Cách tìm ma trận nghịch đảo bằng máy tính


Lưu ý: vết “–>” chỉ bước tiếp sau yêu cầu triển khai.

You watching: Cách tìm ma trận nghịch đảo bằng máy tính

1. Cách bấm ma trận bên trên máy tính xách tay casio fx-580vn

Nhấn Mode 6 (Matrix) –> Chọn 1( matA) –> Chọn matrix gồm số mẫu với cột tương xứng bắt buộc tính toán. Ví dụ: 1 – ma trận 3 mẫu 3 cột.Nhập tác dụng vào bởi phím =,Sau khi nhập hoàn thành ma trận A, có thể nhập thêm ma trận B bởi cách: Nhấn Shift 4 (Matrix) –> 1 (Dim) –> 2 (MatB)Lập lại tương tự đến MatC.Ví dụ: Cho ma trận:
*
. Hãy nhập dữ liệu ma trận vào máy tính xách tay di động.

See more: Phương Pháp Luận Trong Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Giảng Về Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học

Hướng dẫn phương pháp bấm máyBước 1: Nhấn phím MODE →6( lựa chọn MATRIX)Cách 2: Nhấn phím 1( lựa chọn ma trận A)Cách 3: Nhấn phím 1 (lựa chọn dạng ma trận 3 x 3)Bước 4: Nhập các hạng tử vào ma trận A vào laptop.

2. Tính định thức

Thao tác như sau nhằm tính định thức cho MatA: Shift 4 (Matrix) –> 7 (Det) –> Shift 4 (Matrix) –> 3 (MatA) –> =Ví dụ: Tìm định thức của ma trận vuông
*
.

See more: Sao Chép Danh Bạ Từ Android Sang Iphone, Chuyển Đổi Danh Bạ Từ Android Sang Iphone

Hướng dẫn bnóng máyCách 1: Nhấn phím MODE →6( chọn MATRIX)Bước 2: Nhấn phím 1( lựa chọn ma trận A)Cách 3: Nhấn phím 1 (lựa chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập các hạng tử trong ma trận A vào laptop. (nhỏng ví dụ 1)Cách 4: Nhấn phím AC→Shift→4→7 (lựa chọn phương pháp det)Bước 5: Nhấn phím Shift→4→3 (chọn ma trận A)

3. Tìm ma trận nghịch đảo

Thao tác như sau nhằm kiếm tìm ma trận nghịch đảo của MatA: Shift 4 (Matrix) –> 3 (MatA) –> x-1 (x-1: là phím nghịch đảo của dòng sản phẩm tính)Ví dụ: Tìm ma trận nghịch hòn đảo của ma trận
*
Hướng dẫn bấm máyBước 1: Nhấn phím MODE →6( lựa chọn MATRIX)Cách 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)Bước 3: Nhấn phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập các hạng tử vào ma trận A vào máy tính. (nhỏng ví dụ 1)
Cách 4: Nhấn phím Shift→4→3 (chọn ma trận A)Bước 5: Nhấn phím x-1 (tính ma trận nghịch đảo A-1)Bước 6: Nhấn phím =

4. Cộng, trừ hai ma trận

Ví dụ: Cho nhì ma trận
*
. Hãy tính những ma trận A + B; A - 2BHướng dẫn bấm máyBước 1: Nhấn phím MODE →6( chọn MATRIX)Cách 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)Bước 3: Nhấn phím 1 (lựa chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập các hạng tử trong ma trận A vào máy tính xách tay. (nhỏng ví dụ 1)Bước 4: Nhấn phím Shift→4→1→2→∇→2 (nhập ma trận B size 3 x 3)Bước 5: Nhấn phím Shift→4→3 (chọn ma trận A)Bước 6: Nhấn phím + hoặc - hoặc xBước 7: Nhấn phím Shift→4→4 (lựa chọn ma trận B)Bước 8: Nhấn phím =

5. Giải pmùi hương trình: AX = B

Thao tác theo các bước trên nhằm tính: MatA –> x-1 –> x –> MatB làm cho hiệu quả của X.Mua máy tính xách tay đuc rút Casio FX-570toàn quốc Plus