Cách đổi từ radian sang độ

      219

Bình hay trong cuộc sống hằng ngày, Khi nói đến góc họ thường dùng đơn vị độ. Ví dụ: góc vuông là 90 độ, góc tam giác phần nhiều là 60 độ, góc bẹt là 180 độ. Tuy nhiên, vào tân oán học tập, toàn bộ các hàm số, ví dụ sin(x), cos(x), tan(x),… thì góc x luôn luôn luôn được dùng cùng với đơn vị chức năng radian.

Bạn đang xem: Cách đổi từ radian sang độ

*

Vậy đơn vị radian là gì?

Muốn sử dụng đơn vị chức năng radian, chúng ra vẽ hình trụ đơn vị. Hình tròn đơn vị là hình tròn trụ có nửa đường kính bằng 1. Chúng ta đã và đang biết rằng: số π là con số nối liền cùng với hình tròn. Theo định nghĩa, trường hợp họ vẽ một đường tròn gồm bán kính bằng 1, thì số π đó là độ nhiều năm của một phần hai mặt đường tròn đơn vị.

*

Độ lớn của một góc theo đơn vị chức năng radian chính là độ dài của cung chắn góc đó.

Xem thêm: Cách Để Thay Đổi Mật Khẩu Yahoo Nhanh Nhất, Cách Đổi Mật Khẩu Trong Yahoo Mail Nhanh

Theo đơn vị radian thì x chính là độ nhiều năm cung chắn góc.
*

lấy ví dụ như, góc vuông chắn một trong những phần bốn con đường tròn. Một phần tứ mặt đường tròn có độ dài là fracπ2. Do đó theo đơn vị chức năng radian thì góc vuông là fracπ2 (radian).

*

Góc bẹt (180 độ) chắn một ít con đường tròn. Một nửa con đường tròn gồm độ nhiều năm là π. Vậy theo đơn vị chức năng radian thì góc bẹt là π.

*

vì vậy, các bạn có thể dễ dàng ghi lưu giữ sự biến đổi thân đơn vị chức năng độ và radian bằng sự liên tưởng: góc bẹt 180 độ → nửa mặt đường tròn đơn vị → π. Những góc mà lại chúng ta hay được sử dụng là:

Độ (度)Radian (ラジアン)
180°π
360°
90°fracπ2
45°fracπ4
60°fracπ3
30°fracπ6

■ Giá trị của số π 円周率15桁#define PI 3.141592653589793

■ Chuyển đổi độ sang trọng radian 角度(degree)からラジアン(radian)に変換double radian = degree * PI / 180.0;

■ Chuyển trường đoản cú radian sang độ ラジアン(radian)から角度(degree)に変換double degree = radian * 180.0 / PI;