Cách sử dụng microsoft word miễn phí, không tốn một đồng

      67

Với kết cấu nội dung tất cả 7 chương, giáo trình "Hướng dẫn thực hiện Word 2010 toàn tập bằng hình ảnh" trình làng đến chúng ta những văn bản về thao tác căn bản trên Word 2010, triển khai định dạng văn bản, tiến hành chèn các đối tượng, thao tác làm việc với bảng biểu, cung ứng xử lý vào Word 2010,...

Bạn đang xem: Cách sử dụng microsoft word miễn phí, không tốn một đồng

Hy vọng đấy là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


*

<2015> Mục lục Word 2010I. đông đảo điểm bắt đầu trong Microsoft Word 2010.............................................................................................................4 1.Tối ưu Ribbons....................................................................................................................................................4 2.Hệ thống thực đơn mới lạ.........................................................................................................................................5 3.Chức năng Backstage View................................................................................................................................6 4.Chức năng Paster Preview.................................................................................................................................7 5.Chức năng Text Effect........................................................................................................................................8 6.Lưu file dưới dạng PDF cùng XPS được tích phù hợp sẵn........................................................................................10 7.Hiển thị thông tin chi tiết của tệp tin văn bản trong Office Button..........................................................................10 8.Khả năng mở rộng màn hình............................................................................................................................11 9.Chức năng chỉnh sửa file media chuyên dụng.................................................................................................11 10.Chụp hình ảnh cửa sổ, vận dụng đưa vào văn bản...............................................................................................12 11.Xử lý hình ảnh như một chương trình siêng nghiệp............................................................................................13 12.Phát triển tác dụng tìm kiếm........................................................................................................................14 13.Tùy chọn bảo mật mạnh mẽ...........................................................................................................................14II. Câu chữ chính.........................................................................................................................................................16 Chương 1: làm việc căn bản trên Word 2010........................................................................................................16 1.Tạo mới văn bản...............................................................................................................................................16 2.Mở một văn bản tạo sẵn...................................................................................................................................17 3.Lưu một văn phiên bản đã biên soạn thảo.........................................................................................................................18 4.Thao tác với con chuột và bàn phím.......................................................................................................................20 5.Chọn khối và thao tác làm việc trên khối........................................................................................................................27 Chương 2: thực hiện định dạng văn bạn dạng ..............................................................................................................29 1.Định dạng văn bản............................................................................................................................................29 Page 1 <2015>..................................................................................................................................................................................31 2.Định dạng cột, tab, Numbering.........................................................................................................................38 3.Drop Cap...........................................................................................................................................................46 4.Watermark (nền bảo đảm an toàn văn bản).....................................................................................................................48 5.Tạo title trên với dưới (Header & Footer) mang lại văn bản ...........................................................................49 6.Đánh số vật dụng tự cho trang văn bản....................................................................................................................56 7.Định dạng trang văn bản...................................................................................................................................58Chương 3: thực hiện chèn những đối tượng..............................................................................................................63 1.Chèn các kí tự sệt biệt.....................................................................................................................................63 2.Chèn ClipArt và hình ảnh..................................................................................................................................63 3.Chèn với hiệu chỉnh hình vẽ...............................................................................................................................64 4.Chèn cùng hiệu chỉnh lưu lại đồ................................................................................................................................65 5.Vẽ với hiệu chỉnh biểu thứ ..................................................................................................................................67 6.Lập với hiệu chỉnh biểu thức toán học...............................................................................................................71Chương 4: thao tác với bảng biểu..........................................................................................................................73 1.Thao tác tạo bạn dạng và hiệu chỉnh bảng................................................................................................................73 2.Định dạng mặt đường viền cùng nền mang đến bảng..........................................................................................................76 3.Chèn cách làm toán học vào bảng..................................................................................................................77 4.Chuyển bảng thành văn bạn dạng và ngược lại........................................................................................................81Chương 5: cung ứng xử lý trong Word 2010...............................................................................................................83 1.Auto Correct và Macro......................................................................................................................................83 2.Tạo chú giải và đảm bảo tài liệu Word..................................................................................................................90 3.Tìm kiếm, thế thế.............................................................................................................................................95 4.Kiểm tra thiết yếu tả, ngữ pháp, từ bỏ đồng nghĩa, tự động hóa chỉnh sửa, trường đoản cú điển mặc định và dụng cụ đếm từ......100 5.In tư liệu Word ................................................................................................................................................107 Page 2 <2015> 6.Trộn tư liệu (Mail Merge) ...............................................................................................................................111Chương 6: các phím tắt vào Word.....................................................................................................................123 1.Các nhiều loại phím tắt:............................................................................................................................................123 2.Duyệt thanh Ribbon bằng Access Key (phím truy hỏi cập)..................................................................................124 3.Các phím tắt thông dụng:................................................................................................................................127Chương 7: một số trong những mẹo tốt trên Word 2010.........................................................................................................129 1.Các khí cụ đồ họa của Word 2010..............................................................................................................129 1.Sử dụng Word 2010 nhằm viết Blog....................................................................................................................133...............................................................................................................................................................................133 2.Tạo mục lục vào Word 2010.........................................................................................................................135 3.Tạo trang bìa vào Word 2010.......................................................................................................................143 4.Tìm cấp tốc từ đồng nghĩa trong Word............................................................................................................144 5.Gởi file qua email từ môi trường Word..........................................................................................................146 6.Thủ thuật dùng máy tính trong Word .............................................................................................................147 7.Thủ thuật kị in văn bản ngoài ý muốn.......................................................................................................149 8.Mẹo in hình khung giấy lớn sử dụng máy in nhỏ.....................................................................................................153 11. Tạo nhanh một hoặc nhiều dòng tình cờ .............................................................................................154 12. Sinh sản bảng bởi phím ...................................................................................................................................154 13. Sinh sản đường kẻ ..............................................................................................................................................155 14. Quăng quật tính năng auto SuperScript ..............................................................................................................155 15. Copy format bảng tính ...........................................................................................................................155 Page 3 <2015>I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010 1. Tối ưu Ribbons ́ ̣ ̣ ̣ ới thanh menu chuân năm Nêu ban vân đang dung bô Office 2003 va quen thuôc v ̃ ̀ ̀ ̉ ̀ ở phia trên c ́ ửa ̉ ̀ ̃ ̉ ̣ ̣ ự đôi msô thi hay chuân bi cho môt s ̉ ới trong bô Office 2010. ̣Vơi thanh menu theo giao diên Ribbon, cac ch ́ ̣ ́ ưc năng se đ ́ ̃ ược chia ra theo tưng tab riêng biêt ̀ ̣ trên menu chứ không hiên thi ra toan bô nh ̉ ̣ ̀ ̣ ư kiêu menu cu. ̉ ̃Thực ra bô Office 2007 cung đa đ ̣ ̃ ̃ ược trang bi kiêu menu Ribbon, tuy nhiên, menu cua Office ̣ ̉ ̉ 2010 được tôi ́ ưu đê thuân tiên h ̉ ̣ ̣ ơn cho ngươi dung. Ngoai ra, ban cung co thê tao thêm cac tab ̀ ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ̉ ̣ ́ mơi đê ch ́ ̉ ứa cac ch ́ ức năng cua riêng minh. ̉ ̀Menu Ribbon trên Word 2010 ́ ̉Co thê khi m ơi chuyên qua menu m ́ ̉ ơi, ban se găp it nhiêu kho khăn vê s ́ ̣ ̃ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ự mới la, tuy nhiên, môt ̣ ̣ ̣ ̣ ̣khi đa quen thuôc, ban se kho ma châp nhân quay tr ̃ ̃ ́ ̀ ́ ở lai s ̣ ử dung mâu menu cu trên Office 2003. ̣ ̃ ̃ Page 4 <2015> 2. Hê thông menu m ̣ ́ ơi la ́ ̣Trươc đây, Office 2007 đa tao ra s ́ ̃ ̣ ự khac biêt hoan toan so v ́ ̣ ̀ ̀ ơi Office 2003 cung nh ́ ̃ ư cac phiên ́ ̉ ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ban Office cu vê măt giao diên, đăc biêt la menu cua ch ương trinh thi gi ̀ ̀ ờ đây, Office 2010 lai la ̣ ̀ Page 5 <2015> ̣ ́ ̣ ơi va la môt stao nên 1 câp đô m ́ ̀ ̀ ̣ ự thay đôi vê menu công cu cua ch ̉ ̀ ̣ ̉ ương trinh. Khi l ̀ ựa chon trên ̣ ̣ ̀ ̉menu công cu, thay vi sô xuông 1 menu nh ́ ư trươc đây, toan bô c ́ ̀ ̣ ửa sô Office 2010 se thay đôi ̉ ̃ ̉ ̣ ̣mau săc va se cung câp cho ban cac tuy chon nh ̀ ́ ̀ ̃ ́ ́ ̀ ư Save, Open, Close, Preview… ̀ ̀ ̣ Va trên cung, hê thông menu m ́ ơi cung c ́ ấp cac thông tin chi ti ́ ết về tác giả, kích thước tập tin, ̀ ửa đôi file…. Thêm vào đó là mvà cac thông tin vê s ́ ̉ ột cửa sổ cho phep ban xem tr ́ ̣ ươc tai liêu ́ ̀ ̣ ở ̣ ̉ ắc chắn rằng văn ban đa đdang trang in đê ch ̉ ̃ ược trinh bay theo đung y ban. Nói m ̀ ̀ ́ ́ ̣ ột đơn gian: ̉ ̣Hê thông menu m ́ ơi cua Office 2010 ro rang va chi tiêt h ́ ̉ ̃ ̀ ̀ ́ ơn rât nhiêu. ́ ̀ 3. Chức năng Backstage View ̀ ược thay đôi bTrong Office 2010, nut bâm nay đ ́ ́ ̉ ởi môt tab m ̣ ơi trên Ribbon, năm ́ ̀ ở trong cung ̀ ̣ ̣bên trai. Khi ban click vao tab nay, môt man hinh m ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ơi đ ́ ược goi la Backstage View se đ ̣ ̀ ̃ ược hiên ̣ ́ ̃ ưa cac tac vu, man hinh bên phai se la tuy chonlên. Trên man hinh nay, danh sach bên trai se ch ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̃ ̀ ̀ ̣ ́ ức năng tương ưng vcac ch ́ ơi tac vu đo. ́ ́ ̣ ́ Page 6 <2015> 4. Chức năng Paster Preview ̣ ̉ ̀ ̉ ̉Microsoft đa thu thâp phan hôi cua khach hang vê cac phiên ban Office tr ̃ ́ ̀ ̀ ́ ước va phat hiên ra răng ̀ ́ ̣ ̀ sô đông ng ́ ươi dung th ̀ ̀ ương xuyên mât nhiêu th ̀ ́ ̀ ời gian đê dan môt đoan văn ban hoăc hinh anh ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉vao nôi dung soan thao cua minh. ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ươi dung không biêt trNguyên do cua tinh trang nay la vi ng ̀ ̀ ́ ước nôi dung đ ̣ ược dan vao văn ban ́ ̀ ̉ se trông nh ̃ ư thê nao, va ho phai lam lai nhiêu lân m ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ới khiên cho chung trông h ́ ́ ợp ly va phu h ́ ̀ ̀ ợp vơi đinh dang cua nôi dung soan thao. Va đo la ly do tinh năng Paste Preview đ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ ược ra đời. Page 7 <2015> ́ ̣Paste Preview cho phep ban xem tr ươc nôi dung soan thao se trông nh ́ ̣ ̣ ̉ ̃ ư thê nao nêu môt nôi dung ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ược dan vao trong đo, giup ban tiêt kiêm đkhac đ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ược thời gian. Ngoai ra tinh năng nay con cho ̀ ́ ̀ ̀ ́ ưu giữ đinh dang cua nôi dung cân dan, kêt hphep l ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ợp cac đinh dang hoăc loai bo đinh dang cua ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣nôi dung tr ươc khi dan. ́ ́ 5. Chức năng Text EffectThay vì phải tạo một đối tượng WordArt để chèn chữ nghệ thuật vào trang văn bản, giờ đây với Office 2010 công việc đó đã đơn giản hơn rất nhiều và người dùng cũng có thêm nhiều lựa chọn với việc trang trí văn bản của mình. Khác với phiên bản Office 2007. Tính năng WordArt chỉ được tích hợp vào Excel và Powerpoint còn với Word 2007 thì mọi sự vẫn y như trước nhưng tới Office 2010 thì đã khác.Với tính năng Text Effect bạn có thể sử dụng hoàn toàn các hiệu ứng đẹp mắt của WordArt trong Excel hay Powerpoint 2007 trong Word 2010. Thật đơn giản bạn chỉ cần lựa chọn đoạn văn bản cần áp dụng hiệu ứng sau đó nhấp chuột vào biểu tượng của Text Effect trên thanh công cụ tại thẻ Menu Home, một menu đổ xuống cho phép bạn lựa chọn các hiệu ứng cần áp dụngVà bạn hoàn toàn có thể áp dụng các hiệu ứng có trong Text Effect với văn bản của mình.

Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Huế 2020, Dhs, Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm

Page 8 <2015>Nếu như phải lựa chọn Edit để hiệu chỉnh nội dung cho WordArt thì giờ đây người dung có thể chỉnh sửa trực tiếp nội dung văn bản có hiệu ứng của WordArtNgười dùng có thể chèn, xóa hay thay đổi Font, kích thước Font, màu sắc, đánh dấu… với văn bản mang hiệu ứng của WordArtChú ý: Chức năng này chỉ sử dụng cho những file Word được tạo ra từ Word 2010 và có định dạng *.docx nếu người dùng lưu file dưới dạng *.doc thì các hiệu ứng này sẽ tự động bị gỡ bỏ khỏi văn bản Page 9 <2015> 6. Lưu file dưới dạng PDF và XPS được tích hợp sẵnNgoài các định dạng được hỗ trợ bởi MS Office các phiên bản trước đó như Doc, Docx… thì Office 2010 cũng hỗ trợ lưu file dưới định dạng PDF và XPS mà không phải cài đặt thêm Add­in nào như Office 2007 7. Hiển thị thông tin chi tiết của file văn bản trong Office ButtonĐể biết thông tin về file văn bản bạn đang làm việc bạn chỉ việc nhấp chuột vào nút Office Button. Mọi thông tin sẽ được hiển thị như dung lượng (tính đến lần lưu cuối cùng), số trang, số từ, thời gian chỉnh sửa, thời gian tạo, thời gian lưu lần cuối, người tạo… Page 10 <2015> 8. Khả năng mở rộng màn hìnhOffice 2010 cho phép người dùng mở rộng cửa sổ soạn thảo bằng cách ẩn hoặc hiện bảng Menu Ribbon bằng nút lệnh Minimize the Ribbon nằm phía trên góc phải cửa sổ làm việc của các ứng dụng Office 2010 hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F1 9. Chưc năng chinh s ́ ̉ ửa file Media chuyên dung ̣Chưc năng chinh s ́ ̉ ửa file Media chuyên dung: ̣ Page 11 <2015> ̉ ́ ́ ơi nhKhông chi biêt đên v ́ ưng công cu soan thao văn ban va tinh toan, Office 2010 con biêt đên ̃ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ vơi công cu chinh s ́ ̣ ̉ ửa anh va video manh me. C ̉ ̀ ̣ ̃ ụ thể, ban co thê dê dang chinh s ̣ ́ ̉ ̃ ̀ ̉ ửa va biên tâp ̀ ̣ ̣nôi dung hình ảnh cung nh ̃ ư video ngay trong trong Microsoft PowerPoint. Bạn thậm chí có thể loại bỏ nền cua hinh anh v ̉ ̀ ̉ ới bô Office m ̣ ới. Nói cách khác, Office 2010 có rất nhiều tinh năng mà b ́ ạn có thể làm được vơi cac file media. ́ ́ Mặc dù nó sẽ không phải là phân mêm chinh s ̀ ̀ ̉ ửa anh chuyên dung nh ̉ ̣ ư Photoshop, nhưng Office 2010 thực sự làm cho việc tạo và chỉnh sửa nôi dung cac hinh anh d ̣ ́ ̀ ̉ ễ dàng hơn. 10.Chụp ảnh cửa sổ, ứng dụng đưa vào văn bảnĐây là một điểm mới có trong Office 2010, trong Menu Insert bạn dễ dàng nhận thấy nút lệnh Screenshot.Khi nhấp chuột vào nút lệnh này một menu hiện ra cho phép bạn chụp ảnh một ứng dụng đang chạy hay một cửa sổ đang được mở để chèn vào ngay tại vị trí con trỏ. Page 12 <2015>Khi nhấp chuột vào nút lệnh Screenshot một menu hiện ra hiển thị các cửa sổ đang mở và chương trình đang chạy người dùng chỉ việc nhấp chuột vào đối tượng để có được bức ảnh chèn vào văn bản. Người dùng cũng có thêm lựa chọn chụp tuỳ chọn bằng cách lựa chọn Screen Clipping để chụp ảnh những vùng mình muốn. Khi chọn lệnh này màn hình máy tính sẽ mờ đi và con trỏ chuyển thành dấu cộng màu đen người dùng nhấp chuột và khoanh một vùng cần chụp vùng đó sẽ sáng lên và ngay khi thả chuột người dùng sẽ có được một bức ảnh chèn vào văn bản là vùng vừa chọn. 11.Xử lý ảnh như một chương trình chuyên nghiệpVới Office 2010 người dùng có thêm nhiều lựa chọn thiết lập các chế độ và hiệu ứng cho đối tượng picture được chèn vào văn bản. Chỉ cần chọn đối tượng này sau đó vào Menu Picture ToolsFormat người dùng có thể dễ dàng nhận thất các lựa chọn để thay đổi hiệu ứng cho bức ảnh như: Correction, Color, Artistic Effect. Page 13 <2015> 12.Phát triển chức năng tìm kiếmNếu như với Office 2007 và các phiên bản trước đó hộp thoại tìm kiếm không có gì khác biệt thì với Office Word 2010 MS đã phát triển chức năng này thành một chức năng khá linh hoạt và tốc độ tìm kiếm cũng được cải thiện đáng kể. Khi chọn lệnh tìm kiếm hay nhấn tổ hợp phím Ctrl+F, cửa sổ soạn thảo sẽ thu hẹp lại về bên trái nhường chỗ cho hộp thoại tìm kiếm. Khi người dùng nhập nội dung tìm kiếm vào ô Search Document thì các từ giống sẽ được đánh dấu ngay trong văn bản đồng thời hộp thoại cũng hiện ra một phần đoạn văn gần với từ đang tìm kiếm để người dùng có thể dễ dàng di chuyển đến vùng có từ đang tìm kiếm 13.Tuy chon bao mât manh me ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̃ Page 14 <2015> ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̃ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̃ ược Ban luôn lo lăng nôi dung tai liêu cua minh se bi thay đôi va truy câp trai phep? Điêu nay se đ ̣ ́ ́ ở trong Office 2010. Phiên bản Office mới cung câp nhhan chê tôi đa ́ ững tinh năng cho phep h ́ ́ ạn chế việc thay đổi ma không co s ̀ ́ ự cho phep cua tac gia, ngoai ra con cung câp thêm vào m ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ột “chế độ bảo vệ” (protection mode) để tránh việc bạn vô tình sửa nôi dung cua file ngoai y muôn. ̣ ̉ ̀ ́ ́ Office 2010 cho phép bạn chọn lựa ai trong sô nh ́ ưng ng ̃ ươi nhân đ ̀ ̣ ược tai liêu cua ban đ ̀ ̣ ̉ ̣ ược ̉phep chinh s ́ ửa, hoăc chi đ ̣ ̉ ược xem ma không co quyên ch ̀ ́ ̀ ỉnh sửa. Page 15 <2015>II. Nội dung chínhChương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010 1. Tạo mới văn bảnTương tự như Word 2007, phím tắt để tạo một tài liệu mới trong Word 2010 là Ctrl+N. Cách khác: Nhấn chuột vào Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn New, nhấn đúp chuột vô mục Blank document.Tạo một tài liệu mới từ mẫu có sẵn: Nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn New. Nhấn nút Create để tạo một tài liệu mới từ mẫu đã chọn. Page 16 <2015> 2. Mở một văn bản tạo sẵnTương tự như Word 2007, phím tắt mở tài liệu có sẵn là Ctrl+O. Bạn cũng có thể vào Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Open. Page 17 <2015> 3. Lưu một văn bản đã soạn thảoLưu tài liệuPhím tắt để lưu tài liệu là Ctrl+S (giống Word 2007). Cách khác: Nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Save.Nếu file tài liệu này trước đó chưa được lưu lần nào, bạn sẽ được yêu cầu đặt tên file và chọn nơi lưu.Để lưu tài liệu với tên khác (hay định dạng khác), bạn nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Save As (phím tắt F12, tương tự như Word 2007).Mặc định lưu tài liệu dạng Word 2003 trở về trướcMặc định, tài liệu của Word 2010 được lưu với định dạng là *.DOCX, khác với *.DOC mà bạn đã quen thuộc. Với định dạng này, bạn sẽ không thể nào mở được trên Word 2003 trở về trước nếu không cài thêm bộ chuyển đổi. Để tương thích khi mở trên Word 2003 mà không cài thêm chương trình, Word 2007 cho phép bạn lưu lại với định dạng Word 2003 (trong danh sách Save as type của hộp thoại Save As, bạn chọn Word 97­2003 Document).Muốn Word 2010 mặc định lưu với định dạng của Word 2003, bạn nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), chọn Word Options để mở hộp thoại Word Options. Trong khung bên trái, chọn Save. Tại mục Save files in this format, bạn chọn Word 97­2003 Document (*.doc). Nhấn OK. Page 18 <2015>Giảm thiểu khả năng mất dữ liệu khi chương trình bị đóng bất ngờĐể đề phòng trường hợp treo máy, cúp điện làm mất dữ liệu, bạn nên bật tính năng sao lưu tự động theo chu kỳ. Nhấn Microsoft Office Button (hoặc Tab File), Word Options, chọn Save Page 19 <2015> 4. Thao tác với chuột và bàn phím4.1 Thao tác với chuột: a. Sao chép dạng văn bản: Một trong những công cụ định dạng hữu ích nhất trong Word là Format Painter (nút hình cây cọ trên thanh công cụ Standard). Bạn có thể dùng nó để sao chép dạng từ một đoạn văn bản này đến một hoặc nhiều đoạn khác và để thực hiện chức năng này, dùng chuột là tiện lợi nhất. Đầu tiên đánh khối văn bản có dạng cần chép, bấm một lần vào nút Format Painter (nếu muốn dán dạng vào một đoạn văn bản khác) hoặc bấm kép nút (nếu muốn dán dạng vào nhiều đoạn văn bản khác). Tiếp theo, để dán dạng vào những đoạn văn bản nào thì chỉ cần đánh khối chúng là xong (nhấn thêm phím Esc để tắt chức năng này đi nếu trước đó bạn bấm kép nút Format Painter). B. Sao chép hoặc di chuyển dòng hoặc cột trong table: Page 20