Cách hỏi số điện thoại bằng tiếng anh

      90
Số điện thoại cảm ứng tiếng Anh là phone number, phiên âm là /ˈfəʊn ˌnʌm.bər/ Số điện thoại cảm ứng thông minh là 1 trong dãy số được gán cho một thuê bao áp dụng điện thoại cảm ứng thông minh thắt chặt và cố định được liên kết cùng với con đường dây điện thoại thông minh.

Bạn đang xem: Cách hỏi số điện thoại bằng tiếng anh

Quý Khách đã xem: Cách hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh bởi giờ anh

Số điện thoại cảm ứng thông minh giờ đồng hồ Anh là phone number, phiên âm là /ˈfəʊn ˌnʌm.bər/ Số điện thoại là một sản phẩm công nghệ liên hệ điện tử ko dâhệt như điện thoại cảm ứng di động hoặc những đồ vật khác tất cả tính năng truyền tài liệu qua mạng Smartphone đưa mạch công cộng hoặc những nhiều loại mạng riêng không giống.


*

Số Smartphone chuyển động y như một liên tưởng để chuyển làn các cuộc Call điện thoại cảm ứng đến đúng mướn bao thừa nhận áp dụng một hệ thống định đường địa điểm.

Số Smartphone do bạn Gọi click chuột điện thoại cảm ứng thông minh, điện thoại cảm ứng đang đưa dãy số này thành một dãy những biểu thị và gửi tới tổng đài điện thoại thông minh.

Từ vựng của số Smartphone bởi giờ Anh.

Area Code/ˈeə.ri.ə ˌkəʊd/: Mã vùng.

Battery /ˈbæt.ər.i/: Pin

Business Gọi : Cuộc Hotline công việc.

Country Code : Mã nước.

Dialling Tone/ˈdaɪ.ə.lɪŋ ˌtəʊn/: Tín hiệu điện thoại tư vấn.

Directory Enquiries/dɪˌrek.tər.i ɪnˈkwaɪə.riz/: Tổng đài báo số điện thoại cảm ứng thông minh.

Engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/: Máy bận.

Ex-Directory /ˌeks.dɪˈrek.tər.i/: Số Smartphone không có vào danh bạ.

Extension /ɪkˈsten.ʃən/: Số máy lẻ.

Fault/fɒlt/: Lỗi.

Interference /ˌɪn.təˈfɪə.rəns/: Nhiễu tín hiệu.

International Directory Enquiries : Tổng đài báo số Smartphone thế giới.

Message /ˈmes.ɪdʒ/: Tin nhắn.

Missed Hotline : Cuộc Điện thoại tư vấn nhỡ.

di động Phone Charger : Pin điện thoại cảm ứng thông minh di động.

Xem thêm: Download Windows 8

Off The Hook /ˌɒf.ðəˈpeɡ/: Máy kênh

Outside Line /ˌaʊtˈsaɪd/: Kết nối cùng với số phía bên ngoài chủ thể.

Personal Hotline Personal Call: Cuộc gọi cá nhân.

Phone Book Hoặc Telephone Directory : Danh bạ.

Phone Card/ˈfəʊn ˌkɑːd/: Thẻ điện thoại cảm ứng thông minh.

Phone Number /ˈfəʊn ˌnʌm.bər/:Số điện thoại cảm ứng.

Signal /ˈsɪɡ.nəl/: Tín hiệu

điện thoại /ˈsmɑːt.fəʊn/: Điện thoại smartphone.

To Be Cut Off : Bị cắt biểu lộ.

To Hotline Someone Bachồng : Điện thoại tư vấn lại đến ai.

To Dial A Number : Quay số.

To Hang Up : Dập máy.

To Leave A Message : Để lại tin nhắn.

Một số chủng loại câu về số điện thoại cảm ứng bởi giờ đồng hồ Anh.

This phone number will be displayed in your ad instead of your actual business phone number, và calls lớn this phone number will be forwarded to your actual business phone number.

Số điện thoại này sẽ tiến hành hiển thị vào quảng cáo thế mang đến số điện thoại thực tiễn của chúng ta và cuộc hotline mang lại số Smartphone này sẽ được gửi tiếp đến số điện thoại thông minh thực tiễn của người sử dụng.

Traông xã when someone calls you from a phone number in your ads or from a phone number on your website, or when they cliông xã your phone number on your di động trang web.

Theo dõi thời khắc ai kia Hotline cho mình ngay số điện thoại thông minh vào truyền bá của công ty hoặc thông qua số điện thoại cảm ứng thông minh trên trang web của bạn giỏi Lúc họ nhấp vào số Smartphone của chúng ta bên trên website giành riêng cho đồ vật cầm tay.

ITU-T Recommendation E.123Notation for national & international telephone numbers, e-mail addresses and Web addresses RFC 3966 The tel

URI for telephone numbers History of UK dialing codes, with lists of codes & more liên kết World Telephone Numbering Guide which can be used khổng lồ look up telephone numbering information ITU National Numbering Plans which liên kết to the numbering plans of individual countries.

ITU-T Recommendation E.123Notation for national và international telephone numbers, e-mail addresses & Web addresses RFC 3966 URI tel

URI cho những số Smartphone Lịch sử mã vùng điện thoại cảm ứng thông minh sống Vương quốc Anh, tất nhiên danh sách mã vùng World Telephone Numbering Guide dùng để tra cứu giúp ban bố về những số điện thoại thông minh ITU National Numbering Plans liên kết tới chiến lược khắc số điện thoại của từng non sông.

Bài viết số điện thoạigiờ đồng hồ Anh là gì đượctổng đúng theo vị gia sư trung vai trung phong giờ Anh ecole.vn.