Cách tách gộp họ tên trong excel 2007

      86

trường hợp chúng ta cần cần gộp câu chữ trong 2, hoặc 3 cột vào Excel khá nhiều, chẳng hạn gộp 1 cột Họ và 1 cột Tên hay gộp cột Họ với cột tên đệm với nhau. Người tiêu dùng phải ghép nội dung trong 2 cột với không được để mất dữ liệu. Bên trên Excel có một số trong những tính năng gộp ô như Merge Cell, tuy nhiên khi sử dụng sẽ bị mất 1 cột mặt phải, đồng nghĩa với câu chữ của cột thay đổi mất.

Vậy làm thế nào để hoàn toàn có thể gộp văn bản của 2 cột tài liệu trên Excel, cơ mà vẫn giữ lại được nội dung của những cột? Để có thể thực hiện tại được làm việc gộp 2 cột Excel, chúng ta cần thực hiện hàm nhằm nối những chuỗi sinh hoạt từng cột thành 1 cột, tiếp nối xóa cột không bắt buộc sử dụng.

Bài viết sau đây sẽ mang ví dụ ghép 1 cột Họ cùng 1 cột tên thành 1 cột duy nhất.