Cách di chuyển khung trong word

      141

1. Đặt lại thuộc tính cho Table

– Trước khi dịch chuyển bạn chúng ta cần chỉnh sửa lại ở trong tính đến bảng nếu như không lúc dịch rời hoặc sao chép bảng ko sống đúng địa điểm. Chuột bắt buộc vào bảng -> Table Properties nhằm thiết lập cấu hình ở trong tính đến bảng:

*

– Hộp thoại xuất hiện thêm tuyển lựa tab Table -> vào mục Text wrapping kích lựa chọn None -> OK như vậy Lúc dịch chuyển tuyệt coppy table đã ngơi nghỉ đúng địa chỉ đặt con trỏ chuột với khồng làm biến hóa cấu trúc văn bản:

*
vào mục Text wrapping kích lựa chọn None" width="439" height="450" />

– Nếu trường thích hợp chọn Around Khi xào nấu bảng làm đổi khác địa điểm và ngôn từ vnạp năng lượng bản:

*

2. Di đưa coppy Table

– Để dịch chuyển bảng tới địa chỉ không giống tiến hành nháy chuột vào ô vuông cất mũi thương hiệu 4D trên bảng:

*

– Nhấn duy trì cùng dịch rời cho tới địa chỉ chúng ta ao ước muốn:

*

– Trường đúng theo mong mỏi sao chép bảng cho tới địa điểm khác chuột đề nghị vào bảng lựa chọn Copy:

*

– Di chuyển loài chuột tới địa điểm nên dán -> con chuột buộc phải lựa chọn Paste:

*
con chuột nên chọn Paste" width="678" height="471" />

– Kết trái bảng đã làm được coppy cho thí sinh thứ hai, vấn đề sót lại các bạn chỉ cần sửa đổi văn bản trong bảng cho tương xứng với thí sinch.