thiết bị liệu, mặt hàng hoá xuất sử dụng = con số xuất sử dụng x Đơn giá chỉ bình quân

1/ cách thức tính giá xuất kho trung bình gia quyền cả kỳ dự trữ

Cách tính này thích hợp với những đơn vị chức năng có ít số lần nhập, xuất. Chi tiêu của các lần nhập tương đối ổn định không có sự nỗ lực đối nhiều. Căn cứ vào giá thực tế nhập, tồn thời điểm đầu kỳ để kế toán xác định đơn giá bình quân của một sản phẩm, mặt hàng hoá.

Bạn đang xem: Cách tính đơn giá bình quân


*

Công thức tính đối kháng giá trung bình cuối kỳ


Ví dụ: doanh nghiệp A tất cả tồn kho vào đầu kỳ là 100 loại Canon LBP 2900 là 2.000.000

Trong kỳ phân phát sinh các nghiệp vụ như sau:

Đơn giá bán xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ như sau (ĐVT: 1000đ)


*

Cách tính giá chỉ xuất kho bình quân cả kỳ dữ trữ


=> Đơn giá xuất kho bình quân cho từng lần xuất là 2.100.000đ

=> quý giá xuất kho ngày 10/12 là: 100 x 2.100.000 = 210.000.000đ

2/ phương thức tính giá xuất kho bình quân sau các lần nhập

Đối với phương pháp này, sau những lần nhập kho thì kế toán bắt buộc tiến hành giám sát và đo lường lại giá xuất kho.

Xem thêm: Chỉnh Chữ Vừa Ô Trong Excel Cho Mọi Phiên Bản, Chỉnh Chữ Vừa Ô Trong Excel

+ Ưu điểm: phương pháp này hạn chế và khắc phục được nhược điểm của hai phương thức trên, vừa chủ yếu xác, vừa cập nhập được liên tục liên tục. Vì tính đúng mực của nó cần thường được thực hiện để tính giá xuất kho ngoại tệ.

+ nhược điểm của cách thức này là tốn nhiều công sức, đo lường và thống kê nhiều lần


*

Phương pháp tính giá bình quân sau các lần nhập


Ví dụ:

Ngày 01/01/N tồn 1.000 USD tỷ giá 20.000đ/USDNgày 03/01/N nhập kho 1.000 USD tỷ giá chỉ 20.200đ/USDNgày 04/01/N xuất kho 1.000 USDNgày 05/01/N nhập kho 1.000 USD tỷ giá 20.300đ/USD

Bạn triển khai tính tỷ giá bán xuất quỹ nước ngoài tệ như sau:

+ Ngày 03/01/N nhập kho 1.000 USD tỷ giá chỉ 20.200đ/USD

Tỷ giá chỉ xuất quỹ trên ngày 03/01/N = (1.000 x 20.000 + 1.000 x 20.200)/(1000+1000)=20.100đ

+ Ngày 04/01/N xuất kho 1.000 USD theo tỷ giá bán 20.100đ

=> Tồn cuối ngày 04/01/N = 1.000 USD x 20.100đ

+ Ngày 05/01/N nhập quỹ 1.000 USD tỷ giá chỉ 20.300đ/USD

Tỷ giá xuất quỹ trên ngày 05/01/N = (1.000 x 20.100 + 1.000 x 20.300)/(1000+1000)=20.200đ

Tóm lại, cùng với phương pháp tính giá chỉ xuất kho bình quân này thì cứ sau mỗi lần nhập kế toán tài chính sẽ đề xuất tính lại giá.


About Author

*

học viện Kế Toán Việt Nam